ACUITEL 5 MG 20 TABLET yan etkileri

Yazar:   Tarih:   Kategori: Tıbbi İlaçlar 

Advers etkiler genelde hafif ve geçici olmuştur. Kontrollü çalışmalarda en sık rastlanan klinik advers reaksiyonlar baş ağrısı (%7.2), baş dönmesi (%5.5), öksürük (%3.9), bitkinlik (%3.5), rinit (%3.2), bulantı ve/veya kusma (%2.8) ve miyaljidir (%2.2). Karakteristik olarak, öksürüğün kuru ve sürekli olduğu ve tedavinin kesilmesiyle sona erdiği unutulmamalıdır. Kontrollü klinik çalışmalarda, kinapril ile tedavi edilen hasta grubunda yan etkilere bağlı tedaviyi bırakma oranı %5.3 olmuştur.

Kontrollü veya kontrolsüz çalışmalarda kinapril (diüretik ile birlikte veya değil) ile tedavi gören hastaların %0.5’i ila <%1.0'ında (belirtildiği durumlar hariç) meydana gelen ve tedaviyle ilgisi muhtemel, büyük olasılıkla veya kesin veya belirsiz klinik advers etkiler ve klinik çalışmalarda veya pazarlama sonrası deneyimlerde daha az sıklıkta rastlanan olaylar şunlardır: Tüm Vücut: anafilaktoid reaksiyon, fotosensitivite reaksiyonu

Kardiyovasküler: anjina pektoris, çarpıntı, postural hipotansiyon, senkop, taşikardi, vazodilatasyon Gastrointestinal: ağız veya boğazda kuruluk, gaz, pankreatit Hematolojik ve Lenfatik: trombositopeni Nörolojik/Psikiyatrik: depresyon, asabiyet, uyuşukluk, baş dönmesi

Dermatolojik: alopesi, eksfoliyatif dermatit, terleme artışı, pemfigus, pruritus, döküntü Ürogenital: idrar yolları enfeksiyonu, iktidarsızlık Diğer: ambliyopi, artralji, ödem (periferik ve genel), hemolitik anemi Nadir Olaylar: Kinapril alan hastalarda anjiyoödem (%0.1) bildirilmiştir (bkz. Kontrendikasyonlar ve Uyarılar/Önlemler). Kinaprille ender görülse de, diğer ADE inhibitörleri ile eozinofilik pnömoni bildirilmiştir. Klinik Laboratuvar Test Bulguları: Agranülositoz ve nötropeni kinapril uygulaması ile nadiren rapor edilmiş olup kinaprille olan neden-sonuç ilişkisi kesin değildir.

(Bkz. Özel Uyarılar/ Özel Kullanım Önlemleri) Hiperkalemi: (Bkz. Uyarılar/ Önlemler) Kreatinin ve Kan Üre Nitrojeni: Serum kreatinin ve kan üre nitrojeninde artışlar (normalin üst limitinin >1.25 katı) sadece kinapril ile tedavi edilen hastaların sırasıyla %2’si ve %2’sinde gözlenmiştir. Artışların, birlikte diüretik tedavisi alan hastalarda meydana gelme olasılığı, sadece kinapril alan hastalardakine kıyasla daha yüksektir. Bu artışlar çoğunlukla tedavi sırasında geri dönmektedir. BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.

ACUITEL 5 MG 20 TABLET dozu kullanimi

ACUITEL 5 MG 20 TABLET yan etkileri adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.