Acil Bakimda İletisim

Yazar:   Tarih:   Kategori: Genel Sağlık 

Acil Bakımda İletişim

Fiziki koşulları ve kendilerine bakım veren sağlık bakım üyele­rinin tutumu ne kadar olumlu olursa olsun, acil bölümün hastaları diğer ünitelerde yatan hastalardan her zaman farklılık gösterir. Hasta ve ailesinin ani ve beklenilmeyen bir durumla karşı karşıya kalmaları, ilave olarak ağrı, solunum güçlüğü ve diğer klinik belirti ve bulguların varlığı, değişik düzeylerde anksiyete oluşturur. Onlar henüz daha hastalığı kabul etmemiş, hemen tanı konup tedavi ol­malarını beklerler. Acil ünitesi onlar için çok yabancı bir ortamdır; yabancı bir çevre, önceden görmedikleri bir takım insanlar, araçla­rın görünüşü ve çıkardığı sesler, ortamın genellikle gürültülü olma­sı ve sıklıkla tıbbi terminolojilerden oluşan bir dilin kullanılması ya da sağlık bakım üyelerinin uzun süren sessizlikleri durumun çok ciddi veya ölümün yakın olduğu düşüncesini çağrıştırabilir. Bu ne­denle hasta ve ailesi, sinirli, korku dolu, şikayetçi, kimliklerini, duygularını ve öz saygılarını kaybetmiş öfke dolu duygularla ba­kabilir. Aynı zamanda acilde çalışan personel de diğer servislerde çalışanlara göre farklı duygular içinde olabilir. Sıklıkla ne olacağı bi­linmeyen bir durumla karşılaşma ve zaman kaybetmeme düşünce­si onları da sinirli ve gergin yapabilir ve bu durumu hasta ve ailesi­ne yansıtabilirler.

Acil Serviste Hasta ve Ailelerin Durumu Algılamalarını Etkileyen Faktörler

Daha önceki deneyimleri
İletişim yetenekleri
Hastalığın nedeni
Hastalık ya da yaralanmanın algılanışı
Yaş
Psikolojik durum,
Entellektüel kapasite
Destek sistemleri (aile, yakın çevresi ve arkadaşları)
Kişisel değerler inançlar ve yaşam tarzı
Diğer bilinmeyen etkenler
Acil Servisteki stres yaratan faktörler: Hasta için; çoğunlukla ağ­rı, rahatsızlık, korku, bağımsızlığın kaybı, fonksiyon kaybı, tanıdık olmayan yüzler, bakım veren kişilerin çok olması, gizliliğin kaybı, sıklıkla ilk kez görülen değişik bir çevre, gürültü ve çevresel aktivi-tenin yüksek olması, diğer hastalar, sevdiği kişilerden ayrı kalma, uzun süre bekleme, bilgi eksikliği ve odada yalnız kalma gibi etken­ler stresör olabilir. Bununla birlikte hasta ailesi içinde genellikle ay­nı faktörler stresör olabilir. Bu stresörlerin azaltılmasında sağlık ba­kım ekibinin etkili bir iletişimi başlatması ve sürdürmesi önemlidir.

İletişim

İki ya da daha fazla kişi arasında meydana gelen duygu ve düşünce alışverişidir. Bu süreçte hastaya bakım veren kişilerin kendinden emin olması gerekli açıklamalar yapması ve empati kurabilmesi gerekir.

İletişim Çeşitleri

Sözel iletişim

Kullanılan Sözcüklerin Anlamı: Sözcüklerin iki anlamı var­dır. Bunlar bilgi ileten (Denotative) ve duygu yaratan (connatative) yönlerdir. Denotative anlam, sözcüğün sözlük anlamıdır. Connata­tive anlamda ise duygularıyla düşünmeye alışık bir bireyde sözcü­ğün kendisinde yarattığı anlama tepki olur. Eğer burada mesajı gönderen kişi sözcükleri mesajı alan kişinin kullandığı şekilde kul­lanmıyorsa kolayca yanlış anlamalar olabilir.

Ses Tonu: Kullanılan sözcükler ve ses tonu birbirine uyumlu ol­madığında farklı şekilde anlamlara yol açabilir.

Dil: Kullanılan dilin karşılıklı olarak anlaşıldığından emin olmak gerekir. Özellikle sağlık bakım ekibi üyelerinin hasta ve ailesiyle on-lann anlayamayacağı bir tıbbi terminolojiyle konuşması bir stresör olabilir. Acil bölümde iletişim, hasta ve ailesi yalnız ve korku İÇİndeyse destek vermeyi, iyi bir dinleyici olmayı.saygılı, şevkatli ve empa-tik olmayı, hastanın hissettiklerini kabul etmeyi, onu anlamayı, yar-gılamamayı içerir. Sözel olarak destekleyici teknik kullanılır.
Fiziki durumla ilgili bilgilenmeleri ve gerekirse bir davranış deği­şikliği yapmaları istendiğinde bu amaca ulaşılamaz.

Sözel olmayan sözsüz iletişim /Beden dili

Vücut hareketleri
Mimikler
Yüz ifadesi
Pozisyon
Göz teması
Kişilerarası mesafe
Dokunma
Sözsüz iletişimin özellikleri:
Etkilidir, daha otantik ve gerçeğe yakındır
İletişim kurmamak olası değildir
Duyguları belirtir
Çift anlamlı olabilir
Belirsizdir ve bu yüzden yoruma açıktır.
Acil ekip üyeleri duruma göre hem sözlü hem de sözsüz iletişim tekniklerini kullanırlar. Ancak doğru bir iletişimde bulunabilmeleri için hastanın bazı gereksinimlerini karşılamaları gerekir.

Doğru İletişimdeki Gereksinimler

SAYGI => İLGİ=> KABUL => GÜVEN => EMPATİ => ÖNEMLİ, ANLAMLI İLİŞKİ’yi ortaya çıkarır. Aynı zamanda acil bakım ekip üyelerinin iletişimi kolaylaştıran,geliştiren ve iletişimin etkinliğini engelleyen bazı teknikleri bilmeleri hasta ve ailesiyle olan iletişimlerini daha etkili olarak sürdürmelerini sağlar.

İletişimi Kolaylaştıran Teknikler

Bilgi verme: Gereksinim duyulan bazı konulardaki doğrudan sorulmuş soruları cevaplama; bu sayede bilgi paylaşılır, gerçekler açığa çıkar, anlama kolaylaşır, karşılıklı güven oluşur.

Acil Bakimda İletisim adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.