Kullanıcı Sözleşmesi

ACILSERVIS.PRO WEB SİTESİ KULLANIM SÖZLEŞMESİ

Acilservis.pro sitemizi ziyaret ederek ve/veya Acilservis.pro üyesi olarak, Acilservis.pro üyelik sözleşmesini, web sitesinin kullanım koşullarının tamamını okuduğunuzu, içeriğini tamamen anladığınızı; bu sayfada belirtilen ve Acilservis.pro web sitesinde belirtilecek olan tüm hususları kayıtsız ve şartsız olarak kabul ettiğinizi ve onayladığınızı kabul ederek, belirtilen bu hususlar ile ilgili olarak herhangi bir itiraz ve defi ileri sürmeyeceğinizi açıkça beyan ve taahhüt etmiş oluyorsunuz

Kullanıcı tüm bu bilgileri nasıl kullanacağı konusunda özgürdür ve tüm sorumluluk kendisindedir.Acilservis.pro’ da bulunan bilgilerin kullanımı, yorumlanması ve sonuçları kullanıcıya aittir ve kullanıcı kullanım koşullarını okuyarak sitenin bilgilendirme amaçlı yayın yaptığını, site’ de bulunan bilgilerin tıbbi bir tavsiye taşımadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Herhangi bir rahatsızlığınız varsa size en uygun tedavinin belirlenebilmesi için mutlaka bir doktora gitmeli ve profesyonel tedavi sürecini başlatmalısınız. Acil bir tıbbi müdahaleye ihtiyaç duyulması halinde veya sağlığınızı ilgilendiren herhangi bir acil durumda, derhal yetkili uzman bir doktor veya sağlık kuruluşu ile irtibata geçilmeli ya da “112” Acil Yardım hattı aranmalıdır.

Sitemizde yer alan ve 3. şahısların yaptığı yorumlar, eklediği yazılar ve fotoğraflar bunları ekleyenlerin sorumluluğundadır ve sitemiz kesinlikle bu yazıların, yorumların ve fotoğrafların içeriğinden sorumlu değildir. Bu yorumlara göre hareket etmek kişinin kendi sorumluluğundadır. Bazen bu yorumlar reklam amaçlı, yanıltıcı olabilir. Bu nedenle bu yorumlara göre hareket etmeden önce profesyonel bir sağlık uzmanından tavsiye almalısınız.

Lütfen acilservis.pro’daki bilgilere dikkat edin ve herhangi bir sağlık sorununuz olduğunda bir doktora ya da en yakın sağlık kuruluşuna gidin.

Acilservis.pro kullanım koşulları acilservis.pro/gizlilik-politikasi adresinde yer almaktadır. Acilservis.pro bu koşullarda değişiklik yapma hakkına sahiptir.

Acilservis.pro kullanıcıları ve üyeleri, Acilservis.pro adresine her yeni girişlerinde, güncellenmiş maddeleri kabul etmiş sayılmaktadırlar.

Acilservis.pro kullanıcıları ve üyeleri, üyelikten ayrılmaları durumunda Acilservis.pro’ten herhangi bir hak talep edemezler.

Acilservis.pro Kullanım Koşulları’nı ihlâl etmeniz durumunda Acilservis.pro Site yazarlığınıza son verebilir; kişisel sayfanızı kapatabilir; yazılarınızı yayından kaldırabilir ve/veya aleyhinize dava veya hukuki takip yoluna gidebilir.

Acilservis.pro hizmeti, hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edecek şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanılamaz. Ayrıca Acilservis.pro altyapısı üzerine makul olmayan veya orantısız büyüklükte yük getiren herhangi bir işlem de yapılamaz.

Acilservis.pro web sitesinin içeriği ve yazılımı, her türlü fikri ve mali hakkı Acilservis.pro’e aittir. Acilservis.pro kullanıcıları ve üyeleri, Acilservis.pro web sayfasını veya içindekileri izlemek ve/veya kopyalamak, çoğaltmak, değiştirmek amacıyla ya da izin ve yetki verilmeyen başka amaçlarla ve önceden Acilservis.pro’un açık ve yazılı iznini almadan herhangi bir robot, örümcek veya başka otomatik aletler ya da manuel süreçler kullanmayacaklarını; bu içerikten türev eserler yaratmayacaklarını ya da bunları kamuya teşhir etmeyeceklerini kabul ederler.

Acilservis.pro kullanıcıları ve üyeleri, Acilservis.pro web sitesinin çalışmasına müdahale etmek veya müdahaleye teşebbüs etmek amacıyla herhangi bir alet, yazılım veya araç kullanmayacaklarını, siteye yetkisiz olarak bağlanmayacaklarını ve işlem yapmayacaklarını, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmayacaklarını veya bunları kullanmayacaklarını kabul ederler. Aksi takdirde Acilservis.pro’un bu yüzden kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kaldığı her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları için kullanıcıdan aynen rücu edilir.

Acilservis.pro kullanıcıları ve üyeleri, telif hakkına konu olan bilgi ve materyalleri açık bir izin almadan, geçerli bir savunması veya haklı bir sebebi olmadan yasadışı yollarla iletmek amacıyla Acilservis.pro web sitesini kullanamaz. Siteye makaleler, görüntüler, öyküler, yazılım veya telif hakkına konu olan veya benzeri içerik koyan kullanıcılar, siteye yükledikleri içeriğin üçüncü şahısların telif haklarına veya başka haklarına (özel hayatın gizliliği veya ifşayı men etme hakları gibi) tecavüz etmediğinden veya bu hakları ihlâl etmediğinden emin olmalıdırlar. Acilservis.pro kullanıcıları ve üyeleri, Fikir ve Sanat Eserleri Yasası, Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Türk Ticaret Kanunu, Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun, Türk Ceza Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi kabul ve taahhüt ederler. Aksi takdirde Acilservis.pro’un bu yüzden kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kaldığı her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları için kullanıcıya rücu edilir.

Acilservis.pro Site kullanıcıları ve üyelerinin, Acilservis.pro web sitesini yasadışı bir hak tecavüzünün veya hak ihlâlinin bir aracı olarak kullandığı konusunda ilgili telif hakkı sahibinin veya onun temsilcisinin Acilservis.pro’e bildirimde bulunması ya da bunun bir mahkeme kararıyla veya ilgili kullanıcının ikrarıyla sabit olması halinde, ihlâlde bulunan kullanıcının siteye erişim ve/veya siteyi kullanım hakları iptal edilir. Acilservis.pro’un ileri sürülen hak tecavüzü veya hak ihlâlinin gerçekten yapıldığını kendi teknik olanakları ile şüphelenmesi halinde, kendi mutlak takdirine göre, o kullanıcının siteye erişim veya siteyi kullanım haklarını böyle bir bildirim, mahkeme kararı veya ikrardan önce iptal etme hakkı saklıdır.

Acilservis.pro kullanıcıları ve üyelerinin, Acilservis.pro web sitesini başka bir siteye bağlanmak amacıyla ya da siteye içerik ve/veya başka bilgiler yüklemek amacıyla kullanması da dahil, siteyi kullanmalarından ötürü üçüncü şahısların maruz kalabilecekleri zarar ve ziyanları, bu zararlar nedeniyle oluşan talepleri, bizzat kendileri ve/veya makul iştiraklerine, bağlı şirketlerine, memur ve temsilcilerine, diğer ortaklarına ve çalışanlarına tazmin edeceklerini ve onların bu zararlarını gidereceklerini kabul ederler.

Acilservis.pro, Acilservis.pro web sitesinin kesintisiz veya hatasız olacağını ya da sitenin veya içeriğinin kullanılmasıyla ya da siteye bağlantı yapılmasıyla belirli sonuçların elde edileceğini garanti etmemektedir. Acilservis.pro, Acilservis.pro kullanıcılarının ve üyelerinin, Acilservis.pro web sitesinden yükledikleri dosyalarda virüs ya da kirletici veya bozucu özellikler bulunmadığını da garanti etmemektedir. Acilservis.pro, doğrudan, dolaylı veya arızi zararlar, netice kabilinden doğan zararlar ve cezai tazminatlar da dahil olmak üzere, Acilservis.pro web sitesinin kullanılmasından kaynaklanabilecek zararlar için sorumlu tutulamaz.

Acilservis.pro üyeleri, kendilerine tarafından belirlenmiş kullanıcı adı ve şifrelerini başka kişi ya da kuruluşlara veremezler. Aksi halde Acilservis.pro’un söz konusu kullanımdan doğan tazmin hakkı saklıdır.Acilservis.pro üyelerinin Acilservis.pro üyeliğiyle sahip oldukları kullanım hakkı sadece kendilerine aittir, başkalarına devredilemez.

Acilservis.pro yazarı olarak kabul edilen kullanıcı, Acilservis.pro web sitesinde uygunsuz ve/veya Türkçe’nin kullanım kurallarına aykırı içerik yayınlayamaz. Acilservis.pro, kendi takdirine göre, yayın ilkelerine aykırı bulduğu, uygunsuz gördüğü her çeşit içeriği yayınlamama ve / veya yayından kaldırma hakkına sahiptir.

Acilservis.pro web sitesi, temalı bir Site sitesidir. Acilservis.pro yazarlığına kabul edilen kullanıcılar, yazılarını ağırlıklı olarak sayfalarını oluştururken belirttikleri konuda yazacaklarını ve özel hayatlara ilişkin uygunsuz yayın yapmayacaklarını taahhüt etmiş olurlar. Acilservis.pro, buna aykırı davranan kişilerin Site’unu yayınlamama ve/veya yayından kaldırma hakkına sahiptir.

Acilservis.pro, dilediği üyeye veya üyelerine sağladığı Site hizmetini geçici veya sürekli olarak, kısmen veya tümüyle sona erdirme hakkına sahiptir. Acilservis.pro, kendi takdiri çerçevesinde, gerekli gördüğü durumlarda dilediği üyenin yazılarını ve/veya yorumlarını yayından kaldırabilir, düzenleyebilir veya silebilir.

Acilservis.pro kullanıcıları ve üyeleri, Acilservis.pro web sitesine gönderdikleri her tür içeriğin doğruluğunu, fotoğrafların konuyla bağlantılı olduğunu, üçüncü kişi ve kuruluşları yanıltacak nitelikte herhangi bir hususa yer vermeyeceklerini, yayınlanan görüş, düşünce, ifade ve resimlerin Acilservis.pro ile hiçbir ilgi ve bağlantısı olmadığını ve sadece kendilerini bağlayacağını kabul ve taahhüt ederler. Bu kapsamda üçüncü kişiler tarafından Acilservis.pro’e karşı yöneltilebilecek tüm talepleri, kendilerine elektronik ortamda veya yazılı olarak yapılan ilk bildirimde tam ve eksiksiz olarak yerine getireceklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler.

Acilservis.pro’un her zaman, tek taraflı olarak Acilservis.pro web sitesini sürekli veya geçici olarak durdurma hakkı vardır.

Acilservis.pro, kullanıcı ve üyelerinin bilgilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından, kullanıcı ve üyelerinin yazılım ve verilerine bu yolla gelebilecek herhangi bir zarardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Kullanıcı ve üyeler, bu hizmetin kullanılmasından dolayı uğrayabilecekleri zararlarla ilgili olarak Acilservis.pro’e herhangi bir tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmişlerdir.

Acilservis.pro web sitesine üyelik başvurusunda bulunmak, Acilservis.pro Site yazarı olmanın ön koşulu olmakla beraber yeterli koşulu değildir. Acilservis.pro Site yazarı olmak için başvuru işlemlerini tamamlayan kullanıcıların başvuruları Acilservis.pro tarafından değerlendirilir; sadece uygun görülen yazarlar Acilservis.pro sitesi yazarı olarak kabul edilir. Acilservis.pro web sitesine gönderilen her tür içerik, editör onayından geçtikten sonra Acilservis.pro sitesinde yayınlanmaya başlar.

Acilservis.pro, kayıtlarını eksik giren üyelerin ve/veya Siteunun Acilservis.pro web sitesinin kullanım koşullarına uygun olmadığını tespit ettiği üyelerinin hesapları hiçbir açıklama yapmaksınızın sistemden çıkarma hakkına sahiptir. Ayrıca Acilservis.pro, belirli zaman dilimi boyunca güncellenmediğini tespit ettiği üyelerin hesaplarını da hiçbir açıklama yapmaksınızın sistemden çıkarma hakkına sahiptir.

Acilservis.pro kullanıcıları ve üyeleri, Acilservis.pro web sitesini değer yaratacak bir içerik üretmeksizin, sadece ve doğrudan ticari tanıtım alanı olarak kullanamaz, bu site aracılığıyla ürün/hizmet tanıtımı/satışı yapma veya satış kanallarına yönlendirme girişiminde bulunamaz. Acilservis.pro, kendi kişisel takdirine göre, Acilservis.pro web sitesini bu amaçlarla kullandığını tespit ettiği üyelerin üyeliklere son verme ve/veya sayfalarını yayından kaldırma hakkına sahiptir.

Acilservis.pro, Acilservis.pro üye sayfalarında çeşitli formatlarda tanıtım veya reklam görüntüleri, yazıları veya bağlantıları yayınlama hakkına sahiptir. Acilservis.pro, dilediği üye veya üye grupları için reklam uygulaması yapabilir veya yapmayabilir.

Acilservis.pro, Acilservis.pro kullanıcıları ve üyelerinin sağladıkları içerikleri, Acilservis.pro bünyesinde çeşitli sayfalarda ön plana çıkarılabilir veya çıkarılmayabilir.

Acilservis.pro yazarı, kişisel Acilservis.pro Site sayfasını kapatırsa, o güne kadar ürettiği içeriğin Acilservis.pro tarafından kullanım hakkı saklı kalacaktır.

Site yazarı, yazmış olduğu yazılar ile ilgili olarak herhangi bir bedel talep etmeksizin, yazılarının Fikir ve Sanat Eserleri Hakkında Kanunun 21, 22, 23., 24., 25. maddelerinde düzenlenen mali haklarının Acilservis.pro’e herhangi bir süre ve yayın kısıtlaması olmaksızın devrettiğini, söz konusu yazılarının önceden izin almaya gerek olmaksızın, uygun gördüğü her yerde y yayınlanmasına muvafakat ettiğini, bu hususun muvafakatname/yetki belgesi niteliğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu kapsamda Acilservis.pro, Acilservis.pro sitesinde yayınlanan her çeşit yazıyı, özgün eseri, yayınlayacağı kitap, dergi, gazete ve benzeri süreli ve süresiz yazılı basın araçlarında ve radyo, televizyon dahil diğer bütün yayın mecralarında kullanma hakkına sahiptir.

Acilservis.pro, Acilservis.pro kullanıcıları ve üyelerinin, Acilservis.pro web sitesini ve altyapısını yukarıda belirtilen şartlara ve yasalara aykırı olarak kullandığını tespit ederse, kullanıcıyı yetkili makamlara bildirmek hakkına sahiptir. Ayrıca benzer bir durumda Acilservis.pro, gerekli gördüğü tedbirleri de almak hakkına sahiptir.

Yukarıda belirtilen maddelerden bir ya da bir kaçını ihlal eden Acilservis.pro kullanıcıları ve üyeleri, bu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumludurlar. Ayrıca bu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde Acilservis.pro’un kullanıcıya karşı bu koşullara uyulmamasından dolayı tazminat hakkı saklı olacaktır.

 

Acilservis.pro kullanıcıları ve üyeleri, Acilservis.pro web sitesini kullanmakla, site hakkında veya site ile ilgili bir ihtilâfın çıkması halinde, bu ihtilâfın kanunlar ihtilâfı kurallarına bakılmaksızın Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tâbi olacağını ve bu kanunlara göre çözümleneceğini kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, İZMİR Mahkemelerinin görev ve yer olarak yetkili olacağını da kabul etmiş olurlar.