Acil Bakim Hizmetlerinin Sorunlari

Yazar:   Tarih:   Kategori: Genel Sağlık 

Türkiye’de Acil Bakım Hizmetlerinin Sorunları ve Çözüm Önerileri

Ülkemizde her bireyin eksiksiz sağlık hizmeti alması ve hizmet­lerin eşit olarak vatandaşlara sunulması Devlet Politikasıdır. Uygu­lamada meydana gelen aksaklıklar nedeni ile ülkemizde yaşayan her grup ve meslekten vatandaşlarımızın kaza veya acil bir hasta­lıkla karşılaştıklarında gerçek anlamda acil bakım hizmeti alabile­cekleri bir kuruluş mevcut değildir.

Acil bakım hizmetleri sistemi olmayan ve modern acil sağlık hiz­meti organizasyonu yapılmayan her toplumda, acil bakım sorunla­rı ile karşı karşıya kalmak kaçınılmazdır.

Alt düzey acil servislerin çözüm bekleyen temel sorunlarını şu şekilde sıralayabiliriz:

1. Hasta toplama havzalarının iyi tesbit edilmesi,
2. Eğitimsiz sağlık personeli istihdamı,
3. Fonksiyon dışı gezici sağlık ekipleri,
4. Tıbbi cihaz ve sarf malzemesi eksiklikleri,
5. Hizmetin karşılığı olan mali desteğin sağlanamaması sonucu gi­derlerin karşılanamaması.

Üst düzey acil servislerin güncel sorunlarını aşağıdaki gibi sıralayabiliriz:

a. Hasta toplama havzalarının çok geniş olması ve çevre sağlık üniteleri ile koordinasyon eksikliği nedeni ile havza paylaşımına gidilmemesi,
b. Eğitimsiz sağlık personeli istihdamı,
c. Fonksiyon dışı gezici sağlık ekipleri,
d. Tıbbi cihaz ve sarf malzemesi eksiklikleri,
e. Hizmetin karşılığı olan mali desteğin sağlanamaması sonucu gi­derlerin karşılanamaması,
f. Merkezi bölgeleri nedeni ile üstlendikleri ek görevlerin getirdiği sorunlar (Adli rapor vs.)

Acil servislere gelen hastaların triyajı hastanın tıbbi niteliğinden çok sosyal niteliklere göre oluşmaktadır. Bu dağılımda kurum hasta­ları kendi hastanelerine, ekonomik durumu iyi olanlar ile emekli san­dığına bağlı olanlar üniversite eğitim hastanelerine, parası ve sosyal güvencesi olmayanlar ise, devlet hastanelerine başvurmaktadırlar. Aynca ülkemizde acil bölümlere “acil olmayan hasta” başvurusu da çok yüksektir. Bunun nedeni genellikle mesai içi spesifik polikliniklerin kalabalık olması ve bazı ekonomik, sosyal faktörlerdir.

Yukarıda belirtilmeye çalışılan bazı sorunları dikkate alarak acil bölümlerin çözüm bekleyen temel sorunlarını genel olarak üç grup­ta inceleyebiliriz:

1. Nesnel eksiklikler,
2. Eğitilmiş uzman acil bakım elemanı yokluğu,
3. Organizasyonunun olmaması.

Birinci sorun çözülmesi kolay sorunlardan biridir. Bu sorun var olan tesislerin iyi planlanması, eldeki malzemelerin uygun kulllanımı ve malzeme alımı ile giderilebilir.

Eğitilmiş eleman eksikliği, acil bakım bölümlerinin günümüz­de eksikliğini en çok hissettiren sorunlarından biridir. Bu soru­nun çözümü için acil tıp uzmanları, acil hemşireleri, acil tıbbi tek­nisyenlere gereksinim vardır.

Özetle; acil sağlık hizmeti üretiminin çağdaş düzeye ulaşabil­mesi eldeki imkanların çok iyi değerlendirilmesi ve ülke şartları­na uygun acil sağlık bakımı organizasyonunun oluşturulması ile olasıdır.

Acil Bakim Hizmetlerinin Sorunlari adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.