Eczacı Görev ve Sorumlulukları

Yazar:   Tarih:   Kategori: Genel Sağlık 

UNVANI                        : ECZACI
ARANILAN NİTELİKLER  : Eczacılık fakültesi mezunu olmak.
ECZACI  GÖREV VE YETKİLERİ:
        Yataklı tedavi Kurumu Yönetmeliği MADDE: 122’deki görevleri yerine getirmekle yükümlüdür.   

  Bu görevler;
Baştabip tarafından kurumun eczane, laboratuar ve kliniklerinde çalışmak üzere görevlendirilirler. Bu görevlendirme münavebe ile de olabilir.
1.     Eczane ve laboratuarlarda görevli eczacılar, başeczacı veya laboratuar şefi tarafından verilen görevleri yapmakla yükümlüdürler.
2.     Kliniklerde çalışan eczacılar klinik şef veya uzmanı ile vizit ve contrvizitlere çıkar, yazılan ilaçları eczaneden teslim alır ve bunların usulüne uygun olarak hastalara ulaşımını sağlar. Servis acil ilaç dolaplarının eksikliklerini zamanında tamamlar. İlaçların sarflarını yapar ve ayrıca baştabibin vereceği meslekleri ile ilgili görevleri yerine getirir.
3.     Başeczacı bulunmayan kurumlarda eczacı, başeczacıya ait bütün görevleri yapar. Eczacı bulunmayan kurumlarda ise eczane hizmetleri baştabibin sıhhi ve fenni sorumluluğu altında görevlendirilecek bir eczacı teknisyeni veya hemşire tarafından yürütülür. Mali sorumluluk ta bu görevliye aittir.
4.     İmalat için lüzumlu toksik maddelerin tartıları bizzat eczacılar tarafından yapılır. Eczacılar, tabela veya reçetelerde rastlayacakları kodekse uygun olmayan tertip hatalarında ilgili tabibi uyarırlar.
5.     Eczanede veya depoda azalmaya başlayan kimyevi ve galenik maddelerle müstahzarları bir liste halinde yazarak sağlanmaları için Sorumlusu Başhekim Yardımcısına verirler.
6.     Kalite Yönetim sistem proseslerine uygun olarak çalışmak.
7.     Kendine bağlı bölümde çıkan uygunsuzluklarda ve hasta şikayetlerinde gerekli Düzeltici ve Önleyici faaliyet çalışmalarını başlatmak.
8.     Açılan Düzeltici veya Önleyici Faaliyetlerin yerine getirilip, getirilmediği ile ilgili Yönetim Temsilcisi ile birlikte  veya ayrı olarak nihai karar vermek.
9.     Yönetimin Gözden Geçirme Toplantılarına katılmak.

Eczacı Görev ve Sorumlulukları adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.