Anestezi Teknisyeni Görev ve Yetkileri

Yazar:   Tarih:   Kategori: Genel Sağlık 

Anestezi Teknisyeni Görev Tanımını Word Formatında İndirmek İçin Buraya Tıklayın

UNVANI                       : ANESTEZİ TEKNİSYENİ
ARANILAN NİTELİKLER : Sağlık Meslek Lisesi Anestezi  bölümü  mezunu veya Anestezi Yüksek Okulu mezunu olmak.
ANESTEZİ TEKNİSYENİ GÖREV VE YETKİLERİ:
    Yataklı Tedavi Kurumu Yönetmeliği MADDE:  137’deki görevleri yerine getirmekle yükümlüdür. Bu yükümlülükler;
1.       Anestezi uzmanı veya bunun bulunmadığı hallerde ameliyathane sorumlu uzmanının sorumluluğu altında,  bunların ve ameliyatı yapan uzmanın direktiflerine göre ameliyatın ve narkozun salimen ve rahat bir şekilde sonuçlanması için gerekenleri yapar.
2.       Anestezi uzmanı bulunmayan yerlerde anestezi teknisyeni; ameliyat olacak hastaları en az bir gün önce görüp, dosyaları inceler. Anestezi ve ameliyat yönünden noksan olan tetkikleri tamamlattırmak ve herhangi bir zorlukla karşılaşınca operatöre haber verir.
3.       Ameliyat olacak hastaların ameliyata hazırlanması ve bu hastaların premedikasyonunu yapar.
4.       Hastaya ameliyat masasında en uygun pozisyonu verip anestezi tekniğini tespit ederek gerekli anestetiği hastaya  uygular.
5.       Anestezi ve ameliyat altında iken hastanın durumunu, normal şartlarda seyrini temin için bütün kontrolleri (teneffüs sistemi, Üriner sistem, serebral sistem, kan ve elektrolitler, anoksiya, hastanın ateşi, terlemesi vs.) yapar ve anestezi şekli ve seyrini ameliyat kağıdına kaydeder.
6.       Ameliyat sonu hastanın normal hayati fonksiyonlarını kazanıncaya kadar gerekli gördüğü bütün tedbir ve tedavileri uygular.
7.       Narkoz ve ameliyat sonrası bakım birimindeki her türlü cihaz, alet, ilaç ve sıhhi malzemenin sağlanması, bakım, muhafaza ve sarfından sorumludur.
8.       Kalite Yönetim sistemi proseslerine bağlı olarak çalışmak.

Anestezi Teknisyeni Görev ve Yetkileri adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.