Acil Bakim ve Acil Durum Nedir

Yazar:   Tarih:   Kategori: Genel Sağlık 

ACİL BAKIM

“Birey, kurum ve toplumların; yaşamı tehdit eden durumlar karşısında duyarlılıkla kendi sorumluluklarını anında yerine getirme çabaları, insan hayatının herşeyin üzerinde tutulduğu dünya anlayışının göstergesidir”

Ülkemizin pek çok bölgesinde hasta ve yaralıların acil bakımı yetersizdir. Uzun yıllar boyunca acil bakım yaklaşımları için yapı­lan ve yapılması gerekenler arasında büyük boşluklar bulunmakta­dır. Acil bakım hizmetlerinde gelişmelerin artarak sağlanabilmesi için ulaşım-iletişim kolaylıklarına, nakil organizasyonuna, iyi eğitil­miş acil ekibine, tam donanımlı acil bölümlere ve toplum duyarlılı­ğına gereksinim vardır.

1970’lerde gerekli değişiklikler yapılana kadar, gelişmiş ülkelerin pek çok bölgelerinde de hasta ve yaralı acil bakımının yetersiz olduğu görülür. Bu hizmet alanındaki reformlar sonrasında iyi eğitilmiş acil ekibinin oluşturduğu başarılı çalışmalar acil bakım hizmetleri sistemi­nin gelişmesini ve bugüne kadar süregelen devamlılığını sağlamıştır..

Bu bölümde acil, acil tedavi ve bakım, tarihçe, acil bakım bölü­mü, ülkemizdeki acil bakım bölümleri ve hizmetleri, acil bölüm eki­bi, acil bakım hizmetleri sistemi, acil bakımda yasal yönler ve ül­kemizde acil bakım hizmetlerinin sorunları ele alınacaktır.

Bölümün amacı acil bakıma genel bir giriş yapmak ve bakış açı­sı geliştirmektir.

Acil durum Nedir

Tıbbi anlamda acil; bireyin fiziksel ya da duygusal yönden teh­like içinde bulunduğuna inanılarak hasta ve ailesine gereksinim duyduğu tıbbi bakımın anında verilmesidir. İşlevleri ve bütünlüğü, yaşamı tehlikeye sokacak şekilde bozan etkilere karşı, vücudun ge­liştirdiği yanıtlann yetersiz kaldığı durumlar acil tıbbi bakım girişim­leri gerektiren durumlardır.

Acil verilecek sağlık hizmeti, acil durumun oluştuğu yerde baş­layan ve gerektiğinde rehabilitasyon aşamasına kadar devam eden birbirine bağlı çeşitli hizmetlerden oluşan bir zincirdir. Bu hizmet zincirinin halkalarını:
Acil olay yerinde ilk yardım,
Taşıyıcı ve hastane ile haberleşme,
Acil Bakım bölümüne taşıma organizasyonu,
Acil Bakım bölümünde ilk acil girişim
Acil tedaviden sonraki hastane tedavisi ve bakım oluşturur.

Acil Bakim ve Acil Durum Nedir adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.