Thomas Willis – Willis Poligonu

Yazar:   Tarih:   Kategori: Genel Sağlık 

Thomas Willis (1620-1675)

Willis Poligonu

BİR ÇİFTÇİNİN oğlu olan Thomas VVİllis, 1620 yılında İngilte­re’de dünyaya gelmiştir. 1636 yılında Oxford Christ Church’e girdi ve 1639 yılında B.A. ve I642’de M.A. unvanını aldı. İç savaş sı­rasında da kraliyet taraftarları arasında yer alan Thomas VVİllis, tıp öğ­renimine devam etli ve 1646 yılında MB ve 1660’da MD unvanı yani tıp hekimi titrini aldı. 1664 yılına kadar Kraliyet hekimlik kolejine bir şeref öğrencisi olarak devam etti. Wİllis, Oxford’da okumak ve öğren­mek arzusu ile tutuşan arkadaşları ile beraber ”Felsefe Kulübü”ne in­tisap etti. Bu kulüpte ilme ait birçok sorunlar ortaya atılıyor ve ser­bestçe tartışılıyordu. 1662 yılında kurulmuş olan bu kulübün ilk müda­vimlerinden biri Wİllis olmuştur. 1646 yılında Wİllis tıp öğrenimine başladığı sırada şehir Cromwelcilerin işgali ve idaresi altında bulunu­yordu. Restorasyon sırasında kraliyet müessesesine olan bağlılığı gözönünde tutularak Oxford Tabii İlimler Felsefesi profesörlüğüne atan­dı. 1666 yılında Wİllis, Oxford’u terk etti ve Londra’ya gelerek yerleş­ti. Çok dürüst bir karaktere sahip olan Willis, Londra’ya gelişinin Can-terbury piskoposunun aracılığı ile mümkün olduğunu itiraftan çekin­memiştir.

Willis, mesleğinde ve özellikle pratik bilgisinde büyük bir yetenek göstermiş ve bu yüzden ünü her tarafa yayılarak çok para kazanmıştır. Willis için adeta bir çalışma makinesi idi demek hiç de abartılı olmaz. Pratik tababetteki geniş meşguliyetine rağmen pekçok kitap yazmış ve çeşitli travaylar yapmıştır. Bu arada 1664 se­nesinde yayınlamış olduğu “Cerebri Anatome” eseri en belli başlı ve enlerasmını teşkil eder. Bu eser beyin disseksiyonuna göre ha­zırlanmış olup. o güne kadar beyin hakkında bilinmeyen gerçekleri içermektedir. Bugün bile bu eser büyük bir anatomik önem taşı­maktadır. Bu kitapta özellikle beyinin alt bö­lümünde yer alan arter ağı (Willis Poligonu) olarak açıklanmıştır. Yine bu arada kafa sinir­leri hususunda da önemli müşahedeler yapıl­mış, 11. kafa çifti, yani nervus spinalis akse-soryus bulunmuştur. Kitaptaki birçok resim­ler Willis’in öğrencisi Sir Cristopheer Wren tarafından çizilmiştir. 1666 yılında Willis “Vebadan iyileşenlerin (Allanın inayeti ile) korun­maları hakkında” bir kitap neşretmiştir. Bu büyük araştırıcı yine ilk de­fa olarak diyabetik hastaların idrarının tatlımsı bir tada sahip olduğunu ifade etmiştir. Willis diyabeti şu şekilde tarif etmiştir: “Çok fazla asit­li içki. bira ve sert şaraplar içmekten ileri gelen marazi bir yaşama şek­li”‘. Willis’in yazmış olduğu eserler çok karışık olmakla beraber birçok dikkatli klinik gözlemleri içerdiği için değerlidir.

Bu dahi araştırıcı ilk defa olarak sepsis puerperalis’i tarif etmiş ve ayrıca da paralizi jeneral ve boğmaca hakkında da değerli gözlemler kaydetmiştir. Bugün çeşitli uzmanlık şubeleri ile ilgilenen pekçok he­kim bu geniş bilgilerden yararlandıkları gibi bunların modern tıbbi dü­şüncelerle olan olağanüstü yakınlıkları dolayısıyla hayranlıklarını da gizleyememektedirler. Thomas Willis 1675 yılında öldüğü zaman ar­kasında muazzam bir eser bırakmak mutluluğuna da erişmiştir.

Thomas Willis – Willis Poligonu adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.