kalman 20tablet

Yazar:   Tarih:   Kategori: Alternatif Tıp 

» Analjezik, Antipiretik

FORMÜLÜ

300mgDipironTablet200mgAsetaminofenTablet

ENDİKASYONLARI

Ateş düşürücü olarak, dismenore, hafif ve orta şiddette ağrılar, postoperatif ağrılar, romatizmal ağrılarda endikedir.

KONTRENDİKASYONLARI

Akut hepatik porfiride kontrendikedir.

UYARILAR & ÖNLEMLER

Renal ve hepatik fonksiyon bozukluğu olan hastalarda dikkatle kullanılmalıdır. Tedavi sırasında ateş yükselmesi, ağızda yara görülürse ilaç kesilmelidir.

YAN ETKİLER

Lökopeni, agranülositoz ve allerjik reaksiyonlar gibi yan etkiler görülebilir.

ETKİLEŞİMLER

Furosemid, tiazid gibi bazı diüretik ilaçların natriüretik, diüretik ve antihipertansif etkinliklerini azaltabilir. Ayrıca potasyum tutucu diüretiklerle birlikte kullanıldığında serum potasyum düzeyi yükselebilir. Diklofenak kullanan hastalarda plazma lityum konsantrasyonu yükselebileceğinden lityum dozu ayarlanmalıdır. Steroid antienflamatuarlar olan glukokortikoidlerle, non-steroidal antienflamatuar ilaçların birlikte kullanılması gastrointestinal yan etkileri şiddetlendirebilir. Aspirin ve antikoagülan ilaçlarla birlikte kullanılması da önerilmemektedir. Tek tük bildirilen kan şekeri düzey değişiklikleri nedeniyle antidiabetiklerin dozu ayarlanmalıdır. Digoksin, metotreksat ve siklosporin toksisiteleri de artabilir.

DOZU & KULLANIM ŞEKLİ

3-4 kez/gün 0.5-1g dozda kullanılır. Max. bir defalık doz 2,5g ve max. bir günlük doz 5g’dır.

kalman 20tablet adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.