AIDS (HIV) İçin Yeni Tedavi Yöntemi

Yazar:   Tarih:   Kategori: Genel Sağlık 

?srailli ara?t?rmac?lar, HIV bula?m?? hücreleri laboratuvar ortam?nda yok etmeyi ba?ard?.

?srail’in Haaretz gazetesi, Küdus Üniversitesi’nden ara?t?rmac?lar?n peptid bazl? tedavi ile HIV bula?m?? hücrelerin kendi kendini yok etmesini sa?lad???n? duyurdu.

548606_detay

Ara?t?rmaya imza atanlardan Abraham Loyter, "hedef al?nan" hücrelerin 2 haftada tekrar olu?mad???n?, dolay?s?yla bu hücrelerin yok oldu?u sonucunun ç?kar?labilece?ini belirtti.

Bilim adamlar?, "AIDS Research and Therapy" dergisinde yay?mlanan makalede, çal??malar?n?n HIV’e kar?? yeni genel tedavi yöntemi geli?tirilmesi umudunu yaratt???n? vurgulad?.

Günümüzde uygulanan A?DS tedavilerinde, HIV bula?m?? hücreler sadece bask?lan?yor, yok edilemiyor.

Amerikal? bilim adamlar? temmuzda, hastal???n çok geç ve hastan?n art?k iyile?emeyece?i kadar ilerlemi? evrelerinde, baz? hastalar?n bünyesinin hastal??a kar?? bir ba????kl?k sistemi proteini üretti?ini belirlemi?ti.

Bu ke?if de nihayet bir AIDS a??s?n?n geli?tirilebilece?i umudu yaratm??t?.

AIDS (HIV) İçin Yeni Tedavi Yöntemi adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.