Thomas Addison ve Addison Hastaligi

Yazar:   Tarih:   Kategori: Genel Sağlık 

Addison Hastalığı

Thomas Addison 1795 – 1860

THOMAS ADDİSON ismi tıp dünyasında özellikle iki hastalıkla meşhur olmuş ve her iki hastalık da ancak bu bil­ginin ölümünden sonra, ismine izafe edilmiştir. Bunlardan birincisi pernisiöz anemi olarak da tanınan “‘Addison anemisi” ve diğeri de sürrenal bezinin yetersizliğine bağlı “Addison hastalığıdır.

Cumberlandlı bir ailenin çocuğu olan Addison, Newcastle yakının­da Long Benton beldesinde 1795 yılında dünyaya gelmiştir, hukuk tah­sili yapması ailece uygun görüldüğü halde kendisi tıp mesleğini tercih etmiştir. O devirlerde tıp öğrenimine evvela bir cerrah veya eczacı ya­nında başlamak bir adet hükmünde olmasına rağmen Addison öğreni­mine doğrudan doğruya Edinburg Üniversitesi’ne girerek başlamıştır. 1815 yılında tıp doktoru unvanını aldıktan sonra Londra’ya yerleşmiş­tir. Addison her ne kadar mesleğinin ehli bir hekim haline gelmişse de bunu yeterli görmemiş ve bir öğrenci olarak Guy hastanesine devam etmeye başarmıştır. Buradaki başarılı çalışmaları ile adım adım yüksel­miş ve sonunda hastanenin en mümtaz şahsiyeti ve hekimi olmuştur.

Klinik tababet sahasında Addison olağanüstü bir hoca karakterine sahipti. Çok asabi bir insan olmasından dolayı öğrencileri kendisine karşı saygıdan ziyade korku hissi beslemişlerdir. Addison’un en ünlü öğrencilerinden biri böbrek hastalıklarının büyük üstadı Bright’dır. Her ikisinin müştereken kaleme almış oldukları pratik tababete ait bir eser mevcuttur. Addison akciğer hastalıkları üzerinde de çalışmıştır.

Pnömoniye’ye ait yazmış olduğu eserler çok orijinal olup. büyük bir önem taşır. 1849 yılı 15 Martı’nda ”Güney Londra Tıp Cemiyeti” hu­zurunda “Aneminin Dikkat Çeken Bir Şekli” adı ile bir tebliğde bulun­muştur. Bu hastalığa duçar 3 vakada post mortem yapılmış olan tetkik­lerde süprarenal bezi kapsülüne ait harabiyetle karşılaşılmıştır. Bu sı­rada pigmanlasyon meselesine ait herhangi bir açıklama ve kayda rast­lanmamakla beraber sürrenal bezlerin hayat için elzem oldukları husu­su ısrarla belirtilmiş bulunmakta idi. Bu tebliğin endokrinoloji konusu için bir başlangıç olduğunu ileri sürmek ve bu ilmin 15 Mart 1849 tarihinden itibaren tababet sahasında yer işgal etmiş olduğunu kabul etmek pek doğru olur.

1855 yılında Addison hastalığını açıklayan ve sürrenal bezlerin bu hastalıktaki önemini belirten kitabı yayınlanmıştır.

Bundan bir süre sonra Addison başka bir hastalığı, yani Addison anemisi olarak tanınan pernisiöz anemiyi de keşfetmiştir.

Addison fizik bünye itibariyle gayet sağlam bir yapıya ve mükem­mel bir kafaya malik bir insan olarak tarif edilmektedir. Guy hastane sinin duvarları arasında büyük bir klinisyen ve hoca olarak etrafına faydalı olmasına rağmen maalesef dehası sağlığında nazarı dikkati çekmemiş ve ancak ölümünden sonra layık olduğu mevkiye erişmiştir. Addison 1860 yılının 29 Haziranı’nda Brighton’da hayata gözlerini yummuştur. Fakat bu ölüm olayı o zaman hiçbir etki uyandırmamış ve ancak tek bir gazete kendisinden kısaca bahsetmek lüzumunu hisset­miştir.
Bugün Cumberland’da aile mezarlığında ve ulu bir ağacın göl­gesinde yatan büyük bilginin etrafı mezar taşları çevirmekte ve adeta büyük bir haksızlığı uygarlık alemine duyurmak istemektedir.

0 yorum yapılmış


    Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/vhosts/acilservis.pro/httpdocs/wp-content/themes/acilservis/inc/function-opt.php on line 949
  1. avatar

    ben 25 yıldır addison hastasıyım dr addisonu her gün minnetle anıyorum iyiki bu hastalığı tanımlamış ve yaşıyorum .ninemin bir sözü olan dinince dinlensin ve mekanı cennet olsun.

    makbule olam03-16 04:08

Thomas Addison ve Addison Hastaligi adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.