Anestezi Uzmanı Görev Talimatı

Yazar:   Tarih:   Kategori: Genel Sağlık 

          UNVANI: ANESTEZİ UZMANI
    ARANILAN NİTELİKLER: Tıp fakültesi mezunu Anestezi dalında uzmanlığını almış olması.
ANESTEZİ UZMANI GÖREV VE YETKİLERİ:       
  1. Kendisine bir gün önceden verilecek ameliyat listelerine göre vaka’ların niteliklerini ve ameliyat sürelerini göz önüne alarak günlük ameliyathane çalışma listelerini düzenler.
  2. Ameliyat olacak hastaların ameliyata hazırlanması için gerekli incelemeler ile konsültasyonların yapılmasını ve bu hastaların premedikasyonunu sağlar.
  3. Narkoz ve ameliyat sonrası bakım yerlerinde çalışan personelin hizmetle ilgili amiri olup, onların düzenli ve verimli çalışmalarını ve hizmet içi eğitimlerini sağlar.
  4. Hastanın sağlık durumuna göre, anestezi altında ameliyat yapılıp yapılmayacağı hususunda karar verir.
  5. Operatörle görüşerek ameliyatın özelliğinin ve hastanın genel durumunu göz önünde bulundurmak suretiyle hastaya ameliyat masasında en uygun pozisyonu verip anestezi tekniğini tespit ederek gerekli anestetiği hastaya uygulamak veya kendi kontrolü altında teknisyenlere uygulatır.
  6. Anestezi ve ameliyat altında iken hastanın durumunu, normal şartlarda seyrini temin için bütün kontrolleri (teneffüs sistemi, Üriner sistem, serebral sistem, kan ve elektrolitler, anoksiya, hastanın ateşi, terlemesi vs.) yapar veya kendi sorumluluğu altında teknisyenlere yaptırır; Anestezi şekli ve seyrini ameliyat kağıdına kaydeder.
  7. Ameliyat sonu hastanın normal hayati fonksiyonlarını kazanıncaya kadar gerekli gördüğü bütün tedbir ve tedavileri uygular, bu hususta operatörle ve lüzum gördüğü diğer uzmanlarla konsültasyon yapar ve  ameliyathane ve sterilizasyon işlerinde ameliyathane sorumlusuna yardımcı olur.
  8. Narkoz ve ameliyat sonrası bakım birimindeki her türlü cihaz, alet, ilaç ve sıhhi malzemenin sağlanması, bakım, muhafaza ve sarfından sorumludur.
9.      Yukarıda verilen görev, yetki ve sorumluluklarını yerine getirirken sorumluluk, yetki ve iletişim planında belirtilen birimlerle yatay ve dikey ilişkiler kurarak faaliyetlerini sürdürür.
10.  Kalite yönetim sistem proseslerine uygun olarak çalışmak.
HAZIRLAYAN
DOKÜMANTASYON SORUMLUSU
       
KONTROL EDEN
KALİTE YÖNETİM TEMSİLCİSİ
            
ONAYLAYAN
BAŞTABİP
Word Formatında İndirmek İçin Buraya Tıklayınız

Anestezi Uzmanı Görev Talimatı adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.