ACUITEL 5 MG 20 TABLET dozu kullanimi

Yazar:   Tarih:   Kategori: Tıbbi İlaçlar 

Hipertansiyon: Monoterapi: Kinaprilin diüretik almayan hastalarda tavsiye edilen başlangıç dozu günde bir defa 10 veya 20 mg’dır. Klinik yanıta göre, dozaj genelde tek bir doz olarak verilen veya iki doza bölünerek de verilebilecek olan 20 veya 40 mg/gün’e titre edilebilir (dozu iki katına çıkararak). Genel olarak, doz ayarlamaları dört haftalık zaman aralıklarıyla yapılmalıdır. Günde tek doz rejimiyle hastaların çoğunda uzun süreli kontrol sağlanmaktadır. Hastaların 80 mg/gün kinapril dozlarına kadar tedavi edildikleri olmuştur.

Birlikte Kullanılan Diüretikler: Bir diüretikle tedaviye devam etmek zorunda olan hastalarda kinaprilin başlangıç dozajı, daha sonrasında optimal yanıt alana dek titre edilmek (yukarıda anlatıldığı gibi) kaydıyla 5 mg’dır. (Bkz. İlaç Etkileşimleri ve Diğer Etkileşimler) Konjestif Kalp Yetersizliği: Kinapril diüretikler ve/veya kardiyak glikosidler ile tedavide ek olarak endikedir. Konjestif kalp yetersizliği bulunan hastalarda tavsiye edilen başlangıç dozu günde bir veya iki defa alınacak 5 mg’dır ancak hasta bunun sonrasında semptomatik hipotansiyon açısından yakından izlenmelidir. Kinaprilin başlangıç dozu iyi tolere edildiği taktirde, hastanın birlikte aldığı tedavi ile beraber kinapril dozu, iki eşit parçaya bölünmüş dozlar halinde günde 10 ila 40 mg’lık etkili bir doza kadar titre edilebilir.

Böbrek Yetmezliğinde Kullanım: Bkz. Uyarılar/Önlemler. Kinetik veriler kinapril eliminasyonunun renal fonksiyon seviyesine bağlı olduğunu göstermektedir. Kinaprilin tavsiye edilen başlangıç dozu kreatinin klirensi 30 ml/dak’ın üzerinde olan hastalarda 5 mg, kreatinin klirensi 30 ml/dak’ın altında olan hastalarda ise 2.5 mg’dır. Başlangıç dozu iyi tolere edildiği taktirde kinapril ertesi gün günde iki defa verilebilir. Aşırı hipotansiyonun veya renal fonksiyonda önemli derecede bir bozulma olmadığı durumlarda doz, klinik ve hemodinamik yanıta bağlı olarak haftalık zaman aralıklarıyla artırılabilir.

Böbrek yetmezliği bulunan hastalardan elde edilen klinik ve farmakokinetik verilere dayanan tavsiye edilen başlangıç dozları şöyledir: Kreatinin Klirensi (mL/dak) >60 ise Tavsiye Edilen Maksimum Başlangıç Dozu 10 mg Kreatinin Klirensi (mL/dak) 30-60 ise Tavsiye Edilen Maksimum Başlangıç Dozu 5 mg Kreatinin Klirensi (mL/dak) 10-30 ise Tavsiye Edilen Maksimum Başlangıç Dozu 2.5 mg Kreatinin Klirensi (mL/dak) <10 ise Tavsiye Edilen Maksimum Başlangıç Dozu Bu hastalara spesifik doz önerilerinde bulunmak için şu anda yeterli deneyim mevcut değildir.

Yaşlılarda Kullanım: Tek başına yaş, kinaprilin etkinliğini veya güvenilirliğini etkiler gibi görünmemektedir. Bu yüzden, kinaprilin yaşlı hastalarda tavsiye edilen başlangıç dozu günde bir defa verilecek 10 mg olup bu doz daha sonrasında optimal yanıtı alana dek titre edilebilir. Çocuklarda Kullanım: Kinaprilin pediyatrik hastalardaki etkinlik ve güvenilirliği henüz belirlenmemiştir. Doz Aşımı Kinapril ile meydana gelen doz aşımının tedavisi hakkında herhangi bir spesifik bilgi mevcut değildir.

En olası klinik belirtiler, normalde intravenöz hacim artışı ile tedavi edilebilecek şiddetli hipotansiyon nedenli semptomlardır. Tedavi, tıbbi bakım tesisi ile sürekli olmak üzere semptomatik ve destekleyicidir.Hemodiyalizin ve peritoneal diyalizin kinapril ve kinaprilatın yok edilmesi üzerindeki etkisi küçüktür.

ACUITEL 5 MG 20 TABLET yan etkileri

ACUITEL 5 MG 20 TABLET dozu kullanimi adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.