Göz Hekimlerinin yetkileri nelerdir?

Yazar:   Tarih:   Kategori: Genel Sağlık 

Göz hekimlerinin yetki alanları nedir?

Göz Hastalıkları uzmanları göz hastalıkları, problem leri ve bakımı konusun da eğitim almış hekimlerdir , diğer ülkelerde gözü ve görmeyi ilgilendiren tüm alanlarda ( Tıbbi, cerrahi ve optik ) tüm yaklaşımları sağlama yetkisine sahip tek meslek dalıdır. Yurdumuz da da hep böyle olagelmiştir.
Gözlük muayenesi ni  kim yapar ? Gözlük reçetesini kim yazar? Kim gözlüğünüzü yapar ?

1940 yılında yürürlüğe girmiş halen yürürlükte olan Gözlükçü Hakkında Kanun’un 7. Maddesi
‘ Gözlükçülük yapanlar yalnız hekimler tarafından verilen reçetelerde yazılı numaralı gözlük camlarını ve çerçevelerini satmakla yetkilidirler ‘ şeklindedir.

İlgili Yasa’ da büyük bir ihtimalle sehven göz hekimleri yerine hekimler ifade si  kullanılmış olmasına rağmen, Tıbbi Deontoloji Nizamnamesi’ ne saygılı, gelmiş geçmiş ahlaklı Türk Hekimleri nin hiçbiri , yasaya rağmen 62 yıl boyunca göz hastalıkları uzmanı hekim ler ( resmi ve / veya özel reçete) ve ihtisas yapmakta olan göz asistanı hekimlerin ( Göz hastalıkları uzmanı gözetiminde yazılmış resmi reçeteler ) dışında gözlük reçete si yazmamıştır.

Gözlük reçeteleri sadece yukarıda tarifi yapılan göz hastalıkla rı  uzmanı ve göz asistanı hekimler tarafından tanzim edilir. Görme kusurunun gözlükle giderilebilmesi amacıyla yapılan muayene aynı zaman da komple göz muayenesini içerdiğinden birçok göz ve diğer vücut hastalıkları nın erken tanısını ve koymak ve erken tedavisine başlamak mümkündür.

Göz hastalıkları uzmanı hekimler ve göz asistanları tarafından yazılan gozlük reçetelerindeki numaralı gözlük camları nı çerçeveye monte etmek yetkisi gözlükçüle re   aittir.

Gözlükçüler yasa gereği ticaret hanelerini muayenehane gibi kullandıramayacakların dan, bu ticarethanelerde göz muayenesi ile ilgili alet ve cihaz bulundurula maz, göz muayenesi yapılamaz.

Özet olarak göz hekimi ve gözlükçü ayni ticarethane de bir arada çalışamaz.

Göz Hekimlerinin yetkileri nelerdir? adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.