Kalp Krizini Önlemek İçin Yeni İlaç Üretildi

Yazar:   Tarih:   Kategori: Genel Sağlık 

Zaman’?n haberine göre, Lancet isimli dergide yay?nlanan ve Avrupa Kardiyoloji Derne?i’nin kongresinde kamuoyuna sunulan çal??mada, "Ticagrelor" isimli yeniilaçüzerinde son 6 y?ld?r uluslararas? klinik deneylerin sürdü?ünü söyleyen ara?t?rmac?lar, standart bir ilaç olan "clopidogrel" ile kar??la?t?r?ld???nda yeni ilac? alan hastalarda trombosit fonksiyonunun daha h?zl? iyile?ti?ini kaydettiler.

552636_detay

?lac?n yan etkisi olarak hastalar?n nefesinin kesilebildi?ini kabul eden ara?t?rmac?lar, bunun akci?er ya da kalp fonksiyonu üzerinde herhangi bir zararl? etkiden kaynaklanmad???n? aç?klad?lar. Geçen y?l tamamlanan klinik deneyde, bir ilac?n kalp krizinden sonra 5 ölümden birini önledi?i belirtildi.

Kalp Krizini Önlemek İçin Yeni İlaç Üretildi adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.