acular göz damlası

Yazar:   Tarih:   Kategori: Alternatif Tıp 

İlaç Etken Maddesi
Ketorolak Trometamin

ACULAR GÖZ DAMLASI %0,5, İthal, Beşeri bir ilaçdır.Reçete İle Verilir.

FORMÜLÜ :
% 0.5 Ketorolak tromethamin Göz damlası

ENDİKASYONLARI ( İlacın Kullanıldığı Durumlar, Hastalıklar ) :
Saman nezlesi olan hastalardaki allerjik konjunktivitin ve göz ameliyatlarını takiben oluşan enflamasyon ve ilgili semptomların tedavisinde endikedir. Katarakt ameliyatlarını takiben, kronik kistoid makular ödemli hastalardaki görüş yeteneğini arttırdığı da ortaya konmuştur.

KONTRENDİKASYONLARI ( İlacın Kullanılmaması Gereken Durumlar ) :
İlacın bileşimindeki maddelerden herhangi birine ve asetilsalisilik aside veya diğer NSAİ’lara daha önceden hassasiyeti bulunanlarda kontrendikedir.

UYARILAR / ÖNLEMLER :
Kanamaya yatkınlığı olduğu bilinen hastalarda veya kanama zamanını uzatabilen diğer ilaçları kullanan kişilerde dikkatli kullanılmalıdır. Enfeksiyonun belirtilerini maskeleyebilir. Yumuşak kontakt lens takmaya devam edenlerde kullanılmamalıdır. Çocuklarda, gebelerde ve emzirenlerde kullanımı tavsiye edilmemektedir

YAN ETKİLER / ADVERS ETKİLER :
Geçici yanma ve batma ve oküler iritasyon.

İLAÇ ETKİLEŞMELERİ VE DİĞER ETKİLEŞİMLER :
Tetrasiklin ve magnezyumla etkileşen diğer ilaçlar: Tetrasiklinin kinapril ile birlikte uygulanması, tetrasiklin absorpsiyonunu %28 ila %37 oranında azaltmıştır. Absorpsiyondaki bu düşmenin nedeni kinapril formülü içinde bir eksipiyan olarak yer alan magnezyum karbonatın bulunmasıdır. Kinapril ve tetrasiklin birlikte reçete edildiğinde bu etkileşim göz önünde bulundurulmalıdır. Lityum: Lityum ve ADE inhibitör tedavisini birlikte alan hastalarda, bu maddelerin sodyum kaybedici etkisi olması nedeniyle serum lityum seviyelerinde artış ve lityum toksisitesi semptomları bildirilmiştir. Bu ilaçlar birlikte alınırken dikkatli olunmalıdır ve ayrıca serum lityum seviyelerinin sık sık kontrol edilmesi önerilir. Aynı zamanda bir diüretik de kullanılıyorsa, bu da lityum toksisitesi riskini artırabilir. Diğer Ajanlar: Kinapril propranolol, hidroklorotiyazid, digoksin veya simetidin ile birlikte uygulandığında, klinik açıdan önemli herhangi bir farmakokinetik etkileşim meydana gelmemiştir. Tek doz varfarinin antikoagülan etkisi (protrombin süresi ile ölçülen), günde iki defa birlikte alınan kinaprille önemli bir değişikliğe uğramamıştır. Atorvastatinin birden fazla 10 mg’lık dozlarının 80 mg kinapril ile birlikte verilmesi atorvastatinin kararlı durum farmakokinetik parametrelerinde önemli bir değişikliğe yol açmamıştır. Birlikte Diüretik Tedavisi: Diğer ADE inhibitörlerinde de olduğu gibi, diüretik alan, özellikle de diüretik tedavisine yakın zamanda başlamış olan hastalar, kinapril ile tedaviye başlandıktan sonra kan basıncında zaman zaman aşırı bir düşme yaşayabilirler. Kinaprilin ilk dozu sonrasındaki hipotansif etkiler, tedaviye başlamadan birkaç gün önce diüretik tedavisini kesmekle en aza indirilebilir. Diüretiğe son vermek mümkün değilse, kinaprilin başlangıç dozu azaltılmalıdır. Bir diüretiğe devam edilen hastalarda, kinaprilin ilk dozu sonrasındaki iki saat boyunca tıbbi gözetim sağlanmalıdır (Bkz. Uyarılar/Önlemler ve Kullanım Şekli ve Dozu). Serum Potasyumu Artıran Maddeler: Kinapril, aldosteron seviyelerini düşürebilen bir ADE inhibitörü olup, bu da sonuçta potasyum tutulmasına neden olabilir. Bu yüzden, kinaprilin potasyum tutucu diüretikler (örneğin: spironolakton, triamteren veya amilorid), potasyum katkıları veya potasyum içeren tuz yerine geçen maddeler ile birlikte tedavisi uygulanırken dikkatli olunmalı ve serum potasyumu uygun şekilde gözlenmelidir. (Bkz. Uyarılar/Önlemler).

DOZU VE KULLANIM ŞEKLİ :
Allerjik konjuktivitte günde 4 defa 1’er damla. Post-operatif enflamasyon için ameliyattan 24 saat önce başlanıp, günde 3 kez 1’er damla uygulanır. Kronik kistoid makuler ödemde günde 4 defa 1damla önerilir.

acular göz damlası adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.