Pexola 0.125 mg 30 tablet

Yazar:   Tarih:   Kategori: Tıbbi İlaçlar 

Pexola 0.125 mg 30 tablet
Etken Madde(ler):
Pramipeksol dihidroklorür

Piyasa Şekilleri:
1 mg: 100 tablet, 0.25 mg: 100 tablet, 0.125 mg: 30 tablet içeren blister ambalajlarda.

Kullanım Şekli:
Parkinson hastalığı: Tabletler aç ya da tok karına alınabilir. Günlük doz, üç eşit parçaya bölünmüş olarak uygulanır. Başlangıç tedavisi: 5-7 günlük aralıklar ile artışlar yapılmalı, tolere edilemeyecek yan etkiler oluşmadığı sürece dozaj, maksimum terapötik etki alınıncaya değin titre edilmelidir. 1. hafta 3×0.125 mg, 2. hafta 3×0.25 mg, 3. hafta 3×0.5 mg kullanılır. Eğer daha yüksek dozlar gerekli olur ise, günlük doz, haftalık aralıklar ile 0.75 mg artırılmalıdır. Maksimum günlük doz 4.5 mg’dır. İdame tedavisi: Günlük bireysel dozlar, 0.375 mg ile maksimum 4.5 mg aralığında olmalıdır. Tedavinin sonlandırılması: Birkaç gün boyunca basamak tarzında azaltılarak sonlandırılmalıdır. Eş-zamanlı levodopa tedavisi alanlarda dozaj: Levodopa dozunun azaltılması önerilir. Bu doz azaltımı, aşırı dopaminerjik uyarıdan kaçınmak amacıyla gereklidir. Kreatinin klirensi 20-50 ml/dk arasında olan hastalarda başlangıçtaki günlük dozu, günde iki kez 0.125 mg ile başlanmalıdır. Kreatinin klirensi 20 ml/dk’nın altındaki hastalarda günde 0.125 mg ile başlanmalıdır. İdame tedavisi esnasında böbrek fonksiyonları azalır ise, kreatinin klirensindeki azalma ile aynı oranda azaltılır. Huzursuz bacak sendromu: Önerilen başlangıç dozu, günde bir kez gece yatmadan 2-3 saat önce alınan 0.125 mg’dır. Daha fazla semptomatik iyileşmeye ihtiyaç duyulan hastalarda, doz her 4-7 günde bir artırılarak, günde maksimum 0.75 mg’a kadar çıkılabilir.

Kontrendikasyonları:
Pramipeksol ya da ürünün herhangi bir bileşenine karşı aşırı duyarlılık halinde kontrendikedir.

Uyarılar:
Böbrek bozukluğu olan hastalarda doz azaltımı önerilir. Halüsinasyonlar ve konfüzyon, dopamin agonistleri ve levodopa tedavilerinin bilinen yan etkileridir. Hastalıkları ileri düzeyde olan kişilere levodopa ile kombine verildiğinde, erken dönem monoterapiye göre, halüsinasyonlar daha sık olmuştur. Dopaminerjik tedavinin aniden kesilmesiyle, bir nöroleptik malign sendromu düşündüren semptomlar bildirilmiştir. Pramipeksol ile tedavi edilen hastalar günlük aktiviteleri sırasında aniden uykuya daldıklarını bildirmişlerdir. Eğer hasta belirgin günlük uyuklama hali yada ani uykuya dalma epizotları gösteriyorsa ve bu günlük aktivitelerini yerine getirmede problem yaratıyorsa, pramipeksola devam edilmemelidir. Gebelikte yalnızca potansiyel yararları, fetüs üzerindeki olası riske ağır bastığında kullanılmalıdır. Gebelik kategorisi C’dir. Kadınlarda süte geçip geçmediği üzerinde çalışma yoktur. İnsanlarda prolaktin salınımını inhibe etmesi nedeniyle, laktasyon inhibisyonu beklenmektedir.

Pexola 0.125 mg 30 tablet adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.