Pexola 1 mg dozu kullanma

Yazar:   Tarih:   Kategori: Tıbbi İlaçlar 

Parkinson hastaligi: Günlük doz, üç eşit parçaya bölünmüş olarak uygulanır. Başlangıç tedavisi: Dozaj, günde 0.375 mg’lik bir başlangıç dozundan itibaren basamaklı olarak artırılmalı ve doz artışları, 5-7 günlük aralıklar ile yapılmalıdır. Hastalarda tolere edilemeyecek yan etkiler oluşmadığı sürece dozaj, maksimum terapötik etki alınıncaya kadar titre edilmelidir. Eğer daha yüksek dozlar gerekli olur ise, günlük doz, haftalık aralıklar ile 0.75 mg artırılmalıdır. Maksimum günlük doz 4.5 mg’dir. Idame tedavisi: Günlük bireysel dozlar, 0.375 mg ile maksimum 4.5 mg aralığında olmalıdır. Tedavinin sonlandırılması: Birkaç gün boyunca basamak tarzında azaltılarak sonlandırılmalıdır. Eş-zamanlı levodopa tedavisi alan hastalarda dozaj: Gerek doz artırımı gerekse idame tedavisi sürelerinde, levodopa dozunun azaltılması önerilir. Böbrek bozukluğu olan hastalarda dozaj: Kreatinin klerensi 20-50 mL/dk arasında olan hastalarda başlangıçtaki günlük doz, iki bölünmüs doz şeklinde uygulanmalı ve 0.125 mg ile başlanmalıdır (0.25 mg/gün). Kreatinin klerensi 20 mL/dk’nin altındaki hastalarda, günde tek doz şeklinde uygulanmalı ve 0.125 mg ile başlanmalıdır. Idame tedavisi esnasında böbrek fonksiyonları azalır ise, doz, kreatinin klerensindeki azalma ile aynı oranda azaltılır. Huzursuz bacak sendromu: Önerilen Pexola Tablet baslangıç dozu, günde bir kez gece yatmadan 2-3 saat önce alınan 0.125 mg’dir. Daha fazla semptomatik iyileşmeye ihtiyaç duyulan hastalarda, doz her 4-7 günde bir artırılarak, günde maksimum 0.75mg’a kadar çıkılabilir. Tedavinin sonlandırılması: Doz basamak tarzında azaltılmaksızın sonlandırılabilir. Böbrek bozukluğu olan hastalarda dozaj: Kreatinin klerensi 20 mL/dk’nin üzerinde olan hastalarda günlük dozun azaltılması gerekli değildir. Çocuklar ve adolesanlardaki dozaj: Çocuklar ve 18 yaşına kadar adolesanlardaki etkinliği ve güvenilirliği belirlenmemiştir.

DOZ AŞIMI: Klinikte masif bir doz aşımı deneyimi bulunmamaktadır. Tedavi: Doz aşımı için belirlenmiş bir antidot bulunmamaktadır.

SAKLAMA KOSULLARI: 30 °C’nin altında saklayınız. ÇOCUKLARIN ULAŞAMAYACAKLARI YERLERDE VE AMBALAJINDA SAKLAYINIZ.

Pexola 1 mg dozu kullanma adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.