Acular göz damlasi %0,5

Yazar:   Tarih:   Kategori: Alternatif Tıp 

FORMÜL:
Acular Göz Damlası, etken madde olarak % 0.5 Ketorolak Trometamin ve yardımcı maddeler olarak % 0.01 Benzalkonyum klorür, % 0.79 Sodyum klorür, % 0.1 Disodyum edetat, % 0.007 Octoxynol 40, pH ayarı için Sodyum hidroksit ve/veya Hidroklorik asit ve kafi miktarda saf su içerir.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ:
Farmakodinamik Özellikler:

Acular Göz Damlası’nın etken maddesi olan Ketorolak Trometamin analjezik ve antienflamatuar etkili bir non-steroid anti-inflamatuvardır. Etkisini prostaglandin sentezini inhibe ederek gösterir. Topikal olarak oftalmik kullanımından sonra aköz humördeki prostaglandin düzeyinin düştüğü ortaya
konmuştur.
Sistemik yoldan verilen Ketorolak Trometamin, pupilla konstriksiyonuna neden olmaz. Klinik çalışmalardan elde edilen sonuçlar, Acular Göz Damlası’nın intraoküler basınç üzerine önemli bir etkisi olmadığını göstermiştir.
Farmakokinetik Özellikler:
Oftalmik kullanımından sonra Ketorolak Trometamin’in aköz humördeki düzeyi yüksek, plazma düzeyi ise çok düşük veya tespit edilemeyecek miktarlardadır.Bu da, oküler rahatsızlıkların tedavisinde oftalmik yoldan Ketorolak Trometamin kullanımının, çok düşük sistemik absorbsiyonu olduğunu
göstermektedir.

ENDİKASYONLARI:
Acular Göz Damlası, saman nezlesi olan hastalardaki alerjik konjuktivitin semptomatik tedavisinde ve göz ameliyatlarını takiben oluşan enflamasyon ve ilgili semptomların tedavisinde endikedir.
Ayrıca katarakt ameliyatlarını takiben, kronik sistoid makular ödemli hastalardaki görüş yeteneğini arttırdığı da ortaya konmuştur.

KONTRENDİKASYONLARI:
Ketorolak Trometamin’e veya ilacın bileşimine giren maddelerden herhangi birine karşı hassasiyeti olan kişilerde ve asetilsalisilik aside veya diğer NSAİ ilaçlara daha önceden hassasiyeti bulunan kişilerde kontrendikedir.

UYARILAR / ÖNLEMLER:
Acular Göz Damlası kanamaya yatkınlığı olduğu bilinen hastalarda veya
kanama zamanının uzatabilen diğer ilaçları kullanan kişilerde dikkatli kullanılmalıdır.
Acular Göz Damlası, diğer anti-inflamatuvar ilaçlarla olduğu gibi, enfeksiyonun olağan belirtilerini maskeleyebilir.
Acular Göz Damlası, koruyucu olara benzalkonyum klorür içerir ve yumuşak (hidrofilik) kontakt lens takmaya devam eden hastalarda kullanılmamalıdır.
Çocuklarda emniyetli kullanımı saptanmamıştır.Gebelik ve Laktasyonda Kullanım: Gebelik kategorisi C’dir. Gebelerde emniyetli kullanımı saptanmamıştır.Emziren annelerde kullanımı tavsiye edilmemektedir.

YAN ETKİLER / ADVERS ETKİLER:
En sık rastlanan advers etkileri damlatma sırasında görülen geçici yanma ve batma ve oküler iritasyona bağlı diğer minör semptomlardır.
Acular Göz Damlası ve diğer NSAİ ilaçların kullanılmasına bağlı olarak görmede bulanma ve/veya azalma rapor edilmiştir.
Topikal oftalmik terapide kullanılan dozlarla, sistemik NSAİ ilaçlarla (ketorolak trometamin dahil) görülen tipik advers etkilerin hiçbiri saptanmamıştır.

İLAÇ ETKİLEŞMELERİ VE DİĞER ETKİLEŞMELER:
Acular Göz Damlasının, antibiyotikler, sedatifler, beta blokerler, karbonik anhidraz inhibitörleri,miyotikler,midriyatikler,sikloplejikler ve kortikosteroidler gibi sistemik ve oftalmik ilaçlarla birlikte kullanımı emniyetlidir.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU:
Alerjik konjuktivitte: Günde 4 defa 1’er damla. Bir haftadan daha fazla süren terapilerdeki yararlılığı saptanmamıştır.
Post-Operatif Enflamasyon: Ameliyattan 24 saat önce başlanıp, 3-4 hafta sürdürülmek üzere, günde 3 kez 1’er damla.
Kronik Sistoid Makular Ödem: 2-3 ay günde 4 defa 1’er damla.
Açıldıktan sonra 15 (on beş) gün içinde kullanılmalıdır.

DOZ AŞIMI:
Oftalmik yoldan kullanımına bağlı bir doz aşımına rastlanmamıştır. Önerilen kullanım şekliyle alındığında doz aşımı görülmez.

Acular göz damlasi %0,5 adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.