Richard Bright 1789 – 1858

Yazar:   Tarih:   Kategori: Genel Sağlık 

Bright Hastalığı

Richard Bright 1789 – 1858

RİCHARD BRİGHT hekimlik alanında olduğu kadar halk taba­kaları arasında da geniş ün yapmış nadir hekimlerden biridir. Bu büyük hekim 28 Şubat 1789’da Bristol’de dünyaya gelmiştir. Bristol ve daha sonra Exeter okullarında okuduktan sonra Edinburg Üniversitesi’ne girmiştir. 1810 yılında İslanda Adası na arkadaşları ile bir se­yahate çıkan bilgin bu gezinin intibalarıni daha sonra o memleketin botanik ve doğal tarihi hakkında yazmış olduğu eserde yayınlamıştır. Bu gezinin dönüşünü müteakip Guy hastanesindeki çalışmalarına devam eden bilgin, 1813 yılında Edinburg Üniversitesinden tıp dok­toru unvanı almıştır. 1814 yılında ikinci bir seyahate çıkmış ve Waterlo Savaşından dört gün sonra Brüksel’e dönmüştür. Bright 1818 yılında bu gezilerine dair bir eser yayınlamış ve kitaptaki nispeten kı­sa tıbbi müşahede ve intibaları ile şayanı hayret bir görüş ve anlatım yeteneğine malik olduğunu ortaya koymuştur.

1820 yılında Guy hastanesine yardımcı olarak tayin edilmiş ve 4 yıl sonra da buraya şef olmuştur. Bu tarihte Guy hastanesinin hekimleri zamanın en büyük bilginleri addedilmekte ve Bright da bu sebepten iftihar duymakta idi.

1827 yılında ”Belirlilerin Anlamına Göre Seçilmiş Olgular ve Mor-bid Anatomiye Göre Hastalıkların Tedavisine Dair Raporlar” adlı şa­heserinin ilk cildi yayınlandı. Bu eserin ilk kısımlarında Bright’ın en meşhur keşifleri izah edilmekte idi. Bu keşifler bugün Bright’ın ismini ölmezleştirmiş bulunmaktadır. Böbrek hastalıklarına ait araştırmalar hakkında ilk defa Hekimler Kraliyet Derneği huzurunda açıklamalar yapmıştır.

1826 yılında kronik nefrit hakkında hiçbir bilgi mevcut değildi. Ödem başlı başına bir hastalık addedilmekle idi. Ödemle idrardaki albümin arasında bir ilgi bulunabileceği henüz anlaşılmamış bulunuyordu.

Bright’ın en büyük keşiflerinden biri bu belirtilerle böbrek arasında şaşmaz bir ilginin mevcut olduğunu post mortem yapmış olduğu araş­tırmalarla saptamasıdır.

Böbrek hastalıklarındaki muazzam buluşları ile beraber pankreatik diabet, karaciğerin akut sarı atrofisi ve tek taraflı Convulsion ve status lenfatikus bahsindeki araştırmaları dahi bu bilginin adını ebedileştir­meye yeterlidir.
Bright, Guy hastanesinde çalıştığı sürece etrafındakilere daima araş­tırma aşkını ve merakını aşılamaya çalışmış ve çalışmalarını hep bu amaca yöneltmiştir.

Patoloji ile ilgilenen diğer birçok hekimlerin aksine Bright aynı za­manda büyük bir klinisyen olarak da nazarı dikkati çekmiş ve en başta gelen hekimlerden biri sayılmıştır. Kişiliğindeki gözlem yeteneği ile ru­hi tahlil ve sentez yeteneği kendisine en büyük bilginler yanında yer ve­rilmesine neden olmuştur.

Çok neşeli ve saygıdeğer kimse olan Bright zamanının gerçekten nadir şahsiyetlerinden biridir.
1858 yılı Aralık ayının 16’smda kalp hastalığından ölmüştür. Mezar taşında şunlar yazılıdır:

T.p ilmine birçok eserler bahşetmiş ve çok kıymetli çalışmalar yapmıştır. Hayat, boyunca eşsiz bir safiyet, samimi bir kalple yasam,, ve insanlığa büyük hizmetlerde bulunmuş, hayatının ve meslekinin en verimli çağında dünyaya gözlerini yummuştur.”

Richard Bright 1789 – 1858 adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.