İnflased 5 ml göz damlası

Yazar:   Tarih:   Kategori: Alternatif Tıp 

» Antienflamatuar

Etken Maddesi
Diklofenak Sodyum

INFLASED % 0,1 5 ML GÖZ DAMLASI
Yerli, Beşeri bir ilaçdır.

FORMÜLÜ

1mg/mlDiklofenak sodyumGöz damlası

ENDİKASYONLARI

İnflased aşağıdaki durumların tedavisinde kullanılır; – Katarakt operasyonlarını takiben gelişen postoperatif enflamasyonun giderilmesinde, – Konjunktivit, keratokonjunktivit, kornea ülserleri, kornea ve konjunktiva post travmatik inflamasyonların tedavisinde, – Preoperatif midriyasise rağmen, göz operasyonları sırasında cerrahi travmaya bağlı gelişen miyosisin önlenmesinde. – Katarakt cerrahisini takiben oluşan cystoid maküler ödemin Profilaksisinde ve tedavisinde, İnflased gerektiğinde oftalmik kortikosteroidler ile birlikte kullanıldığında sinerjistik etki sağlar.

KONTRENDİKASYONLARI

Bileşimindeki maddelerden herhangi birine karşı duyarlılığı olanlarda kullanılmamalıdır. Kontakt lens takılı durumda kullanılmamalıdır.

UYARILAR & ÖNLEMLER

Bazı nonsteroid antienflamatuar ilaçlar trombosit agregasyonunu etkileyerek kanama zamanını uzatabilir. Okuler uygulanan antienflamatuar ilaçlar okuler cerrahi sırasında göz dokularına kanama yapabilirler. Diklofenak sodyumlu göz damlasının gebelerde kullanımı ile ilgili yeterli klinik çalışmalar yoktur. Ancak beklenen yarar olası zarardan daha fazla ise gebelerde kullanılmalıdır. Süt verenlerde mecbur kalınmadıkca kullanılmamalıdır. Çocuklarda kullanımı hakkında henüz yeterli çalışma yoktur.

YAN ETKİLER

To­pi­kal uy­gu­la­ma­nınar­dın­dan ge­çi­ci yan­ma his­si, ke­ra­tit ve göz içi ba­sın­cın­da art­maola­bi­lir, fa­kat bu te­ra­pö­tik so­nu­cu et­ki­le­mez.

ETKİLEŞİMLER

İlacın topikal uygulamasını takiben geçici yanma hissi, keratitis ve göz içi basıncında artma olabilir. Sistemik yan etki olarak kusma ve bulantı görülmesi çok nadirdir. BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.

DOZU & KULLANIM ŞEKLİ

Et­ki­le­nen gö­ze gün­de 4-5 kez 1 dam­la 5 gün bo­yun­ca;ka­ta­rakt cer­ra­hi­sin­den 24 sa­at son­ra, cer­ra­hi uy­gu­la­nan gö­ze gün­de4 kez 1 dam­la 2 haf­ta bo­yun­ca; cer­ra­hi ope­ras­yon sı­ra­sın­da ge­li­şenmi­yo­zi­sin ön­len­me­sin­de ve sis­to­id ma­kü­ler öde­min pro­fi­lak­si­sin­de,et­ki­le­nen gö­ze ope­ras­yon sü­re­sin­ce 5 ke­ze ka­dar, pos­to­pe­ra­tif15. ve 45. da­ki­ka­lar­da ve iz­le­yen gün­ler­de gün­de 3-5 kez 1 dam­la uy­gu­la­nır.

İlaç Fiyatı 3.07 TL

Reçeteli Verilir.

İLAÇ EŞDEĞER ANALİZİ (MUADİLLERİ)

* DIKLORON 50 MG 10 SUPOZITUAR
* DIKLORON 100 MG 10 RETARD FİLM TABLET
* DIFENAK 100 MG 10 TABLET
* MIYADREN RETARD 100 MG 10 TABLET
* DICLOMEC SR 100 MG 10 TABLET
* DIKLORON 3 ML 75 MG 4 AMPUL
* DİKLOPAİN 75 MG/3 ML IM 4 AMPÜL
* DIKLORON 75 MG IM 4 AMPUL
* MIYADREN 75 MG 4 AMPUL
* DİKLORON 50 MG 20 ENTERİK KAPLI FİLM TABLET
* DIKLORON 25 MG 30 FILM TABLET
* DEFLAMAT IM Ampul
* DICLOMEC 3 ML 75 MG 4 AMPUL
* MİYADREN 50 MG 20 DRAJE
* VOLFENAKS 75 MG 3 ML 4 AMPUL
* DIKLORON 50 MG 30 FILM TABLET
* VOLTAREN 100 MG 5 SUPOZITUAR
* MIYADREN 50 MG 30 DRAJE
* DIFENAK 100 MG 30 TABLET
* DIKLORON 75 MG IM 10 AMPUL
* MIYADREN RETARD 100 MG 30 TABLET
* VOLTAREN 25 MG 30 TABLET
* DIKLORON 3 ML 75 MG 10 AMPUL
* VOLTAREN SR 75 MG 10 TABLET
* DİKLOPAİN 75 MG/3 ML IM 10 AMPÜL
* ROMATIM 50 GR JEL
* MIYADREN 75 MG 10 AMPUL
* DICLOMEC 3 ML 75 MG 10 AMPUL
* DİKLO-S SPREY %4 JEL
* VOLTAREN 50 MG 20 TABLET
* DEFLAMAT IM Ampul
* VOLTAREN IM 75 MG 3 ML 5 AMPUL
* VOLTAREN 100 MG 10 SUPOZITUAR
* VOLTAREN RET 100 MG 10 TABLET
* VOLTAREN SR 75 MG 20 TABLET
* DICLOMEC SR 100 MG 20 TABLET
* VOLTAREN OPHTA 1 MG 5 ML OFT. SOLUSYON
* VOLTAREN IM 75 MG 3 ML 10 AMPUL
* VOLTAREN RET 100 MG 30 TABLET
* ACTİNOMA 30 MG 30 GR JEL

İnflased 5 ml göz damlası adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.