Turkiyede Acil Bakim

Yazar:   Tarih:   Kategori: Genel Sağlık 

Türkiye’de Acil Bakım Hizmetlerinin Tarihçesi

Türk Hilaliahmeri Osmanlılar döneminde Kızılay tüzüğünü ha­zırlayarak, padişah himayesinde ilk genel kurulunu yapar.

1898’den sonra Gülhane’ye gelen Alman hekimler, sıhhiydik eğitimine önem verirler.
Türk ordusunda yaralı tedavisi sağlık erleri ve hekimlerce yapı­lırken, Florence Nightingale Kırım Savaşında İstanbul’a gelerek bi­zim askerlerimizin tedavi ve bakımı için uğraşır.
‘ Uluslararası Kızılhaç’ın ülkemizde gönüllü yardım şubeleri kur­ma önerisi ancak 1908’de meşrutiyetten sonra gerçekleştirilir ve yurt çapında şubeler açılır.

1911’de Dr. Besim Ömer Paşa Hemşirelik Okuluna izin ve­rilmediği için 6 aylık Hemşirelik Kursu düzenler. Aynı yıl Türk Hilaliahmeri İstanbul Aksaray yangınında ilk yardım ekipleri­ni kurar, aşocağı açar, evleri yananlara barınma olanağı sağlar, yaralı ve hastaları tedaviye alır. Bu bakımdan ülkemizin ilk yaygın ve organize ilk yardım hizmetlerinin başlangıcı 1911 olarak kabul edilebilir.

Ülkemizde Türk Hilaliahmer (Kızılay) Demeği, askeri sağlık teş­kilatı ile işbirliği yaparak Birinci Dünya ve Kurtuluş Savaşında ya­rarlı hizmetler verir.

Hilaliahmer Cemiyeti Türkiye’de ilk Hastabakıcı ve Hemşire Okulu açar ve 1928’de İzmir depreminde kurtarma ve tedavi hiz­metlerini sürdürür. 1935’de Derneğin adı “Türk Kızılay Derneği” ol­ur. Erzincan, Fethiye, Adapazarı depremlerinde felaketzadelerin beslenme, barınma ve tedavisine Türk Silahlı Kuvvetleri ile birlik­te hizmet verir.

1960Tı yıllarda Kızılay “İlk Yardım” kursları açmaya başlar ve “St. Johns” yardım organizasyonunun “İlk Yardım” kitabını Türkçe-ye çevirir.

1962’de Sakatların Rehabilitasyonu Derneği ve A.Ü. Tıp Fakül­tesi işbirliği ile Ankara’da İlk ve Acil Yardım kurslarına başlanır. 1970’den sonra bu kurs Türkiye Trafik Kazaları Yardım Vakfı tara­fından polis, memur, öğretmen ve öğrenciler için sertifikalı olarak sürdürülür.

Ülkemizde “Acil Bölüm” hizmetlerine son 25 yıldır önem verilir. Bu konuda Sağlık Bakanlığı, Üniversite Hastaneleri, Gülhane Aske­ri Tıp Akademisi, SSK Hastanelerinin bazılarında Acil Bakım Bö­lümleri kurulmuş ise de ambulans, haberleşme, özel eğitim görmüş acil bakım ekibi olmaması nedeni ile batı ülkelerinin düzeyine ula­şılamamıştır.

İstanbul’da Sağlık Bakanlığı Taksim Hastanesine Acil Yardım Hastanesi denilmiştir. Ayrıca Ankara’da 259 yataklı Dr. Muhittin Ülker Acil Yardım ve Travmatoloji Hastanesi son 22 yıldır hizmet vermektedir. İstanbul’da da Kartal Devlet Hastanesi’nin donanımlı “Acil Bakım Bölümü” vardır.
Ülkemizde ilk yardımla ilgili ilk kitap 1972’de Prof. Dr. Derviş Manizede’nin yazdığı “İlk Tıbbi Yardım” kitabıdır. Daha sonra çeşit­li kitaplar yazılır.

1984’de bugün için acil yardım hizmetlerinin iki temel yapısına ait olan haber vermeyle ilgili yol boyu telefonu kurulur ve 1985’de ambulans (Hızır Acil) servisi hizmete girer.

Hemşirelik alanında ilk kitap “Acil Hemşireliği Kitabı” dır. 1990 yılında İ.Ü. Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu Öğretim elemanları tarafından yazılmıştır. Acil hemşireliğine yönelik kurs programlanda mevcut olup, bunun ülkemizdeki tek örneği 1994 yı­lından başlayarak Vehbi Koç Vakfı Semahat Arsel Hemşirelik Eği­tim ve Araştırma Merkezi (SANERC) tarafından her yıl periyodik olarak 6 hafta süre ile açılan “Acil Bakım Hemşireliği Kursü’dur. Katılan hemşirelere Sağlık Bakanlığı’ndan onaylı sertifika verilir.

Ayrıca ülkemizde “Acil Tıp Uzmanlığı” 1993 Nisan’ında, “Acil Hemşireliği” Yüksek Lisans Programı ise Marmara Üniversitesi Sağ­lık Bilimleri Enstitüsü’nde 1996-1997 eğitim-öğretim döneminde başlamıştır.

Turkiyede Acil Bakim adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.