FORTUM 2 GR 1 FLAKON Dozu Kullanma

Yazar:   Tarih:   Kategori: Tıbbi İlaçlar 

(Hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde) Seftazidim dozajı enfeksiyonun şiddetine, duyarlılığına, tipine, yerine ve hastanın yaşı ve böbrek fonksiyonuna bağlıdır. Yetişkinler: 2 veya 3’e bölünmüş dozlarda i.v. veya i.m. enjeksiyon şeklinde günde 1-6 g’dır. Üriner sistem ve daha az şiddetli enfeksiyonlarda: Her 12 saatte bir 500 mg veya 1g. Çoğu enfeksiyonlar: Her 8 saatte bir 1 g veya her 12 saatte bir 2 g. Özellikle bağışıklığı bastırılmış, nötropenili hastalar dahil çok şiddetli enfeksiyonlarda: Her 8 veya 12 saatte bir 2 g ya da her 12 saatte bir 3g. Psödomonal akciğer enfeksiyonlu fibrokistik yetişkinlerde: 3’e bölünmüş dozlarda 100-150 mg/kg/gün. Normal böbrek fonksiyonlu yetişkinlerde herhangi bir ters etki görülmeksizin günde 9 g kullanılmıştır. Bebekler ve çocuklar (2 aydan büyük): 2 veya 3’e bölünmüş dozlarda 30-100 mg/kg/gün. Bağışıklığı bastırılmış veya fibrokistik çocuklardaki enfeksiyonlarda ve menenjitli çocuklarda 3’e bölünmüş dozlarda günde 150 mg/kg (maksimum 6 g/gün)’a kadar verilebilir. Yenidoğanlar (0-2 aylık): 2’ye bölünmüş dozlarda 25-60 mg/kg/gün. Yenidoğanlarda serum yarılanma ömrü yetişkinlerdekinin 3-4 katı olabilir. Yaşlılıkta kullanımı: Akut olarak hasta yaşlılarda seftazidimin azalmış klerensi gözönüne alınarak, özellikle 80 yaşını aşanlarda günlük dozaj 3 g’ı aşmamalıdır. Cerrahi profilakside dozaj: Ameliyat tipi, süresi ve kontaminasyon riskinin derecesine bağlı olarak 1 g (i.m.) veya 1-2 g (i.m.-i.v.) ameliyattan önce tek doz halinde verilir (çok kısa süreli profilaksi). Duruma göre bu dozlar ameliyattan sonra tekrarlanabilir (kısa süreli profilaksi). Böbrek yetmezliğinde dozaj: Böbreklerle değişmeden itrah edilir. Bu nedenle seftazidim dozajı, böbrek fonksiyonu yetersiz hastalarda azaltılmalıdır. Böbrek yetmezliğinden kuşkulanılan hastalarda, başlangıç yükleme dozu olarak 1 g verilebilir, ancak idame dozunun tayini için glomerüler filtrasyon hızı (GFH) saptanmalıdır. Tavsiye edilen idame dozları için aşağıdaki tablo kullanılabilir.

Kreatinin klerensi

(ml/dak)

Yaklaşık serum

kreatinin değeri

(μmol/l, mg/dl)

Tavsiye Edilen

sefdazidim birim dozu

Dozaj Sıklığı
>50

<150

(<1.7)
Normal Dozaj Normal Dozaj
50-31

150-200

(1.7-2.3)
1g 12 saat ara ile
30-16

200-350

(2.3-4.0)
1g 24 saat ara ile
15-6

350-500

(4.0-5.6)
500 mg 24 saat ara ile
500

(>5.6)
500 mg 48 saat ara ile

Şiddetli enfeksiyonlarda birim doz % 50 artırılmalı veya doz sıklığı artırılmalıdır. Böyle hastalarda seftazidim serum düzeyleri kontrol edilmeli ve çukur konsantrasyonlar 40 mg/l’yi geçmemelidir. Çocuklarda kreatinin klerensi vücut yüzeyi alanına ve yağsız vücut kütlesine göre ayarlanmalıdır.

Hemodiyaliz: Serum yarılanma ömrü hemodiyaliz sırasında 3 ila 5 saat arasında değişir. Her hemodiyaliz periyodunu takiben yukarıdaki tabloda önerilen idame dozu tekrarlanmalıdır. Peritonal diyaliz: Seftazidim peritonal diyaliz ve devamlı ayakta periton diyalizinde (CAPD) kullanılabilir. İntravenöz kullanıma ilaveten seftazidim diyaliz sıvısına katılabilir (2 litre diyaliz sıvısı için 125-250 mg). Yoğun bakım ünitelerinde, böbrek yetmezliği olan, devamlı arteriyövenöz hemodiyaliz veya yüksek akışlı hemofiltrasyon uygulanan hastalara 1 g günde tek doz şeklinde veya bölünmüş olarak verilebilir. Düşük akışlı hemofiltrasyonda böbrek yetmezliğinde tavsiye edilen dozaj uygulanır. Venovenöz hemofiltrasyon ve venovenöz hemodiyaliz uygulanan hastalarda aşağıdaki tablolarda verilen değerler uygulanmalıdır.

Devamlı venovenöz hemofiltrasyonda seftazidim dozu
Kreatinin klerensi (ml/dak) Ultrafiltrasyon hızına (ml/dak) göre idame dozua (mg)
5 16.7 33.3 50
0 250 250 500 500
5 250 250 500 500
10 250 500 500 750
15 250 500 500 750
20 500 500 500 750

Kreatinin klerensi (ml/dak) Diyaliz akış hızına (l/saat) göre idame dozua (mg):
1.0 2.0
0.5 1.0 2.0 0.5 1.0 2.0
0 500 500 500 500 500 750
5 500 500 750 500 500 750
10 500 500 750 500 750 1000
15 500 750 750 750 750 1000
20 750 750 1000 750 750 1000

Aşırı Dozaj Aşırı dozaj ensefalopati, konvülsiyonlar ve komayı içeren nörolojik sekellere yol açabilir. Seftazidim serum düzeyleri hemodiyaliz veya peritonal diyaliz ile azaltılabilir.

Farmasötik Önlemler ve Saklama Koşulları Geçimsizlikleri: Fortum, Sodyum Bikarbonat Enjektabl içinde diğer intravenöz sıvılarda olduğundan daha az stabildir. Bu yüzden bikarbonat seyreltici olarak tavsiye edilmez. Seftazidim solüsyonuna vankomisin ilave edildiğinde çökelti oluştuğu rapor edilmiştir. Bu açıdan bu iki ilacın verilmesi arasında verme seti ve intravenöz sistem Enjeksiyonluk Su BP veya serum fizyolojik ile temizlenmelidir. Fortum flakonları 25oC’nin altında saklanmalıdır. Geçici olarak 30oC’den yüksek olmayan ısılarda 2 aya kadar saklanma ilaca zararlı bir etki yapmaz. Sulandırılmamış flakonlar ışıktan korunmalıdır. ÇOCUKLARIN ULAŞAMAYACAKLARI YERLERDE VE AMBALAJINDA SAKLAYINIZ.

FORTUM 2 GR 1 FLAKON Dozu Kullanma adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.