Acil Bolum Yonetimi

Yazar:   Tarih:   Kategori: Genel Sağlık 

Acil Bölüm Yönetimi

Yöneticilik, belirlenmiş hedefe ulaşmak için planlama, yönlen­dirme, insani ve materyal kaynakları organize edip kullanma; ya da kısaca, yapılması gerekeni uygun bireylerle yapma sanatıdır.
Özellikle 20. yüzyılın başından itibaren yöneticiliğin bilimsel yö­nü vurgulanmaktadır. Bu disiplinin teoriler ve ilkelerden oluşan, yeni çalışmalar ve deneyimlerle zenginleşen az çok kodlanmış bilgi bütününe dayanması bilimsel yönünü yansıtır.

İnsan faktörü ile ilgili birçok değişkenin varlığı yöneticiliği bir bi­lim olduğu kadar, bir sanat da kılar.Ustelik bu yöneticilik acil bölüm gibi çok hızlı değişimlerin olduğu bir alanda ise, yöneticinin bilim­sel ve sanatsal yönünün yanısıra alturistik değerlere de sahip olma­sı ve bunları yaşama geçirmesi gerekir.

Acil bölümdeki hastalar, hastanenin diğer bölümlerinde yatan bireylerden farklıdır. Onlar, henüz hasta rolünü kabul etmemiş, ta­nının konmasını ve tedavi planının yapılmasını beklemektedirler. Bu bölümlerde beklenmedik bir durum/olayla karşılaşıldığında her­kesin gösterebileceği kızgın insan davranışlarıyla karşılaşılabileceği gibi; korku dolu ve sürekli birşeylerden şikayet eden hasta ve ya­kınlarımda görmek olasıdır. Çünkü sağlık sorunu ani gelişmiştir, hasta ve yakınları bu gelişmeye öfke dolu duygularla bakmaktadır­lar. Kontrollerini bireyselliklerini ya da kimliklerini kaybetmiş görü­nebilirler. Bu nedenle acil bakım ekibinin hastanın duygularının dü­şüncelerinin ve gereksinimlerinin farkında olması beklenir.

Acil bölüme gelen hastalann yakınlannm da özel dikkate gereksi­nimleri vardır. Hastaneye geldiklerinde ani olarak dramatik kayıplarla karşı karşıya kalabilirler. Etraflannda olanlann farkında olmayabilirler. Ümitsizce biriyle konuşmak isteyip, sevgi dolu yaklaşım bekleyebilirler.
Beklenmedik durumlarla karşılaşan acil bölüm ekibinin duygu­ları da hastanenin diğer bölümlerinde çalışanlardan farklı olabilir. Çünkü acil ekibin duyguları karşılaştıkları sağlık sorununun önceden bilinememesinden kaynaklanan deneyimlerle doludur ve bu bi­reyler soruna etkin yaklaşabilmenin çabası içindedirler. Ani gelişen olaylar karşısında bireyler ani yanıtlar verebilirler, gerginlikleri ve çabuk hareket etmeleri hasta bakımına yansımış olabilir.

Bu nedenlerle acil bölüm çalışanlarının duygulan ile başedebilmeleri için eğitilmeleri, teknik ve klinik olarak ortaya çıkabilecek sorunlara hazırlanmaları acil bölüm yöneticilerinin önemli sorumlu­luklarından birisidir.

İnsanoğlunun tarihi kadar eski olan acil bakım hizmetlerinin sür­dürülmesi günümüzde ekip anlayışını gerektirmektedir. Ortak bir amaç doğrultusunda çalışan ekip üyeleri arasında acil hekimi, acil hemşiresi, acil bakım teknisyeni ile acil bakım yöneticisi sayılabilir.

Acil bölümde çalışan tüm meslek üyelerinin ortak amacı: Acil hastalanma ve yaralanma durumunda gerekli bakımı en erken zamanda başlatmak, gerekiyorsa tanı işlemleri ve cerrahi girişim için hastayı hazırlamak ve bu şekilde acil durumlara bağlı fiziksel ve ruhsal engeller ile ölümleri en aza indirmektir.

Acil Bolum Yonetimi adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.