Meslek Hastaliklarini Onlemek

Yazar:   Tarih:   Kategori: Genel Sağlık 

Meslek Hastalıklarına Karşı Alınacak Tedbirler

a) Genel Tedbirler

Meslek hastalıklarının meydana gelmesine sebep olan işlerde çalışanların maruz bulundukları tehlike ve zararlara karşı alınacak genel koruyucu tedbirler aşağıda gösterilmiştir.

l)Meslek hastalığı meydana getirebilen veya meslek hastalıkları listesinde kayıtlı maddelerle çalışılan işyerlerinde; bu maddelerin özellikleri, zararları ve korunma çareleri hakkında çalışanlar eğitilmelidir.
2)İşyerlerinde, bu maddelerle hastalanma e zehirlenmelere ait ilk belirtilen ile alınacak tedbirleri gösteren özel afişler uygun yerlere aşılmalıdır.
3)İşyerlerinde kullanılan zehirli ve zararlı maddeler, teknik imkan varsa aynı işi gören daha az zehirli ve zararlı maddelerle değiştirilmelidir.
4)Zehirli toz, duman, gaz buhar, sis veya sıvılarla çalışmalar, teknik imkanlara göre kapalı sistemle yapılmalı, bu gibi işyerlerinde, etkili ve yeterli havalandırma sağlanmalı, atıklar, zararsız hale getirilmeden atmosfere ve dış çevreye verilmemelidir.
5)Çok zehirli maddelerin kullanıldığı işyerlerinde bu maddeler ve bu maddelerin bulunduğu bölümler, diğer yerlerden tecrit edilmek suretiyle bunların etkileri azaltılmalıdır.
6)Zehirli toz, duman ve buharlı işyerlerinde, işyeri havası nemli; taban, duvar ve tezgahlar yaş bulundurulmak suretiyle zararlı maddelerin meydana gelmesi önlenmeli, gerektiğinde bu çalışmalar, genel ve lokal havalandırma ile birlikte yapılmalıdır.
7)Meslek hastalığı yapan zehirli ve zararlı maddelerle çalışan işyerlerinde, işçilere uygun kişisel korunma araçları verilmeli ve bunların kullanılmaları öğretilmeli ve gerektiğinde sağlanmalıdır.
8)Meslek hastalıklarından korunmak için, işe giriş ve işe yerleştirme muayeneleri düzenli yapılmalı, kullanılan maddelere karşı hassas olanlar bu işlerde çalıştırılmamalı, işe uygun kişilerin yerleştirilmesine önem veril­melidir.
Ayrıca, işe yerleştirilen işçilerin tehlike ve zararın özelliğine göre, belirli sürelerde sağlık muayeneleri ve gerektiğinde laboratuar araştırmaları yapılmalıdır.

b) Aydınlatma, Havalandırma ve Isıtma

1-Aydınlatma

İşyerlerinde, dışardan ışık almaya yarayan yan ve tepe pencereleri ile menfezlerin aydınlık veren yüzleri toplamı, işyeri taban yüzeyinin en az 1/10 oranında olacaktır. Dışarı ile doğrudan doğruya bağlantısı olmayan iç kapı, pencere ve menfezlerin dolaylı olarak aydınlık veren yüzeyleri bu hesaba katılmaz.
Dış pencere ve menfezler, işyerine ışığı bol ve eşit olarak veya hava akımlarına karşı sağlıklarının koruyacak şekilde gereğine göre perde, tente veya panjur konulması, yahut camların boyanması gibi tedbirler de alınacaktır.
İşyerlerinin gün ışığı ile yeter derecede aydınlatılmış olması esastır. Şu kadar ki, işin konusu veya işerinin inşa nedeni ile gün ışığından faydalanılmayan hallerde yahut geçe çalışmalarında, suni ışıkla yeteri aydınlatılma sağlanacaktır.
Gerek tabii ve gerek suni ışıklar, işçilere yeter derecede ve eşit olarak dağıtılmayı sağlayacak şekilde düzenlenecektir.
İşyerlerindeki avlular, açık alanlar, dış yollar geçitler ve benzeri yerler, en az 20 lüksle aydınlatılacaktır.
Kaba malzemelerin taşınması, aktarılması, depolanması ve benzeri kaba işlerin yapıldığı yerler ile iç geçit, koridor, yol, merdivenler en az 50 lüks ile aydınlatılacaktır.
Kaba montaj, balyaların açılması, hububat öğütülmesi ve benzeri işlerin yapıldığı yerler ile kazan dairesi, makine dairesi, insan ve yük asansör kabinleri, malzeme stok ambarlan, soyunma ve yıkanma yerleri, yemekhaneler ve helalar, en az 100 lüks ile aydınlatılacaktır.
Ayrıntıların yakından seçilebilmesi gereken işlerin yapıldığı yerler, en az 300 lüks ile aydınlatılacaktır.
Koyu renkli dokuma, büro ve benzeri sürekli dikkati gerektiren ince işlerin yapıldığı yerler, en az 500 lüks ile aydınlatılacaktır.
Hassa işlerin sürekli olarak yapıldığı yerler en az 1000 lüks ile aydınlatılacaktır.

2-Havalandırma ve Isı

İşyerlerinde hava hacmi, makine, malzeme ve benzerin tesislerin kapladığı hacimler dahil olmak üzere, işçi basma en az 10 m3 olacaktır. Hava hacminin hesabında tavan yüksekliğinin 4 metreden fazlası nazara alınmaz.
Kapalı işyerlerindeki sıcaklı ve nem derecesinin yapılan işin niteliğine uygun olmakla beraber ılımlı bulunması esastır. Bu itibarla, yazın sıcaklığın dayanılmayacak bir dereceye çıkmaması için işyerlerinde serinletici tedbirler alınacak, kışın da işçilerin muhtaç bulundukları en az sıcaklığın sağlanması için, işyerleri zararlı gazlar çıkarak havayı bozmayacak şekilde uyun vasıtalarla ısıtılacaktır. Çok buğu husule gelen işyerlerinde sıcaklık derecesi, 15 santigrat dereceden az 30 santigrat dereceden yüksek olmayacaktır.

Fazla ısı veren ısıtıcı vasıtaların yakınında çalışan işçilerin bulunması halinde, doğrudan yansıyan sıcaklığa karşı, gereken tedbirler alınacak ve iş yerlerinin ısıtıcı vasıtalardan oldukça uzak ve uygun yükseklikte bir yerine santigrat taksimatlı bir termometre asılı bulundu­rulacaktır.

Yapılan işin niteliğine göre, sürekli olarak çok sıcak veya çok soğuk bir derecede çalışılması ve bu durumun değiştirilmemesi zorunlu bulunan hallerde, işçilere kendilerini fazla sıcak veya soğuktan koruyacak özellikte elbise vesair malzeme verilecektir.

Kapalı işyerleri, günde en az bir defa, bir saatten az olmamak şartı ile baştan başa havalandırılacaktır. Ayrıca işçilerin çalışma saatlerinde işin özelliğine göre, havanın sağlığa zararlı bir hal almaması için sık sık değiştirilmesi gereklidir. Şu kadar ki, iş sırasında yapılan bu havalandırmada işçileri etkileyecek hava akımları, önlenecek, yahut kış mevsiminde sıcaklık birdenbire çok aşağı hadlere düşürülmeyecektir.

c) Kimyasal Tahrişlerin Önlenmesi

Kişisel koruyucu araçları kullanarak vücut, kimyasal tahrişlerden önlenmiş olur. Bu konu ile ilgili “Parlayıcı, patlayıcı, tehlikeli ve zararlı maddelerle çalışan işyerlerinde alınacak tedbirler hakkında tüzük”ün aşağıdaki maddeleri şu tedbirleri getirmiştir.
Nikrit asit, siilfürük asit, hidroklorik asit ve benzeri maddeler hermetik olarak kapalı kaplarda saklanacak ve taşınacaktır.

İşyerlerine dökülen asitler, bol su ile yakınacak ve bu sırada işçilere uygun kişisel koruyucu araçlar verilecektir.
Asitler, odun talaşı, saman ve yün parçalarına emdirilmeyecektir.

Meslek Hastaliklarini Onlemek adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.