Dalak absesi

Yazar:   Tarih:   Kategori: Genel Sağlık 

Dalak absesi, nadir fakat tanı ve tedavisi güç olabilen oldukça ölümcül bir durumdur. Dalak abselerinin % 70’e yakını uzak bir primer septik odaktan hematolojik olarak yayılan bakteriler sonucunda oluşmaktadır.

Endokardit, pyelonefrit ve intravenöz ilaç suistimali diğer yönlerden normal olan bir dalakta bakteriyel yerleşimin ana sebepleridir. Dalak absesinin daha sonraki en sık nedeni intrensek dalak lezyonlarının sekonder enfeksiyonudur.

Travma, orak hücreli anemiye bağlı enfarktüs ve primer dalak kistlerine bağlı dalak hematomlarmda enfeksiyon ve buna bağlı abse oluşumu riski vardır. Dalak absesinin üçüncü ana nedeni lokal yayılım ve dalağın gastrik veya kolonik perforasyon yada pakreatik veya perinefritik abse gibi komşu bir septik odak tarafından penetrasyonudur.

Başlangıçta semptom ve belirtiler nonspesifik olabilir, fakat genellikle ateş, lökositoz ve sol-üst kadran ağrısı vardır. Hastaların % 40’ından azında splenomegali bulunur. Bir dalak absesi düşündürebilecek diğer belirtiler; sol omuz ağrısı ve diaframatik yükselme veya sol plevral effüzyonu gösteren göğüs grafileridir.

Başlangıçta diagnostik ve terapötik dikkatler primer septik odağa çevrildiği için splenik enfeksiyon tanısı sıklıkla atlanır. Abdominal BT erken tanı için çok önemlidir ve genellikle büyümeyen üniloküler bir abse kavitesi görülür.

Dalak absesi tanısı konunca hemen geniş spektrumlu antibiotik tedavisine başlanmalıdır. En yaygın altta yatan nedenler olan endokardit ve intravenöz ilaç suistimalini yansıtacak şekilde kültürde en sık olarak üreyen mikroorganizmalar streptokok ve stafilokoklardır. Salmonella’yı da içeren gram-negatif çubuklar olguların % 30’unda ve anaer-oblar hastaların % 12’sinde tanımlanır.

İmmün sistemi baskılanmış hastalarda genellikle BT’de multilokuler olarak görülen ve yalnız başına antifungal ajanlarla etkin olarak tedavi edilebilen fungal abselerin gelişme riski vardır. Uniloküle, iyi sınırlı bakteriyel abseleri bulunan hastalar BT rehberliğinde perkutan olarak bir drenaj katateri yerleştirilmesi ile tedavi edilebilir.

Bununla birlikte, dalak abselerinin büyük çoğunluğunda splenektomi altın standart olmaya devam etmektedir. Perisplenik enfla-masyon ve yoğun yapışıklıklar cerrahi girişimi oldukçu güçleştirebilir ve preoperatif barsak temizliği, geniş eksplo-rasyon ve erken proksimal Vasküler kontrol önerilmektedir.

Dalak absesi adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.