Düzensiz Hap İçilmesinin Zararları

Yazar:   Tarih:   Kategori: Genel Sağlık 

Hafif antibiyotiklerin bile sindirim sisteminde ya?ayan bakterilerin dengesini ciddi ?ekilde bozabilece?i ve bunun önemli sa?l?k sorunlar?na yol açabilece?i bildirildi.

Amerikal? ara?t?rmac?lar?n yapt???, Proceedings of the National Academy of Sciences dergisinde yay?nlanan ara?t?rma, antibiyotiklerin vücutta ya?ayan ’’iyi’’ bakterilere zarar verebilece?i tezini destekliyor.

551502_detay

-3 kad?n üzerinde yap?lan ara?t?rmada, ilac?n tüm yararl? bakteri popülasyonunu bast?rd??? tespit edildi.

Ara?t?rmac?lar, üç gönüllü kad?na, 10 ayl?k ara?t?rma sürecinde 5 günlük süreler boyunca günde iki antibiyotik vererek kad?nlar? her gün testten geçirdi.

Ara?t?rmay? yapan California’daki Stanford Üniversitesinden Les Dethlefsen ve David Relman, ilac?n ba??rsaklardaki etkisinin çok büyük ve h?zl? oldu?unu bildirdi.

Bilim adamlar?, her kürün bitiminden bir hafta sonra bakterilerin ilk durumlar?na dönmeye ba?lad???n? ancak bu dönü?ün genellikle tam olmad???n? söyledi.

Sürekli al?nan ilaçlar?n antibiyotiklere dirençli bakterilerin artmas?na da yol açaca??n? belirten bilim adamlar?, yararl?-zararl? bakteri dengesinin bozulmas?n?n insanlarda antibiyoti?e dirençli genlerin artmas?n? beraberinde getirebilece?ini belirtti.

Ba??rsaklardaki mikroplar, yiyeceklerin sindirimine yard?m ediyor ve iyi bakteriler kötüleri uzakta tutuyor. Ba??rsak bakterilerinin obezitede etkisinin bulunabildi?i ve alerjilerde de rol oynayabildi?i belirtiliyor. Anne sütünde bulunan ’’lactobacillus reuteri’’ bakterisinin bebe?i rotavirüs enfeksiyonlar?na kar?? korudu?u biliniyor.

Düzensiz Hap İçilmesinin Zararları adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.