PEXOLA 0,125 MG 30 TABLET

Yazar:   Tarih:   Kategori: Alternatif Tıp 

Her bir tablet, 0.088 mg pramipeksol baza eşdeğer 0.125 mg pramipeksol dihidroklorür monohidrat içerir.EndikasyonlarıIdiyopatik Parkinson hastalığındaki bulgu ve belirtilerin tedavisinde endikedir. Monoterapi olarak ya da levodopa ile kombinasyon şeklinde kullanılabilir.Idiyopatik huzursuz bacak sendromunun semptomatik tedavisinde de endikedir.KontrendikasyonlarıPramipeksol ya da ürünün herhangi bir bileşenine karşı aşırı duyarlılık halinde kontrendikedir.Uyarılar / ÖnlemlerBöbrek bozukluğu olan bir hastaya reçete edilirken, doz azaltımı önerilir. Halusinasyonlar ve konfüzyon, dopamin agonistleri ve levodopa tedavilerinin bilinen yan etkileridir. Parkinson hastalığı ileri düzeyde olan hastalara levodopa ile kombine verildiğinde, erken dönem monoterapiye göre, halusinasyonlar daha sık olmuştur. Hastalar, halusinasyonların oluşabileceği ve bu durumun, araba kullanmayı olumsuz yönde etkileyebileceğinin farkında olmalıdırlar. Dopaminerjik tedavinin aniden kesilmesiyle, bir nöroleptik malign sendromu düşündüren semptomlar bildirilmiştir. Pexola ile tedavi edilen hastalar günlük aktiviteleri sırasında aniden uykuya daldıklarını bildirmiştir. Eğer hasta belirgin günlük uyuklama hali ya da ani uykuya dalma epizotlari gösteriyorsa ve bu, günlük aktivitelerini yerine getirmede problem yaratıyorsa, Pexola’ya devam edilmemelidir. Literatürdeki raporlar huzursuz bacak sendromunda dopaminerjik ilaçlarla tedavinin, hastalığın artmasıyla sonuçlanabileceğine işaret etmektedir. Hastalığın artması ifadesiyle, semptomların aksamları daha erken bir zamanda başlaması ve semptomların diğer ekstremiteleri de tutacak şekilde yaygınlaşması belirtilmektedir. Gebelik ve Emzirme: Gebelikte yalnızca potansiyel yararları, fetüs üzerindeki olası riske ağır bastığında kullanılmalıdır. Kadınlarda süte geçip geçmediği üzerinde çalışılmamıştır. Emzirme sırasında Pexola tablet kullanılmamalıdır. Gebelik kategorisi: C. Yan Etkilerkonfüzyon, baş ağrısı, bulantı, baş dönmesi, diskineziler, halusinasyon, somnolans, asteni, konstipasyon, uykusuzluk. Bazı hastalarda tedavinin başlangıcında, özellikle çok hızlı titre edildiğinde, postural hipotansiyon oluşabilir. Libido bozuklukları ile ilişkili olabilir. BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.EtkileşimlerAmantadin ile, böbreklerden aynı sistem içinde ekskrete olmaları dolayısıyla, etkileşim olasılığı vardır. Pexola® 1.0 mg Tablet dozu artırılırken, levodopa dozunun azaltılması ve diğer antiparkinson ilaçların dozlarının sabit tutulması önerilmektedir.Dozu KullanmaParkinson hastaligi: Günlük doz, üç eşit parçaya bölünmüş olarak uygulanır. Başlangıç tedavisi: Dozaj, günde 0.375 mg’lik bir başlangıç dozundan itibaren basamaklı olarak artırılmalı ve doz artışları, 5-7 günlük aralıklar ile yapılmalıdır. Hastalarda tolere edilemeyecek yan etkiler oluşmadığı sürece dozaj, maksimum terapötik etki alınıncaya kadar titre edilmelidir. Eğer daha yüksek dozlar gerekli olur ise, günlük doz, haftalık aralıklar ile 0.75 mg artırılmalıdır. Maksimum günlük doz 4.5 mg’dir. Idame tedavisi: Günlük bireysel dozlar, 0.375 mg ile maksimum 4.5 mg aralığında olmalıdır. Tedavinin sonlandırılması: Birkaç gün boyunca basamak tarzında azaltılarak sonlandırılmalıdır. Eş-zamanlı levodopa tedavisi alan hastalarda dozaj: Gerek doz artırımı gerekse idame tedavisi sürelerinde, levodopa dozunun azaltılması önerilir. Böbrek bozukluğu olan hastalarda dozaj: Kreatinin klerensi 20-50 mL/dk arasında olan hastalarda başlangıçtaki günlük doz, iki bölünmüs doz şeklinde uygulanmalı ve 0.125 mg ile başlanmalıdır (0.25 mg/gün). Kreatinin klerensi 20 mL/dk’nin altındaki hastalarda, günde tek doz şeklinde uygulanmalı ve 0.125 mg ile başlanmalıdır. Idame tedavisi esnasında böbrek fonksiyonları azalır ise, doz, kreatinin klerensindeki azalma ile aynı oranda azaltılır. Huzursuz bacak sendromu: Önerilen Pexola Tablet baslangıç dozu, günde bir kez gece yatmadan 2-3 saat önce alınan 0.125 mg’dir. Daha fazla semptomatik iyileşmeye ihtiyaç duyulan hastalarda, doz her 4-7 günde bir artırılarak, günde maksimum 0.75mg’a kadar çıkılabilir. Tedavinin sonlandırılması: Doz basamak tarzında azaltılmaksızın sonlandırılabilir. Böbrek bozukluğu olan hastalarda dozaj: Kreatinin klerensi 20 mL/dk’nin üzerinde olan hastalarda günlük dozun azaltılması gerekli değildir. Çocuklar ve adolesanlardaki dozaj: Çocuklar ve 18 yaşına kadar adolesanlardaki etkinliği ve güvenilirliği belirlenmemiştir.DOZ AŞIMI: Klinikte masif bir doz aşımı deneyimi bulunmamaktadır. Tedavi: Doz aşımı için belirlenmiş bir antidot bulunmamaktadır.SAKLAMA KOSULLARI: 30 °C’nin altında saklayınız. ÇOCUKLARIN ULAŞAMAYACAKLARI YERLERDE VE AMBALAJINDA SAKLAYINIZ.Per. Fiyatıİlaç Fiyatı 21.77 YTL

PEXOLA 0,125 MG 30 TABLET adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.