Sağlık İstatikçisinin Görev ve Yetkileri

Yazar:   Tarih:   Kategori: Genel Sağlık 

SAĞLIK İSTATİSTİKÇİSİNİN GÖREV VE YETKİLERİ
Madde 149 – Sağlık istatistikçisi fakülte ve yüksek oku­lların istatistik eğitim ve öğretimi yapan bölümlerinden mezun olup, kurumlarda ista­tistik ve tıbbi dokümantasyon bölümüyle, arşiv ve hasta kabul bölümünün ve kendi­sine bağlı olan biri­mlerdeki hizmetlerin düzenli, koordine ve istatistik hizmetle­rine uygun bir şekilde yürütülmesini sağlar. Bunlarla ilgili her türlü evrakın dosya­lanması ve muhafazası için gerekli tedbirleri alır.
Bu birimlerdeki personele göre gerekli iş bölümünü yapar. Gerekli araç ve gereç­lerin sağlanması konusunda ilgililere teklifte bulunur.
Kurumda tutulan formları doldurur veya düzenli bir şekilde doldu­rulmasını sağlar.
Kurumda yapılması mümkün olan istitastiki değerlendirmeler için gerekli tablo ve grafi­kleri hazırlar. Baştabiplikçe kurum çapında yapılacak değerle­ndirme çalışmalarına katılır ve istatistiki rapor düzenler. İstatistiklerin düzenlen­mesinde temel kavramlara uymak zorundadır.
İstatistiki formlarla ilgili dosya sistemi kurar ve arşivle gerekli ilişk­ileri sağlar. İstatistik arşiv ve hasta kabul bölümle­rinde görev alan personel sağlık istatistikçisine, sağlık istatistikçisi de yukarıdaki görevlerin yerine getiri­lmesinde hastane müdürüne karşı sorumludur.

Sağlık istatikçisinin bulunmadığı hallerde varsa bu görevi hastane müdür yardımcılarından birisi, yoksa hastane müdürü yapar.

Sağlık İstatikçisinin Görev ve Yetkileri adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.