Acil Bolumun Tasarlanmasi

Yazar:   Tarih:   Kategori: Genel Sağlık 

Acil Bölümün Tasarlanması

Bazı organ ve sistemlerin fonksiyonlarındaki bozulmaya, orga­nizmanın uzun süre dayanabilmesi olası değildir. Bu tür bozukluk­lara ‘Acil Durum’ denir.

Acil durumlarda öncelikle değerlendirilmesi gereken yaşamsal organlardır. Hava yolu açıklığı, solunum ve dolaşımın değerlendiril­mesi ve bunlarda bozulma olduğunda yapılacak girişimlere yaşam desteği denir. Basit tekniklerle yapılan ‘Temel Yaşam Desteği’ ye­terli olmazsa, komplike cihazlar ve ilaçlarla sürdürülen ‘İleri Düzey Yaşam Desteği’ gerekir.

Yaralanmış ya da kritik hastalığı olan hastaların bakım önceliği “TRİYAJ” denen bir sistemle sürdürülür “Triyaj hasta ve yaralıların, yaralanma tiplerine, halihazır durumlarına göre sınıflandırılıp, has­taneye yatırma, tedavi ve taburculuk konularında öncelik derecele­rinin belirlenmesidir”.

Acil hastalanma veya yaralanma durumunda, uygun tıbbi giri­şimin erken dönemde başlatılması, bu gibi durumlardan kaynakla­nan ölümlerin % 20 azaltılmasını sağlamaktadır.

Erken dönemde ölümlerin % 70’i şok nedeniyle gerçekleşmekte­dir. Erken dönemin tanımlanmasında özellikle travma vakalarında “altın saat” ten söz edilmektedir. Araştırmalarda özellikle şok ris­kine karşı yaşam kurtarıcı etkinin sağlanabilmesi için, girişimin ilk 4-6 dakikada başlatılmasının gerektiği vurgulanmaktadır. Bu süre­nin, hasta veya yaralının hastane acil servisine ulaştırılabilmesi için yeterli olmadığı açıktır. Bu nedenle, acil hallerde hastane hizmetle­rinin olay yerinde başlatılabilmesi prensibine yönelik örgütlenmele­re de gidilmesi zorunludur.

Acil bölümü, hastanenin “halka açılan penceresi” olarak ka­bul edilebilir. Halkın hastanenin tüm bölümlerine ilişkin fikri, esas olarak acil bölümü ziyaretleri üzerine kuruludur. Basın dünyası da bu bölümün içinde neler olduğu ile ilgilenmektedir.

Acil bölümleri, şüphesiz afetlerin ve kazaların yönlendirilmesin­de çok önemli bir rol oynarlar ve uygun kuruluş tasarımı bu olay­ların yönetimini kolaylaştırır. İyi düzenlenmiş bir acil bölümü, has­ta bakımı kalitesinde gelişme, hasta akışında düzelme ve bölümde­ki görevlilerde daha fazla bir iş doyumu sağlar.

Bu bölümde, bir acil bölümü kuruluşunun planlanması veya ye­niden düzenlenmesinde gözönüne alınması gereken özellikler ele alınacaktır.

Acil Bolumun Tasarlanmasi adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.