Abraham Colles 1773-1843 – Colles Kirigi

Yazar:   Tarih:   Kategori: Genel Sağlık 

Colles Kırığı ve Colles Fasiası

Abraham Colles 1773-1843

ABRAHAM COLLES, 1773 yılında İngiltere’de dünyaya gel­miştir. Babası doğduğu şehirde bir mermer ocağı işletirdi. Abraham henüz orta okulda okurken vuku bulan bir sel olayı kasaba he­kiminin evini yıkmış ve hekimin sele kapılıp giden bir anatomi kitabı Abraham’ın eline geçmişti. Küçük Colles bu kitabı götürüp hekime yani Dr. Buler’e verdi. Çocuğun kitaba olan ilgisini fark eden hekim ona bu kitabı hediye etti.

İşte bu sel afeti Colles’in geleceğinde önemli bir rol oynamış ve ona gelecekteki mesleğini seçmek imkanını vermiştir.

1790 yılında Colles Dublin Üniversitesi’ne girdi ve ünlü cerrah Philip VVoodruffe’un öğrencisi oldu. 1795 yılında İrlanda Cerrahi Aka­demisi ‘nden hekimlik diplomasını aldıktan sonra mesleki tetkiklerine devam etti ve Edinburg’a gitti. Bu şehirde hummalı bir çalışmaya da­lan Colles’le konuşacak zaman dahi bulmak pek güç bir mesele teşkil ediyordu. Nihayet 1797 yılında Edin-burg Üniversitesi’nden Tıp Doktoru un­vanını almaya muvaffak oldu. Bundan sonra takriben 400 mil uzakta olan Londra’ya yaya gitmeye karar verdi ve günde 50 millik bir süratle bu yolculuğuna başladı ve Londra’ya vardı.

Londra hastanelerini ziyaret etmeye başlayan Colles evvela Sir Astley Cooper’e asistanlık etti. Daha sonra bu alimin kaleme almış ol­duğu herni konusundaki bir eserin resimlerini yapan bir ressama yar­dım etti.
1797 yılında Dublin’ne dönen Colles evvela pratik tıpla ilgilenme­ye başladı fakat kısa bir zaman sonra kendini cerrahiye verdi. 1799 yı­lında da eski hocası ve ustası Woodruffc’un yerine, St. Steevens hasta­nesine cerrah olarak tayin edildi. Kısa zamanda çok usta ve soğukkanlı bir cerrah haline gelen Colles pek çok başarılı ameliyatlar yaptı. Henüz 29 yaşında iken 1802 yılında İrlanda Cerrahi Akademisi’ne başkan se­çildi. 1804’de İrlanda Kraliyet Cerrahi Koleji’ne anatomi, fizyoloji ve cerrahi profesörü olarak atandı ve kısa zamanda hocalık şöhreti mem­lekete yayıldı. Colles’in zamanında İrlanda Cerrahi Koleji en fazla öğ­rencisi olan bir ilim yuvası idi. Colles. Steevens hastanesinde 42 yıl ça­lıştı. Nispeten az yazdı. En önemli eseri Cerrahi Anatomi konusunda bir kitaptır. Radius’un karpal ekstremitesi kırığı hakkında bir travay yayın­ladıktan sonra adı cerrahlık çevrelerinde şöhret buldu ve tarif etmiş ol­duğu olgunun öneminden dolayı adı sık sık geçmeye başladı. 1814 yı­lında Edinburgh Medical and Surgical Journal dergisinde yayınlamış olduğu bir yazıda adı geçen kırık şeklini uzun uzun tarif etmiştir. Col­les in en önemli özelliği, fevkalade enspeksiyon ve palpasyon yetene­ğine sahip olması idi. Bu şekilde vermiş olduğu tarifler büyük bir klinik kıymet arzediyordu. Röntgen ışınlarının keşfinden 80 yıl evvel ya­pılmış bu tarifler bir radyografi kadar değerlidir. Colles’in bundan baş­ka birkaç buluşu daha vardır. Cerrahlar ve tıp öğrencileri tarafından ga­yet iyi bilinen Colles fasiası bunlar arasında sayılabilir. Colles arteria innominatayı başarı ile bağlayan ilk cerrahtır. Bundan başka 1811 yılın­da da arteria subklavia ligatürünü de başarıyla başaran Colles bu ame­liyatı İngiltere’de ikinci ve İrlanda’da ilk defa uygulayan cerrah olmuş­tur. Colles yasası olarak tanınan ve sifilitik bir anneden dünyaya gelen çocuğun sifilisten muaf olacağını ifade eden buluşun yanlışlığı pek ta­bii olarak bugün kesin olarak anlaşılmış bulunmaktadır.

Colles gayet mütevazi ve hür düşünceli bir insandı. 1839 yılında kendisine Baronluk teklif edilmiş olduğu halde kabul etmemiştir. Col­les 1843 yılında öldü. 6 oğlu ve 4 kızı vardı. Oğullarından biri de cer­rah oklu ve şöhret kazandı.

Abraham Colles 1773-1843 – Colles Kirigi adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.