Triyaj Sisteminin Yararlari

Yazar:   Tarih:   Kategori: Genel Sağlık 

Acil Birimde Uygulanan Triyaj Sisteminin Yararları

Ciddi tehlikede olan hastayı zaman geçirmeden tanılama,
Yaşamsal tehlike durumunda acil girişim sağlama,
Kritik olmayan hastanın bakımını kolaylaştırma,
Etkin personel hizmeti sağlama,
Ekip kavramına işlerlik kazandırma
Sistemin getirdiği düzenle ve işleyiş hızı ile hastaların korkuları­nı hafifletme, endişe ve gerilim düzeyini azaltma, dolaylı olarak bakım ekibinde de bir sakinlik sağlama,
Hasta ailesi, yakınları ve topluma ilişkin sorumlulukları ekip üyelerine dağıtma,
Öncelikleri belirlemek için kullanılan, hastayı ilk tanılama işlev­leri ile hasta akışını ve birim trafiğini rahatlatma şeklinde sırala­nabilir.

Böylece toplumun acil birimi hatalı algılayıp, acil olmayan polik­linik işlemleri için kullanmasını önleyecektir.

Triyaj Sisteminde Yaklaşımlar

Buddasi tarafından 4 sınıflamalı sistem önerilmiştir. Bu sınıfla­ma sisteminde;
Acil: Kardiyak arest, aktif nöbet hali.büyük yanık ve travmalar gi­bi derhal girişimde bulunulması gereken, yaşam tehlikesi olan ve sürekli kontrol gerektiren hastalar,

Ciddi: Göğüs ağrısı, açık kırıklar, şiddetli ağrılar ve orta derecede yanıklar gibi tıbbi müdahalesi 5-60 dakika içinde yapılması ve her 15 dakikada kontrol edilmesi gereken hastalar,
Stabil: Kapalı kırıklar, kanamayan yaralar, kardiyak sebebe bağlı olmayan göğüs ağrıları, ezikler ve bereler gibi tıbbi müdahalesi 4-6 saat ertelenebilecek ve her 30-60 dakikada kontrol edilme­si gereken hastalar, Acil Olmayan : Ciltte oluşan kırmızı leke ve kaşıntılar, konstipas-yon ve tahrişler gibi acil olmayan ve her 1-2 saatte bir kontrol edilmesi gereken hastalar yer alır.

Aynı zamanda hastanın hangi sınıfa girdiğinin daha kolay bir şekilde görülebilmesi için özel renkli kartlar kullanılır: Birinci dere­ce önceliği olup hemen girişimde bulunulması gerekenlere Kırmızı, İkinci derece (1 saat içinde) önceliği olanlara Sarı, üçüncü derece (3 saate kadar) önceliği olanlara

Yeşil, dördüncü derecede olanla­ra ÖLÜ veya ÖLÜM HALİNDEKİ yaralılar için Siyah renkli etiket takılır.

Bütün bu sınıflandırmaların amacı en acil hastanın ilk girişime en önce hakkı olduğunu ifade etmektir. Tüm sınıflama­lara karşın, öncelikleri belirleme süreci statik değildir. Önemli olan triyajın, hasta ya da yaralının tedavisi bitinceye kadar her tıbbi basamakta yeniden yapılması gerektiğidir. Triyaj sürekli ve süreğendir. Hastaların geliş şeklinden başlayarak titizlikle yapılan ve bir üst görevli tarafından da kontrol edilip değerlen­dirilen ve gerekirse değişiklikler yapılan bir tiyajda yanlış yap­ma riski azalır.
Triyaj personeli belirlenirken bazı faktörlerin bilinmesi gerekir. Bunlar:

Acil bölümün kapasitesi,
Günün belirli saatleri,
Mevsimin etkisi,
Hastaların aciliyeti,
Acil bölümün büyüklüğü,
Personelin yeteneğidir.
Bir çok acil bölümde triyajda hemşire anahtar rol oynar. Acil bi­rimde hemşire hastayı değerlendirmeye alırken; solunum, dolaşım, bilinç durumu, göğüs ağrısı, şiddetli ağrı, şok belirtileri, kontrol edi­lemeyen kanamalar gibi yaşamsal bulguları dikkatle izler.

Triyaj Hemşiresinde Bulunması Gereken Özellikler

En az iki yıl kritik hastaların bakımında çalışmış olmalı,
En az altı ay acil ünitesinde çalışmış olmalı,
Klinikte başarılı olmalı,
Triyaj konusunda eğitim programını tamamlamalı,
Kişilerarası ilişkiler ve iletişim becerileri iyi olmalı,
Organizasyon becerisi iyi olmalı,
Değişikliklere uyum sağlayabilmeli, esnek olmalı,
Hemşirelik sürecini etkili bir şekilde kullanmalı,
Rol modeli olmalıdır.

Triyaj Sisteminin Yararlari adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.