Sir Benjamin Brodie ve Brodie Absesi

Yazar:   Tarih:   Kategori: Genel Sağlık 

Brodie Abesi, Brodie’nin Sero Kistik Hastalığı

Sir Benjamin Brodie 1783 – 1862

SİR BENJAMİN Brodie’nin çalışmalarına ait toplu bilgiler “Tibi-anın Kronik Absesi” adlı eserde bulunabilir. Bilgin bu eserde herhangi bir kemiğin iç kısmında bir absenin teşekkül edebileceğini fa­kat bu halin en fazla tibia kemiğinde görülebileceğini ileri sürmektedir. Bu hususta sekiz olgu tarif etmektedir. Brodie ilk defa 1832 yılında bu konuya değinmiştir. Bundan başka Benjamin Brodie ismi, memenin sero kistik hastalığı ile ün kazanmış bulunmaktadır. Bu konuda ilk defa 1840 yılında St. George hastanesinde bir olgudan bahsetmiştir.
Brodie büyük bir klinikçidir. Bir rahibin oğlu olan Brodie 1783 yı­lında Winterslow’da dünyaya gelmiştir. Zamanın en büyük tıp okulla­rında ve hastanelerinde okumuş. 1808 senesinde 25 yaşında St. Geor­ge hastanesine asistan olmuş ve nihayet 1822 yılında cerrahlığa terfi etmiştir. 1810 yılında Kraliyet Cemiyeti’ne üye seçilmiş ve bundan bir yıl sonra da fizyoloji alanındaki çalışmalarından dolayı Copley madal­yasını almıştır. 1818 yılında eklem hastalıklarına ait ilk kitabını yayın­lamıştır.

Bu esnada İngiltere Kralı 4. Jorj’un cerrahlığına atanmış ve daha sonra da 4. William’ın cerrahlığını yapmıştır. Hayatının sonuna doğru Kraliyet Cerrahi Okulu ve Kraliyet Derneği başkanlığına atanmış ve 75 yaşında da yeni kurulmuş olan Genel Tababet Birliği’ne ilk defa olarak başkan seçilmiştir.

Brodie yıllarca Londra’nın cerrahi ko­nusunda en ileri gelen hekimi olmuştur. Çok çalışkan, araştırıcı bir kişiliğe malik olan alim, aynı zamanda mükemmel bir ya­zardı. Pratik cerrahinin yükselmesinde ve bugünkü seviyesine çıkmasında büyük bir rolü olmuştur demek hiç de mübalağa sayılmaz. Brodie hekimlik yaşamı yanında uzman seviyesinde marangozluk ve metal işleri yaptı. İyi keman çalardı. Başlıca hobisi de balık tutmaktı.Nihayet 1862 yılında hayata gözlerini kapadığı zaman arkasında şeref dolu yıllar bırakmıştır.

Sir Benjamin Brodie ve Brodie Absesi adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.