Kanser İçin Yeni Tedavi Yolları

Yazar:   Tarih:   Kategori: Kanser Tedavisi 

?ngiltere’de bilim adamlar?, kanser tedavisinde, ölümcül birçok hastal???n tarihe kar??mas?n? sa?layan antibiyotik ya da penisilinin ke?fi kadar önemli bir dönüm noktas?na ula?t?klar?n? aç?klad?. Bilim adamlar?, yeni kanser ilac?n? denemelerinde ?a??rt?c? derecede iyi sonuçlar ald?klar?n? bildirdi. ?nsan?n “genom haritas?”n?n tam olarak ç?kar?lmas? sayesinde olu?turulan ilac?n, sald?rgan kanser tümörlerinin tüm vücutlar?na yay?ld??? söylendi. ?laç 32 erkek hasta üzerinde denendi ve 27’sinde tümörlerin neredeyse yar? yar?ya küçülmesi sa?land?.

552579_detay

Bilim adamlar?, yeni kanser ilac?n? denemelerinde ?a??rt?c? derecede iyi sonuçlar ald?klar?n? bildirdi.

1 yorum yapılmış

  1. avatar

    annem multile myeloma hastası bu tedaviler bu hastlığada iyi gelirmi

    enes yıldırım11-01 00:12

Kanser İçin Yeni Tedavi Yolları adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.