Johann Friedrich Meckel ve Divertikulu

Yazar:   Tarih:   Kategori: Genel Sağlık 

Meckel Divertikülü ve Meckel Ganglionu

Johann Friedrich Meckel 1724 – 1774

DİVERTİKULUM KELİMESİ. Latinceden gelen bir kelimedir ve iki kelimeden oluşur. Diverl içe dönük ve çulum da huni şeklinde demektir. Yani büyük bir boşluktan kaynaklanmış küçük bir torba veya cepe benzer.
Barsak 1ardak i çeşitli divertikulumlar çok eskiden beri birçok anatomistler tarafından müşahede edilmiştir/Hatta bunlardan biri hakkında Da­nimarkalı ünlü Ruysch 1701 yılında yayınlamış olduğu bir kitapta geniş bilgiler vermektedir. Bununla beraber 1810 yı­lında Johann Friedrich Meckel (genç) bu gerçek konuya değininceye kadar bu divertikulumların gerçek menşe ve mahiyeti meçhul kaldı. Muhte­lif tipte divertikulumları gayet mükemmel bir tasnife labi tutan Meckel bunlardan biri hakkın­da özellikle geniş bilgiler vermiş ve bu suretle bugün Meckel diverlikulumu olarak tanınan anatomik bölge klasik bilgiler arasına girmiştir. Meckel divertikulumu konjenital barsak deformasyonları arasında hemen en çok rastlanan (% 2) bir durumdur. Genç Mcckel’in tababet ilmine ta­nıttığı bu divertiküle mukabil yaşlı Meckel “Meckel Ganglionunu” tarif etmiştir.

Yaşlı Friedrich Meckel 1724 yılında dünyaya gelmiş ve 1774’te öl­müştür. Göttingen’de okulu bitirdiği sırada 5. kafa çifti hakkında şayanı dikkat bilgi verdiği gibi, bugün Meckel mağarası olarak tanınan boşluğu da tarif etmiştir. Berlin’de Anatomi, Botanik ve Obstetrik profesörlüğü ifa etmiştir. Bugün için gayet acayip gelen bu ihtisas kombinezonu 200 sene evvel çok makbuldü. Yaşlı Meckel bundan başka yine ilk defa ola­rak submaksiller ganglionu da tarif etmiştir. Yaşlı Meckel’in oğlu Philip Friedrich Meckel (1756-1803) Halle’de anatomi ve cerrahi profesörlüğü yapmıştır. Philip’in iki oğlu olmuştur. Küçüğü August Albrecht Meckel, Bern’de anatomi hocalığı ve hekimlik yapmıştır. Büyük oğlu Johann Fri­edrich Meckel ise bahis konusu divertikulum araştırmaları ile ailenin ün­lü bir üyesi haline gelmiştir. Bu bilgin 1781 yılında dünyaya gelmiş ve ilk öğrenimine Halle’de başlayarak daha sonra Göltingcn, Würzburg ve Vi-yana’da tahsilini tamamlayarak Tıp Doktoru unvanını almıştır. Genç Meckel Hollanda. Fransa, İtalya ve İngiltere’de uzun bir tetkik seyahati­ne çıkmış ve 1806 yılına kadar, doğup büyüdüğü şehir olan Halic’e dönmüş­tür. 1808 yılında bu şehirde anatomi ve cerrahi profesörü olmuştur.
Meckel, Almanya’nın yetiştirmiş olduğu en büyük komperatif anatomi üstatlarından biridir. Kendisine Al­manya’nın Cuvier’i adı verilir.
Meckel’in pek çok eseri vardır.

Özellikle patolojik anatomi üzerindeki çalışmaları, normal insan anato­misine ait bir atlas ve vücuttaki anomalileri içeren diğer bir atlas en önemli eserleri sayılır. Fakat Komperatif Anatomi adlı eseri bunların üs­tünde bir şaheser addedilir. Meckel, Halle Müzesi’ne pek çok materyel toplamıştır. İlk defa dedesinin kurmuş olduğu bu müzeyi babası devam ettirmiş ve kendisinin de titiz çalışmaları sayesinde Halle Müzesi dünya­nın en mükemmel bir müzesi haline gelmiştir.

Johann Friedrich Meckel ve Divertikulu adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.