Laboratuar Şef ve Uzmanı Görev ve Sorumlulukları

Yazar:   Tarih:   Kategori: Genel Sağlık 

UNVANI                          : LABORATUAR ŞEFİ
ARANILAN NİTELİKLER  : Tıp Fakultesi mezunu olmak. Mikrobioloji, Biyokimya, Bakteriyoloji, Biokimya, Hematoloji, Patoloji bölümlerinden birinde  uzman olmak.
LABORATUVAR ŞEF VE UZMANLARININ GÖREV VE YETKİLERİ
      Yataklı Tedavi Kurumu Yönetmeliği MADDE: 115’deki görevleri yerine getirmekle yükümlüdür. Bu yükümlülükler;
1.     Yataklı tedavi kurumlarında büyüklüğüne ve fonksiyonuna göre bakteriyoloji, biyokimya, patolojik, anatomi, hormon, nükleer tıp, hematoloji ve radyoloji gibi çeşitli laboratuarlardan birkaçı veya hepsi bulunabilir.
2.     Hastanelerin bakteriyoloji, biyokimya, hematoloji, patolojik anatomi radyoloji vs. laboratuarlarında görevli şef ve uzmanlar, laboratuarlarına gelen kendi şubeleri ile ilgili bütün tetkik ve tahlilleri, serolojik ve biyolojik teamül ve testleri yapmakla yükümlüdürler. Ölen hastalardan, (87 inci maddedeki açıklamaya göre) lüzum görülenlere otopsi yapmak, ameliyat veya otopsi ile alınan organ ve parçalarını muhafaza etmek ve gerekli preparatları hazırlamak, muayene ve tetkik neticelerini raporla ait olduğu servise bildirmek, koleksiyon ve müze yapmak, patolojik anatomi uzmanlarının görevleridir. Bazı laboratuar uzmanları noksan bulunan kurumlarda, mevcut laboratuar uzmanları kendi uzmanlık dallarına yakın şubelerin de basit muayene ve tahlillerini yaparlar.
3.     Resmi müracaatları karşılayacak laboratuar bulunmayan il ve ilçelerde bu muayeneler baştabibin izni ile başka kurum laboratuarlarında ücret karşılığında yaptırılır. Özel laboratuar bulunmayan yerlerde halk tarafından istenilen özel muayeneler, baştabibin izni ve yürürlükteki usullere göre ücretli yapılır.
4.     Röntgen teşhis şef ve uzmanları, servis ve polikliniklerden tabiplerin muayene fişi ile gönderdikleri hastaların gerekli radyolojik tetkiklerini yapmakla yükümlüdür. Radyolojik muayene için gönderilen hastaların fişlerine, gönderen uzman hastalığın mahiyeti ve yapılacak işlem hakkında gerekli bilgileri yazar. Radyoloji uzmanı da muayene neticesini kanaatiyle birlikte açık bir şekilde yazarak filmler ile beraber ilgili uzmana gönderir. Filmlere hastanın ismi, protokol numarası ve filmin çekildiği tarihi yazar. Birden fazla film çekildiği takdirde, kaç film gönderildiği fişine i işaret edilir.
5.     Radyoloji uzmanları, laboratuar için alınan çekilmemiş filmlerin deftere kaydedilmesinden, çekilen filmlerin ölçüleri ve sayıları ile hangi hasta için çekildiğinden, protokol numarası, ismi ve tarihi ile yazılmasından, bozuk çıkanların usulüne göre imhasından sorumludurlar. Poliklinik hastalarının filmlerinin ilgili uzmanlar tarafından görülmesiyle iadesinden sonra röntgen arşivinde muhafaza edilmesi sağlanır. Poliklinik röntgen raporları iki kopyalı olarak hazırlanır ve biri hastaya verilir. Servislerden gönderilen hastaların filmleri servis dosyalarında saklanmak üzere servise gönderilir. Kurumda çekilmiş olan filmler, filmi hastalar temin etmiş olsalar dahi, hiçbir suretle dışarıya verilemez. Ancak; adli bir kovuşturma için ilgili resmi makamlarca istenilirse kovuşturma sonunda iade edilmek üzere verilebilir. Ancak, hasta isterse fiyat tarifesindeki ücretin 2 mislini ödemek şartıyla, kendisine ikinci bir grafi yapılır ve film kendisine verilir.
6.     Radyoterapi uzmanı, ışın tedavisi için kendisine gelen hastaları muayene ederek radyoterapi endikasyonunu koyar. Tedavi planı hazırlanmasında lüzumlu bilgileri radyasyon fizikçisine verir. Fizikçinin bulunmadığı hallerde planı ve fizikçinin diğer görevlerini olanaklar ölçüsünde kendisi yapar. Radyoterapinin devam ettiği sürece, hastalığın seyrini yakından izlemek amacıyla belirli zamanlarda muayene ve kontrol eder. Radyoterapi uzmanı, gerektiğinde hastayı gönderen uzmanla hasta hakkında görüşmeler yapar. Laboratuarlarında bulunan tedavi cihazlarının çalışmalarını sık sık kontrol ile gerektiğinde kalibrasyonlarını yaptırır. Bu uzmanlar radyoterapi, fizik tedavi, rehabilitasyon için dışarıda gelen hastaların baştabip tarafından kendilerine gönderilmesi halinde usulüne göre gerekli tedavileri yaparlar.
7.     Laboratuar şef uzmanları kendi laboratuarlarında bulunan tıbbi cihaz, alet, malzeme ve kimyevi maddeler ile bütün demirbaş eşyanın muhafazası ile tüketim maddelerinin yerinde ve ekonomik kullanılmasından sorumludurlar. Tecrübe hayvanları bulunan laboratuarlarda bunların bakım, beslenme ve yetiştirilmesine bu laboratuarların sorumlu şef veya uzmanları nezaret ederler.
  1. Kalite Yönetim sistemi proseslerine uygun olarak çalışmak.

Laboratuar Şef ve Uzmanı Görev ve Sorumlulukları adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.