Laborant – Laboratuvar Teknisyeni Görev ve Sorumlulukları

Yazar:   Tarih:   Kategori: Genel Sağlık 

UNVANI                        : LABORATUAR TEKNİSYENİ
ARANILAN NİTELİKLER : Sağlık Meslek Lisesi laboratuar bölümü  mezunu veya Laboratuar Yüksek Okulu mezunu olmak.
       LABORANT GÖREV VE YETKİLERİ:
      Yataklı Tedavi Kurumu Yönetmeliği MADDE: 140’daki görevleri yerine getirmekle yükümlüdür. Bu yükümlülükler;
1.     Laboratuarda laboratuar sorumlu hekiminin gözlem ve direktifleri doğrultusunda tetkik için gerekli işlemlerin hazırlanması ve yapılmasında görev alır.
2.     Laboratuara gelen muayene materyalini analize hazırlar.Acil olanlarını ayırıp önce onların muayenesini yapar.
3.     Uzun zaman muhafazası gereken tahlil materyalini usulüne göre saklar.Laboratuar şef veya uzmanının denetimi altında basit laboratuar deneylerini yapar.
4.     Standart solüsyonları,boyaları,kültür vasatlarını ve antikoagülanları formüllerine uygun olarak hazırlar.
5.     Laboratuarda kullanılan cam eşya ve aletleri uzmanın direktiflerine göre temizleyip otoklavdan geçirir.
6.     Cihaz ve malzemenin devamlı kontrol ve sayımını yaparak laboratuar ihtiyaçlarını zamanında amirine bildirir.Defter kayıtlarını tutar.Kan ve plazma şişelerinin kapaklarını kapayarak buzdolabında saklar.
7.     Yukarıda verilen görev, yetki ve sorumluluklarını yerine getirirken sorumluluk, yetki ve iletişim planında belirtilen birimlerle yatay ve dikey ilişkiler kurarak faaliyetlerini sürdürür.
8.     Kalite Yönetim sistemi proseslerine uygun olarak çalışmak.
aile hekimliğinde laborantdiyarbakır aile hekimliği laborantın görevieczacının görev ve sorumluluklarımızeczane teknisyenin görev ve sorumluluklarıEczane teknisyeninin görev ve sorumluluklarıgeceye laboratuvar teknisyeniibrahim saracoglulab teknisyeninin görev talimatıLABARATUAR TEKNİSYENİ GÖREV VE YETKİLERİlabaratuvar teknikerinin görev ve yetki tanımıLABARATUVAR TEKNİSYENİ GÖREV TANIMIlaborant görev tanımılaborant görevlerilaborant kan alırmılaborant teknikeri yetkilerilaborant teknisyenilaborant teknisyeninin görevleri nelerdirlaborantın gerev yönetmeliğilaborantın görev ve sorumluluklarılaborantın görev yetki ve sorumluluklarılaborantın görev yönetmeliğilaborantın görevlerilaborantngrevleriLABORATUAR SORUMLU TEKNİSYENİlaboratuar teknikeri yetkilerilaboratuar teknikerinin görev yetkisiLABORATUAR TEKNİSYENLERİNİN GÖREV TANIMLAMALARIlaboratuar teknisyenlerinin görev yetki ve sorumluluklarılaboratuarsorumlu teknisyen görevleriLABORATUVAR SORUMLU TEKNİSYENİlaboratuvar teknisyen görev tanımılaboratuvar teknisyeni görev tanımıLABORATUVAR TEKNİSYENİ SORUMLULUKLARIlaboratuvar teknisyenini gorev ve tanımlarıLABORATUVAR TEKNİSYENİNİN GÖREVlaboratuvar teknisyeninin görev ve yetkilerilaboratuvar teknisyeninin görevlerilaboratuvar teknisyenleri görevlerilaboratuvar teknisyenlerinin görevlerilaboratuvar teknisyenliği yüksek okuluLABORATUVARGÖREV TANIMIlabratuvar teknisyeni görev yetki ve sorumluluklarılabratuvar teknisyeninin görev yetki e sorumluluğupatoloji teknisyenin görevve sorumlulklarısorumlu laboratuvar teknisyenisorumlu teknisyenin görevinelerdirteknisyenin görev ve sorumluluklarıteknisyenin göreviteknisyenin görevleriteknisyenlerin görevleri

Laborant – Laboratuvar Teknisyeni Görev ve Sorumlulukları adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.