Hastane Kalite Yönetim Temsilcisi Görev ve Yetkileri

Yazar:   Tarih:   Kategori: Genel Sağlık 

UNVANI                                 : KALİTE YÖNETİM TEMSİLCİSİ
ARANILAN NİTELİKLER   : ISO 9001:2000 Kalite Yönetim sistemi hakkında eğitim almış olması.
1.       Kalite Yönetim Sisteminin etkin çalışıp çalışmadığının kontrolünü yapmak, sistemin aksayan yönlerini Yönetime sunmak.
2.       KYS’in etkin çalışması ile ilgili önerilerini rapor halinde Yönetim Gözden Geçirme Toplantısında görüşülmesi amacıyla Başhekime sunmak.
3.       Yönetim sistemi içinde sorumluluğu altında bulunan dokümanların hazırlanması, uygulanmasından sorumlu olmak.
4.       Çalışmalarında doğrudan başhekime karşı sorumludur.
5.       Kalite Politikası ve hedeflerin belirlenmesi için gerekli çalışmaları yapmak ve Yönetime sunmak.
6.       Hizmet ve ürün kalitesi ile ilgili sorunların giderilmesi için düzeltici ve önleyici faaliyetleri başlatmak takip etmek ve sonuçlanmasını sağlamak, ilgili toplantılarda katılımcıları bilgilendirmek.
7.       İç tetkik çalışmalarını planlamak, bunun için yıllık plan yapmak, tetkikleri yapmak / yaptırmak, sonuçları değerlendirmek.
8.       Dış denetim kuruluşları ve tetkikçileri ile muhatap olmak. 
9.       Hasta şikayetlerini kalite, idari ve ticari açısından Birim sorumluları ile birlikte giderilmesi konusunda öneriler getirmek ve rapor etmek.
10.   Kalitenin geliştirilmesi için diğer birimler ile ortaklaşa çalışmalar başlatmak ve uygulatmak.
11.   Sistemde meydana gelebilecek zayıf noktaları tespit etmek, bu zayıflıklara giderilmesi için düzeltici talepleri almak ve bu tedbirlerin devamlılığını sağlamak bu konuda Başhekime  bilgi vermek. İç tetkiklerde açılan Düzeltici Faaliyetlerin yerine getirilip getirilmediğini nihai kontrolcüsü olmak.
12.   Uygunsuzluk durumunun ve hizmet kalite problemlerinin tanımlanması ve kontrolünü yapmak.
13.   Kalite ile ilgili eğitim ihtiyaçlarını tespit ederek yönetime sunmak, eğitim faaliyetlerinden sorumlu olmak ve kayıtlarını tutmak.
14.   Sorumluluğunda bulunan dokümanları güncelleştirmek ve uygulamak.
15.   Yönetim sistemleri dokümanlarının hazırlanması, onaylatılması ve dağıtımı, güncelliğinin sağlanması yürürlükten kalktığı zaman geri toplanarak imha edilmesi ve kendinde bulunan aslını “GEÇERSİZDİR” kaşesi ile kaşeleyip saklamak ile ilgili tüm faaliyetleri organize etmek ve sonuçlarını takip etmek.
16.  Açılan Düzeltici Faaliyetlerin yerine getirilip getirilmediğinin onayını vermek. 
17.   Üst yönetim tarafından kuruluşun yıllık hedefleri doğrultusunda her bölümden kendi bölümleriyle ilgili hedef tespitleri istemek ve bunları üst yönetime sunmak.
18.   Kalite yönetim  sistemindeki proseslere uygun olarak çalışmak
19.     Düzeltici faaliyetleri uygulamaya koymak.

Hastane Kalite Yönetim Temsilcisi Görev ve Yetkileri adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.