İndobiotic 5 mg göz damlası

Yazar:   Tarih:   Kategori: Alternatif Tıp 

» Oftalmolojik Antienflamatuar/Antienfektif Kombinasyonları

Etken Maddesi
İndometazin + Gentamisin sülfat

INDOBIOTIC GÖZ DAMLASI 5 MG
İthal, Beşeri bir ilaçdır.

FORMÜLÜ

5 ml damla etken madde olarak; 5.0 mg İndometasin , 15000 IU Gentamisin Sülfat,yardımcı maddeler olarak 0.5 mg Tiyomersal, 6.0 mg Arjinin, 500.0 mg Hidroksipropil-β-siklodekstrin, yeter miktarda Konsantre Hidroklorik Asit, 5.0 ml’ye yeter miktarda saf su içerir.

ENDİKASYONLARI

Gentamisine duyarlı mikroorganizmalara karşı antibakteriyel olarak, antiinflamatuvar olarak ve katarakt cerrahisini takiben kullanılır.

KONTRENDİKASYONLARI

Indobiotic, aşağıdaki durumlarda kontrendikedir – Bileşiminde bulunan maddelerden herhangi birine ve aminoglikozid antibiyotiklere karşı önceden bilinen aşırı duyarlılık durumları, – Gebeliğin 6.ayından itibaren, – İndometasine veya diğer NSAİ’lar, aspirin gibi benzer etkili maddelere karşı belgelenmiş alerji durumları, – Aspirin veya diğer NSAİ’larla ilişkili önceden geçirilmiş astım krizi, – Sistemik yoldan verilen NSAİ’larla karşılaştırıldığında, oküler uygulamayı takiben düşük riskli olsa da, aktif peptik ülser, – Ağır hepatosellüler yetmezlik, – Ağır böbrek yetmezliği

UYARILAR & ÖNLEMLER

Özellikle kanama eğilimi olduğu bilinenlerde ya da kanama zamanını uzatan ilaçları kullananlarda, NSAİ’lar cerrahi sırasında oküler dokularda kanamayı artırabilir. NSAİ’lar sekonder infeksiyonlara hazırlayıcı olabilir. Bu göz damlaları, korneal iyileşmeyi geciktirebilir. Çocuklara spesifik çalışmalar yürütülmemiştir. Göz damlası, gözün içine veya etrafına injeksiyon için kullanılmamalıdır. Aşırı duyarlılık reaksiyonları ortaya çıkarsa, tedavi kesilmelidir. Tedavi sırasında kontakt lensler kullanılmamalıdır. Aynı zamanda başka bir göz damlası ile tedavi gerekiyorsa, göz damlaları en az 15 dakika ara ile damlatılmalıdır. Gebelik ve Laktasyonda Kullanımı Gebelik risk kategorisi C. Üçüncü trimestrde kategori D. Bugüne kadar hayvanlarda ya da hamile kadınlarda kontrollü çalışmalar yapılmamıştır. Bu ürün sadece, ilacın anne için potansiyel yararı, fetal riski aştığı zaman kullanılabilir. Indobiotic kullanımı sırasında da, daima risk/yarar oranı dikkatli bir şekilde değerlendirilmelidir ve aminoglikozidlerin genel yoldan kullanılmalarını takiben, işitme sistemine ait lezyonların ortaya çıkabileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Botal kanalın erken kapanma riski ve uterus kontraksiyonlarının olası inhibisyonu nedeniyle, Indobiotic gebeliğin 3.trimestrinde kullanılmamalıdır. İndometasin anne sütüne geçtiğinden, Indobiotic tedavisi sırasında emzirmenin kesilmesi önerilir. Gentamisinin anne sütüne geçip geçmediği, ihmal edilebilir. Araç ve makine kullanmaya etkisi Göz damlası damlatıldıktan sonra gözünde rahatsızlık veya görme bulanıklığı olan hastalar, araç ve makine kullanmaktan kaçınmalıdır.

YAN ETKİLER

Bileşimindeki cıvalı maddeye bağlı olarak (tiyomersal), noktalı keratit, atipik bant keratit, lensde renklenme, aşırı duyarlık reaksiyonları, olası temas dermatiti görülebilir. Akıntı ile birlikte olan ya da olmayan konjunktival hiperemi, geçici yanma hissi veya kaşıntı ve/veya bulanık görme gelişebilir. BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.

ETKİLEŞİMLER

Oküler uygulamadan sonra indometasinin çok az bir miktarı sistemik dolaşıma geçse de, ilaç etkileşimleri yine de olasıdır. Dolayısıyla, sistemik yoldan verilen NSAİ’larla gözlenen etkileşmelerin göz önünde bulundurulması önerilir Önerilmeyen kombinasyonlar • Diğer NSAİ’lar (yüksek doz salisilatlar dahil olmak üzere) Gastrointestinal kanal ülserlerine ve kanamaya neden olma riskini artırır. • Pıhtılaşmayı önleyen oral ilaçlar Trombosit fonksiyonunun NSAİ tarafından inhibe edilmesi ve gastro-duodenal mukozaya zarar verilmesiyle kanama riski artabilir. • Heparinler (parenteral yol) Trombosit fonksiyonunun NSAİ tarafından inhibe edilmesi ve gastro-duodenal mukozaya zarar verilmesiyle kanama riski artabilir. • Lityum Lityumun böbreklerden atılmasının azalmasına bağlı olarak kan seviyeleri toksik düzeylere çıkabilir. • Metotreksat (15 mg/hafta veya daha yüksek dozda) Metotraksatın renal klirensi antienflamatuvar ilaçlarla düşürüldükçe, hematolojik toksisitesi artar. • Tiklopidin Anti-trombosit aktiviteler arasındaki sinerji nedeniyle kanama riskini artırır. • Diflunisal İndometasinin plazma seviyelerinde artış ile ölümcül gastrointestinal kanama olabilir. Önlem gerektiren kombinasyonlar • Diüretikler, angiotensin dönüştürücü enzim (ADE) inhibitörleri, angiotensin II inhibitörleri Dehidrate hastalarda, akut böbrek yetmezliği riski vardır. Ayrıca ADE inhibitörlerinin ve anjiotensin II inhibitörlerinin antihipertansif etkileri azalır. Hastaya su verilir ve tedaviye başlarken böbrek fonksiyonu izlenmelidir. • Metotreksat (15 mg/hafta’dan daha düşük dozlarda) Metotraksatın renal klirensi antienflamatuvar ilaçlarla düşürüldükçe, hematolojik toksisitesi artar. Kombinasyondan ilk birkaç hafta sonra, haftalık hemogram kontrolü yapılmalıdır. Böbrek fonksiyonunda çok hafif değişiklikler oluşanlarda bile ve yaşlı hastalarda, izleme sıklaştırılır. • Pentoksifilin Kanama riski artar. Klinik takip sıklaştırılır ve kanama zamanı daha sık kontrol edilir. • Zidovudin Retikülositlere etki ederek kırmızı hücre toksisitesini artırır, bu da NSAİ’a başladıktan 8 gün sonra ağır anemiye neden olur. NSAİ tedavisine başladıktan 8-15 gün sonra, kan sayımı ve retikülositler kontrol edilmelidir. Dikkat gerektiren kombinasyonlar • Beta-blokerler Antihipertansif etki düşebilir. • Siklosporin Özellikle yaşlılarda olmak üzere, nefrotoksik etkiler artabilir. • Rahim içi araç Etki azalması riski olabilir (tartışmalı). • Trombolitikler Kanama riski artabilir. • Desmopresin Anti-diüretik aktivite artabilir.

DOZU & KULLANIM ŞEKLİ

Göze damlatılarak topikal olarak uygulanır. Erişkinler ve yaşlılardaki dozajı günde 4 kez 1 damladır. Damlayı damlatmak için, baş yukarı doğru bakarken alt göz kapağı hafifçe aşağı doğru çekilir ve konjunktiva kesesine bir damla uygulanır. Tedavi genel olarak 14 gün sürer. Çocuklara ait özel çalışmalar yürütülmemiştir. İlk açılıştan sonra 15 gün içinde kullanılmalıdır. Geri kalanı bu süre sonunda atılmalıdır. DOZ AŞIMI VE TEDAVİSİ Oküler uygulama ile ilgili olarak bir doz aşımı bildirilmemiştir. Doz aşımı söz konusu olursa, semptomatik ve destekleyici tedavi uygulanmalıdır.

İlaç Fiyatı 7.38 TL

Reçeteli Verilir.

acular göz damlası bulanıklıkalerji için göz damlasıantibakteriyel göz damlalarıantibakteriyel göz damlasıantibiyotik göz damlasıANTİBİYOTİK VE ALLERJİ İÇİN GÖZ DAMLASI KOMBİNASYONLARIantibiyotikli damla isimleriantibiyotikli göz damlalarıANTİBİYOTİKLİ GÖZ DAMLASIantibiyotikli göz damlası isimleriAntienflamatuar göz damlasıbitkisel göz bebeği büyütmeefemoline damla göz bebeğini büyütmegöz antibiyotik damlagöz bebeği büyüten damla isimgöz bebeği büyüten ilaçgöz bebeği büyütme damlasının etkisi ne zaman geçergöz bebeği büyütücü ilaçgöz bebeği büyütülmesigöz bebeği için damlagöz bebeğini büyüten damlagöz bebeğini büyüten damla isimlerigöz bebeğini büyüten yağgöz bebeğini büyütme damlasıgöz bebeğini büyütülmesigöz bebeğinin büyütülmesigöz bebeğinin büyütülmesi filmigöz bebeğininbüyüten göz damlasıgöz bebeyi büyütücü damla isimlerigöz büyütme damlasıgöz büyütücü ilaçgöz damlaları yararıgöz damlasi fazla dozgöz damlası antibiyotikgöz damlası ındobıotıcgöz damlası kaç gün kullanılmalıdırgöz damlasını 15 günden fazla kullanımıgözbebeğini büyütücü damlaindo biotic ne faydası varindobioticindobiotic damla teşhisiindobiotic göz damlasi hakkinda yorumlarindobiotic göz damlasıindobiotic göz damlası bebeklerde kullanılırmıINDOMETASIN HAMILELERDEinflased göz damlası yan etkileri ne zaman geçerındobıotıc damlaındobıotıc kullanımndobotcNSAİ DAMLALAR

İndobiotic 5 mg göz damlası adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.