Acil Tedavi ve Bakim Bilgileri

Yazar:   Tarih:   Kategori: Genel Sağlık 

Acil Tedavi ve Bakım

İlk anda uygulanabilecek tedavi ve bakım olup, hemen uygulan­madığında bireyin yaşamı ya da hayati fonksiyonlanndan birisi tehlikeye girer.

Acil tedavi ve bakımda; travma, yaralanma veya hastalığı izleyen, ilk bir saat içinde seri olarak gelişen olaylar dizisi ve bu olayların mortalite oranı üzerine etkileri tanımlanarak, gerekli ön­lemlerin en kısa zamanda alınması amaçlanır. İlk amaç bireyin ha­yatının kurtarılmasıdır. Acil bakım zamanında yapılmalıdır. Kaza­larda ilk 20 dakika içerisinde kazaya uğrayanların 1/3’ü, ilk yarım saat içerisinde ise kazazedelerin %45’i ölmektedir. Bu durum haya­tın kurtarılması yönünde en etkin sürenin ilk yarım saat olduğunu, iyi değerlendirilmesi gerektiğini ve acil bakımda zaman yönetiminin önemini ortaya koyar.

Acil bakım öncelikleri acil bölüm öncesi ve acil bölüm içi bakım olmak üzere iki alanda belirlenir.

1. Acil Bölüm Öncesi Bakım

Acil durumu değerlendirme ve yönetme, bulunduğu yerde has­tayı iyi tanılama, acil girişim için gereçleri kullanma, haberleşme ve gerekli yardım kaynaklarını sağlama, nakil araçları ile acil bölüme ulaşma ile başlar. Bu görevi Acil Tıbbi Teknisyen (ATT) yürütür ve onun sorumluluğu altındadır. Acil bölüm öncesi bakımında en önemli kriter, bireyin olay yerinde primer değerlendirmesinin yapılmaşıdır. Primer değerlendirmede, yaşamı tehdit eden sorunlar sap­tanır ve olanaklar ölçüsünde tedavi edilir.

2. Acil Bölüm İçi Bakım

Acil bölüme ulaşımdan sonra ATT hastayı sedyeden alır. İlk acil tanılamayı bölüm yetkilisine rapor eder. Teslim alan hemşire ve hekim acil tanılamayı yaparak sürekli bakım ve tedavi girişimleri ile hastane içi öncelikleri belirlemeyi başlatmış olur. Hasta acil bölüme geldiğinde uygulanacak bakım, zamanında ve bilinçli olmalıdır. Alandaki acil bakım ünitesinde yapılan primer değerlendirmede be­lirlenemeyen ve hastanın yaşamı için tehlike olabilecek durumlar açısından hasta tekrar muayene ve kontrol edilir.
Öncelikleri belirlemeyi, acil bölümün büyüklüğü, yer aldığı böl­genin özellikleri, hizmet verdiği nüfus, ekip üyelerinin sayısı ve eği­timi, kurum politikası etkileyebilir.

Acil Tedavi ve Bakim Bilgileri adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.