Clonex 25 mg dozu kullanma

Yazar:   Tarih:   Kategori: Tıbbi İlaçlar 

Pozoloji
Hastaya özel başlangıç dozu ve idame dozu için, 100mg’lık (Neurontin® 100mg Kapsül), 300mg’lık (Neurontin® 300mg Kapsül) ve 400mg’lık (Neurontin® 400mg Kapsül) gabapentin kapsül formları mevcuttur.
Diyalize giren hastalar Neurontin® 100mg Kapsül kullanabilir.

Doz, hastanın ilacı tolere edebilmesine ve etkiye göre hekim tarafından belirlenir.

Epilepsi
12 yaş üzerindeki hastalarda monoterapi ve ek tedavi

Gabapentinin etkin dozu günde 900-3600mg’dır.

Gereken idame dozunun ayarlanması ve gerektiğinde doz yükseltilmesi hızla yapılabilir.

Hekim tarafından başka şekilde önerilmediği takdirde aşağıdaki dozlar önerilir.

Başlangıç ve idame dozu:

Doz ilk üç gün içinde dereceli olarak yükseltilerek, günde 900 mg’lık gabapentin dozuna aşağıda belirtildiği şekilde ulaşılabilir:

1’inci gün Günde bir defa 300 mg’lık bir Neurontin Kapsül (300 mg/gün)
2’inci gün Günde iki defa 300 mg’lık bir Neurontin Kapsül (600 mg/gün)
3’üncü gün Günde üç defa 300 mg’lık bir Neurontin Kapsül (900 mg/gün)

Alternatif olarak 1’inci günden itibaren günde üç defa 300mg’lık bir Neurontin kapsül (günde 900mg gabapentin) uygulanabilir.

Daha sonra, doz günde 1800 mg gabapentine yükseltilebilir. Maksimum doz günde 3600mg gabapentindir. Uzun süreli açık etiketli klinik çalışmalarda 4800mg/gün’e kadar olan dozlar iyi tolere edilmiştir.

3-12 yaşlarındaki çocuklarda ek tedavi
Başlangıç ve idame dozu:
Tedavinin ilk üç günü içinde doz dereceli olarak yükseltilerek günde 30 mg gabapentin/kg’lık idame dozuna ulaşılır. Doz, birinci gün 10 mg gabapentin/kg, ikinci gün 20 mg gabapentin/kg, üçüncü gün 30 mg gabapentin/kg olarak uygulanır. Gerekli görülürse, doz daha sonra günde maksimum 35 mg gabapentin/kg’a yükseltilebilir (Bkz. Tablo 1 ve Tablo 2).
Uzun süreli bir klinik çalışmada 40-50mg/kg’a kadar olan dozlar iyi tolere edilmiştir.
Tablo 1
Pediyatrik doz şeması

Alternatif olarak 1’inci günden itibaren günde üç defa 300mg’lık bir Neurontin kapsül (günde 900mg gabapentin) uygulanabilir.

Daha sonra, doz günde 1800 mg gabapentine yükseltilebilir. Maksimum doz günde 3600mg gabapentindir. Uzun süreli açık etiketli klinik çalışmalarda 4800mg/gün’e kadar olan dozlar iyi tolere edilmiştir.

3-12 yaşlarındaki çocuklarda ek tedavi
Başlangıç ve idame dozu:
Tedavinin ilk üç günü içinde doz dereceli olarak yükseltilerek günde 30 mg gabapentin/kg’lık idame dozuna ulaşılır. Doz, birinci gün 10 mg gabapentin/kg, ikinci gün 20 mg gabapentin/kg, üçüncü gün 30 mg gabapentin/kg olarak uygulanır. Gerekli görülürse, doz daha sonra günde maksimum 35 mg gabapentin/kg’a yükseltilebilir (Bkz. Tablo 1 ve Tablo 2).
Uzun süreli bir klinik çalışmada 40-50mg/kg’a kadar olan dozlar iyi tolere edilmiştir.
Tablo 1
Pediyatrik doz şeması

17 – 25 kg; 1. Gün Dozaj 200 mg, 2. Gün Dozaj 400 mg, 3. Gün Dozaj 600 mg
26 – 36 kg; 1. Gün Dozaj 300 mg, 2. Gün Dozaj 600 mg, 3. Gün Dozaj 900 mg

Tablo 2
3-12 yaş arasındaki pediyatrik hastalarda gabapentin dozu:

17-25 kg; Dozaj (mg/gün)600
26-36 kg; Dozaj (mg/gün)900
37-50 kg; Dozaj (mg/gün)1200
51-72 kg; Dozaj (mg/gün)1800

Günlük toplam doz, üç doza bölünerek uygulanmalıdır.

Yetişkinlerde nöropatik ağrı

Başlangıç dozu 900mg/gün’dür, bu doz üç eşit doza bölünerek verilmelidir (günde üç defa 300 mg’lık bir Neurontin® Kapsül). Eğer gerekiyorsa, sonraki 1 hafta içerisinde günlük doz 1800mg gabapentine, daha sonra da günlük doz en fazla 3600mg’a yükseltilir.

Genel durumu kötü olan hastalarda, vücut ağırlığı düşük olanlarda ya da transplantasyon sonrası dönemlerde, doz Neurontin® 100 mg Kapsül kullanılarak 100 mg’lık basamaklar şeklinde yükseltilmelidir.

Böbrek Fonksiyonları Bozuk Hastalarda Doz

Böbrek fonksiyonları bozuk hastalarda (kreatinin klirensi =80 , 900-3600
50-79 , 600-1800
30-49 , 300-900
15-29 , 150**-600
<15 , 150**-300
Hemodiyaliz hastalarında doz, Daha önce hiç Neurontin® kullanmamış hemodiyaliz hastalarında yükleme dozu olarak 300-400 mg gabapentin önerilir. Daha sonra, dört saatlik her hemodiyalizden sonra 200-300 mg gabapentin verilir. Diyaliz uygulanmayan günlerde Neurontin®® kullanılmamalıdır.

* Toplam günlük doz üçe bölünerek üç eşit doz şeklinde uygulanmalıdır.
** Gün aşırı 300 mg gabapentin şeklinde uygulanmalıdır.

Kullanım şekli ve tedavi süresi
Neurontin® Kapsül, yeterli miktarda bir içecekle birlikte bütün olarak yutulmalıdır. Yemeklerle birlikte ya da yemekler arasında kullanılabilir. Günde üç doz olarak kullanılırken, iki doz arasındaki sürenin 12 saati aşmamasına dikkat edilmelidir.

Bir dozun alınmasının unutulması (son dozun alınmasından sonra 12 saatten fazla bir sürenin geçmesi) durumunda ek bir Neurontin dozunun daha geç alınma veya alınmama kararı hekim tarafından verilmelidir..

Magnezyum veya alüminyum içeren antasitlerle beraber kullanılması durumunda, Neurontin® antasit uygulamasından en az 2 saat sonra alınmalıdır. Bu gabapentin biyoyararlanımının azalmasını büyük ölçüde engeller (bkz. İlaç Etkileşimleri ve Diğer Etkileşimler).

Tedavi süresi klinik duruma bağlıdır. Epilepsi tedavisi normal olarak, uzun süreli tedavi gerektirir. Neurontin® tedavisine son verilmesi veya tedaviye başka bir antiepileptik ilaç eklenmesi istenirse, rebound fenomeni (gabapentin tedavisinin aniden kesilmesi durumunda epileptik nöbetlerin sıklaşması) olduğunu gösterir bir belirti olmamakla birlikte, bu işlem bir haftadan kısa sürede olmamak kaydıyla yavaş yavaş yapılmalıdır.

Nöropatik ağrının tedavisinde yapılan klinik çalışmalarda, etkinlik ve emniyet, 5 aydan uzun süreli tedavi süresi için araştırılmamıştır.

Doz Aşımı

Doz aşımının belirtileri baş dönmesi, diplopi, disartri, sedasyon ve hafif diyaredir. Günde 49 g'a varan gabapentin doz aşımlarında, akut, hayatı tehdit eden toksisite gözlenmemiştir.

Gabapentin hemodiyalizle uzaklaştırılabilse bile, deneyimler normal olarak diyalizin gerekli olmayacağını göstermektedir. Bununla birlikte, böbrek yetmezliği olan hastalarda hemodiyaliz endike olabilir.

Clonex 25 mg dozu kullanma adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.