Acil Bakim Hemsiresi

Yazar:   Tarih:   Kategori: Genel Sağlık 

Acil Bakım Hemşiresi

Teşhis konmamış ve acil girişime gereksinimi olan her yaştaki hasta bireye gerekli hemşirelik bakımının uygulayıcısıdır. Acil hemşirelik bakımı:
Karmaşık, birincil ve akut,
Kapsamı geniş, bilgi ve beceri gereksinimi bulunan,
Hastalığın teşhisine yardımcı ve sağlığı destekleyici özelliklere sahiptir.
Bu özelllikleri olan hemşirelik bakımını gerçekleştirecek hemşireler:
Fiziksel değerlendirme hemodinamik ölçümler ve kardiopulmo-ner resüstasyon tekniğinde özel eğitime sahip olmalı,
Triyaj /ayırma yapmada bilgi sahibi olmalı,
Öyküdeki gerekli bilgileri toplayabilmeli,
Hastanın gerekli yerlere ulaştırılmasını sağlayabilmeli,
Halkla ilişkiler kurabilmeli,
Stresle başedebilmeli ve sorun çözme yeteneğine sahip olabil­meli,
Yönetim becerisine ve liderlik özelliği olmalı,
Acil konusunda kendisini sürekli geliştirebilmek amacıyla kurs­lara katılmalı,
Tüm uygulamalarında hastaya zarar vermemeli ve hasta hakla­rı konusunda duyarlı davranmalı,
Acil ünitelerin günlük işlevleri arasında yer alan zehirlenmeler­de ve diğer olaylarda telefonla cevap vermek ya da bazı şeyler için radyoya anons vermek hemşirelerin görevleri arasında bu­lunduğunu bilmeli, kendini hazırlamalıdır.

Acil hemşireliğinin kısaca sayılan bu özellikleri son yirmi yıldır acil bölümlerinin önem kazanıp gelişmesiyle paralellik göstermek­tedir. Acil bölümleri, hastanelerde olmakla beraber bugünün şartla­rına uygun olarak okullarda, hastane içindeki diğer kliniklerde, en­düstriyel iş yerlerinde mobil yoğun bakım ünitelerinde ve halk top­luluklarında uygulanabilirlik kazanmaya devam etmektedir.
Bugün Amerika’da acil hemşireliği konulu dernekler oluşturul­makta ve bu derneğe üye hemşireler, acil hemşirelik uygulamaları­nın standartlannı geliştirmek amacı ile çalışmalar yapmaktadır

Acil Bakim Hemsiresi adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.