Douglas Argyll Robertson 1837-1909

Yazar:   Tarih:   Kategori: Genel Sağlık 

Argyll Robertson Belirtisi

Douglas Argyll Robertson 1837 – 1909

DOUGLAS ARGYLL Robertson. 1837’de Edinburg’da dünya­ya gelmiştir. Babası da aynı şehirde cerrahık yapmakta idi. Argyll Robertson ilk lahsilini Edinburg’da yaptıktan sonra yine bu şehrin üniversitesine devanı etli. St. Andrews hastanesinden tıp dokto­ru unvanını aldıktan sonra 1857’den itibaren Edinburg Kraliyet hasta­nesinde kısa bir müddet cerrahlık yaptı. Tahsilini ilerletmek ve özellik­le göz sahasında çalışmak üzere zamanının en büyük oftalmoloji üsta­dı olan Albrecht von Graefe’in yanına Berlin’e gitti.

Argyll Robertson da göz hastalıkları ile meşgul olma bakımından irsi bir merakın bulunması pek muhtemeldir. Çünkü babası genel cer­rah olmakla beraber göz hastalıklarına ilgi göstermiş ve Edinburg göz hastalıkları dispanserini tesis etmişti.

Almanya’dan döndükten sonra Edinburg üniversitesine asistan olan Robertson, buradaki fizyoloji kurslarını idare etmeye başladı. Bu çalışmaları sırasında glokom tedavisinde büyük kıymeti olan bir keşif­te bulundu ve eserinin pupillayı daralttığını tespit etti. 1868’de 30 yaşında Kraliyet Hastanesi Oftalmik cerrahi asistanlığına atandı.
Robertson memleketinde oftalmik alanında bütün varlığı ile çalışmış nadir kimselerden biri ve birincisidir. Bu alanda yaptığı yeni­likler ve buluşlar meyanında en önemlisi Argyll Robertson belirtisi adını ölmezleştirmiştir. Bugün bu belirti sinir sistemi sifilizinin karakteristiği olarak telakki edilmektedir.

1870 yılında Argyll Robertson. Edinburg Kraliyet Hastanesi’nde Oftalmik Cerrahi Şefi olmuştur. 1886 yılında Cerrahı Kraliyet Kole-j’i’ne başkan olarak atanmış ve 1893’te de Oftalmoloji Derneği’ne baş­kan olmuştur. Evvela Kraliçe Viktoria’nın ve daha sonra da 7. Ed-vvard’ın göz hekimliğini yapmıştır. Bir operatör olarak oftalmolojiye pekçok yeni usuller getirmiştir. Çalışmaktan yorgun düşen Argyll Ro­bertson 1904 yılında Jersey’e yerleşmiştir. 1882 yılında evlenmiş ol­makla beraber aile sahibi olamamış, karısı Mrs. Robertson. ArgyIPin öğrencilerinden biri olan Hintli bir asilzadenin çocukları prens ve prenses Taraba’ların tahsilleri ile meşgul olmuştur.

Hayatının son yıllarını sık sık seyahat etmekle geçirmiş ve Hindis­tan’a üçüncü defa gidişinde Gondal’da 1909 yılında ölmüştür.

Argyll Robertson çok yakışıklı ve zeki bir insandı. Golf oyununu çok sever ve bu oyunun dünyanın en iyi meşgalesi olduğunu söylerdi. Sağlığını belki de bu spora borçluydu. Zamanın en iyi amatör golfçü-lerinden biri olan Argyll Robertson 5 defa allın madalya kazanacak kadar usta bir oyuncu idi.

Douglas Argyll Robertson 1837-1909 adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.