Organik Cisimlerle (Meslek Hastalıkları)

Yazar:   Tarih:   Kategori: Genel Sağlık 

Organik Cisimlerden Meydana Gelen Meslek Hastalıkları

Benzen (Benzol), anilen ve nitro-amin, halojenli hidrokarbonlar, karbon sülfür Ve kükürtlü hidrojen vb. cisimlerden; baş ağrısı, baş dönmesi, diş bozuklukları, göz, ağız akciğer tahrişleri, halsizlik zayıflama, egzema, çeşitli deri hastalıkları, sindirim hastalıkları gibi meslek hastalıkları meydana gelmektedir.

Organik Cisimlerden Meydana Gelen Meslek Hastalıklarına Karşı Alınacak Tedbirler

l) Benzen (Benzol) ve Bileşikleri

Benzen (Benzol) ve bileşikleri gibi aromatik hidrokarbonlarla yapılan çalışmalarda, bunların zararlı etkilerinden korunmak için aşağıdaki tedbirler alınmalıdır:
l) Solventler, tinerler ve benzerleri ile deri, plastik ve benzerlerinden mamul ve eşya imalat sanayiinde kullanılan her çeşit yapıştırıcı maddelerin içinde bulunan benzen miktarı (5 1) den fazla olmamalıdır.
2)Benzen ve bileşikleri ile çalışılan yerlerde, genel havalandırma, ile birlikte, uygun aspirasyon sistemi yapılmalı ve çalışmalar, kapalı sistemde olmalıdır.
3)Açık sistemlerle kuru temizleme işlerinde benzen kullanılması yasaktır. Kapalı sistemlerle yapılan kuru temizleme işlerinde malzeme, kapalı sistemlerde kurutulmalı, hiçbir şekilde açıkta kullanılmamalıdır. Yağ ekstraksyonu işlerinde ancak kapalı sistemlerde benzen kullanılmalıdır.
4)Benzen ile çalışılan işyerlerinde, yangına ve patlamaya karşı gerekli tedbirler alınmalıdır.
5)Benzen ile çalışan işyerlerinde, benzenin havadaki konsantras­yonu, hacmen milyonda 20’den fazla olmamalıdır. Daha yüksek benzen konsantrasyonuyla çalışılmak zorunluluğu bulunan işyerlerinde, işçilere uygun hava maskeleri, sıvı benzen ile çalışılan hallerde, özel ayakkabı, eldiven ve özel iş elbisesi gibi kişisel korunma araçları verilmelidir.
6)Benzen ve bileşikleri ile çalışacak işçilerin, işe alınırken, klinik ve laboratuar usulleri ile genel sağlık muayeneleri yapılmalı, kan yapıcı sistem ve karaciğer hastalığı bulunanlar, bu işlere alınmamalıdırlar.
7)Benzen ve bileşikleri ile çalışan işçilerin, periyodik olarak klinik ve laboratuar usulleri ile genel sağlık muayeneleri yapılmalı, kan yapıcı sistem ve karaciğer hastalığı görülenler bu işlerde çalıştırılmamalı, kontrol ve tedavi altına alınmalıdırlar.

2) Anilin ve Nitro -Amin

Anilin ve nitro-amin türveleri ile yapılan çalışmalarda, anilin ve aramatik nitro-amin türevlerinin zararlı etkilerinden korunmak için, aşağıdaki tedbirler alınmalıdırlar.
l)Anilin ve aramati nitro-amin türevleri ile çalışılan yerlerde, genel havalandırma ile birlikte, uygun aspirasyon sistemi kurulmalıdır.
2)Anilin ve nitro-amin türevleri iye çalışılan yerlerdeki işçilere özel iş elbisesi, eldiven ve temiz hava maskeleri gibi kişisel korunma araçları verilmelidir.
3)Anilin ve nitro-amin türevleri ile çalışılan yerlerde genel havalandırma ile birlikte, uygun aspirasyon sistemi kurulmalıdır.
4)Anilin ve nitro-amin türevleri ile çalışacak işçilerin, işe alınırken, klinik ve laboratuar usulleri ile genel sağlık muayeneleri yapılmalı, cilt böbrek ve karaciğer hastalığı olanlar ile aniline karşı alerjisi bulunanlar, bu işlere alınmamalıdırlar.
5)Anilin ve nitro-amin türveleri ile çalışan işçilerin, periyodik olarak, klinik ve laboratuar usulleri ile genel sağlık muayeneleri yapılmalı cilt, böbrek ve karaciğer hastalığı görülenler, bu işlerden ayrılmalı, kontrol ve tedavi altına alınmalıdır.

3) Halojenli Hidrokarbonlar

Halojenli hidrokarbonlarla yapılan çalışmalarda, bunların zehirli ve zararlı etkilerinden korunmak için aşağıdaki tedbirler alınmalıdır:

l)Halojenli hidrokarbonlarla çalışılan işyerleri, diğer kısımlardan ayrılmalı ve bu yerlerde, genel havalandırma ile birlikte, uygun aspirasyon sistemi kurulmalı ve çalışmalar, kapalı sistemde olmalıdır.
2)HaIojenli hidrokarbonlarla çalışan işçiler, işe alınırken, klinik ve laboratuar usulleri ile genel sağlık muayeneleri yapılmalı, cilt, böbrek ve karaciğer hastalığı olanlarla klora karşı alerjisi bulunanlar, bu işlere alınmamalıdırlar.
3)Halojenli hidrokarbonlarla çalışan işçilerin, peryodik olarak klinik ve laboratuar usulleri ile genel sağlık muayeneleri yapılmalı, cilt, böbrek ve karaciğer hastalığı bulunanlar ve klora karşı alerjisi görülenler, bu işlerden ayrılmalı, kontrol ve tedavi altına alınmalıdırlar.

4)Karbon Sülfür’e Karşı İş Güvenliği Nedir

Karbon sülfür ile yapılan çalışmalarda, karbon sülfürün zehirli ve zararlı etkilerinden korunmak için aşağıdaki tedbirler alınmalıdır:
l)Karbon sülfürle çalışılan işyerleri soba ile ısıtılmayacak ve buralardaki elektrik lambaları, tesisat ve cihazları karbon sülfüre karşı korunmuş (etanj) olacak, lambalara korucuyu nitelikte globlar takılmalı, yangına ve patlamaya karşı gerekli tedbirler alınmalıdır.
2)Karbon sülfür ile çalışılan yerlerde, genel havalandırma ile birlikte, uygun aspirasyon sistemi kurulmalı, çalışmalar kapalı sistemde olmalı ve işyeri havasındaki karbon sülfür miktarı hiçbir şekilde 20 P.P.M veya 60 miligram/metreküpü geçmemelidir.
3)Karbon sülfür ile çalışılan işyerlerinde, yenilip içilmemeli, yiyecek ve içecek bulundurulmamalı, sigara içilmemelidir.
4)Karbon sülfür ile çalışacak işçilerin işe alınırken klinik ve laboratuar usulleri ile genel sağlık muayenelerin yapılmalı, böbrek, karaciğer ve sinir sistemi hastalıkları olanlarla alkolik ve epileptikler, bu işlere alınmalıdırlar.
5)Karbon sülfür ile çalışan işçilerin periyodik olarak klinik ve laboratuar usulleri ile sağlık muayeneleri yapılmalı, böbrek, karaciğer ve sinir sistemi hastalıkları bulunanlarla alkolik ve epileptik olduğu görülenler, bu işlerden ayrılmalı, kontrol ve tedavi altına alınmalıdırlar.

5) Kükürtlü Hidrojen

Kükürtlü Hidrojenle yapılan çalışmalarda, kükürtlü hidrojenin zararlı etkilerinden korunmak için aşağıdaki tedbirler alınmalıdır:
l)KükürtIü hidrojen ile çalışılan yerlerde, genel havalandırma ile birlikte, uygun aspirasyon sistemi yapılmalıdır.
2)İş yeri havasındaki kükürtlü hidrojen miktarı, hacim olarak milyonda 20’yi geçmemelidir.

Organik Cisimlerle (Meslek Hastalıkları) adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.