Fiziki Mekanik Etkiler (Meslek Hastaliklari)

Yazar:   Tarih:   Kategori: Genel Sağlık 

Fiziki ve Mekanik Etkilerden Meydana Gelen Meslek Hastalıkları

1) Gürültü

Gürültünün zararı etkilerinden korunmak için aşağıdaki tedbirler alınmalıdır:

l)İşyerlerinde gürültü çıkaran makinelerin monte edilmesi sırasında, işyeri tabanı, titreşimi ve sesi azaltacak malzeme ve sistemle yapılmalıdır.
2)Titreşim yapan aletlerle çalışan işçilerin, periyodik olarak sağlık muayeneleri yapılmalı ve bu binalar, çift kapılı, çift pencereli inşa edilmelidir. Duvarlar, ses geçirmeyen malzeme ile yapılmalıdır.
3)Gürültülü işlerde çalışacak işçilerin işe alınırken genel sağlık muayeneleri yapılmalı, özellikle duyma durumu ve derecesi ölçülmesi, kulak ve sinir sistemi hastalığı olanlar ile bu sistemde arızası bulunanlar ve hipertansiyonlular bu işlere alınmamalıdırlar. Ancak doğuştan sağır ve dilsiz olanlar bu işlere alınabilirler.
4)Gürültülü işlerde çalışan işçilerin, periyodik olarak, genel sağlık muayeneleri yapılmalıdır. Duyma durumunda azalma ve herhangi bir bozukluk görülenler ve kulak ve sinir hastalığı bulunanlar ve hipertansiyonlu olanlar, çalıştıkları işlerden ayrılmalı, kontrol ve tedavi altına alınmalıdırlar.

2)Titreşim

Titreşim (vibrasyon) yapan aletlerle yapılan çalışmalarda aşağıdaki tedbirler alınmalıdır:

l)Titreşim yapan aletlerle çalışacak işçilerin işe alınırken genel sağlık muayeneleri yapılmalı, özellikle kemik, eklem ve damar sistemleri incelenmeli ve bu sistemlerle ilgili bir hastalığı veya arızası olanlar bu işlere alınmamalıdırlar.
2)Titreşim yapan aletlerle çalışan işçilerin, periyodik olarak sağlık muayeneleri yapılmalıdır. Kemik, eklem ve damar sistemleri ile ilgili bir hastalığı veya arızası görülenler, çalıştıkları işlerden ayrılmalı, kontrol ve tedavi altına alınmalıdırlar.

3) Enfraruj Işınları

Enfraruj ışınlar saçan maddeler ile yapılan çalışmalarda, bu ışınların zararlı etkilerinden korunmak için aşağıdaki tedbirler alınmalıdır:

l)Enfraruj ışınlar saçan kaynaklar, bu ışınları geçirmeyen ekranlarla tecrit veya otomatik kaplarla teçhiz edilmelidir.
2)Enfraruj ışınlar saçan madde ve araçlarla çalışan işçilere bu ışınları geçirmeyen gözlükler ile diğer uygun kişisel korunma araçları verilmelidir.
3)Enfraruj ışınlar saçan madde ve araçlarla çalışacak işçilerin işe alınırken genel sağlık muayeneleri yapılmalı, özellikle görme durumu ve derecesi tayin olunmalı ve gözle ilgili bir hastalığı olanlar bu işlere alınmamalıdırlar.
4)Enfraruj ışınlar saçan madde ve araçlarla çalışan işçilerin periyodik olarak genel sağlık muayeneleri ve özellikle göz muaye­neleri yapılmalı, gözle ilgili bir hastalığı ve arızası görülenler, çalıştık­ları işlerden ayrılmalı, kontrol ve tedavi altına alınmalıdırlar.

5)Yüksek Basınçlı Yerler ve Dalgıç Odaları

Atmosfer basıncından daha yüksek basınçlı yerlerde ve dalgıç odalarında yapılan çalışmalarla aşağıdaki tedbirler alınmalıdır:
l)Dalgıç odalarında, şahıs başına saatte en aza (40) metreküp hava sağlanmalı ve bu havadaki karbondioksit miktarı % 0.1″i geçmemelidir.
2)Dalgıç odalarında (24) saatte su altında çalışma süresi; derinliğe ve bu derinlikteki basınca uygun şekilde düzenlenmeli, iniş, kalkış, çıkış süreleri için “Sağlık Kuralları Bakımından Günde Ancak Yedi buçuk saat veya Daha Az Çalışılması Gereken İşler Hakkında Tüzük”te belirlenen esas ve süreler dikkate alınmalıdır.
3)Bir dalgıç (22) metreden fazla derinliğe, bir günde (2) defadan fazla dalmamalı ve bu iki dalma arasında en az (5) saat geçmelidir. Dekompresyon zamanı, dalma derinliklerine ve basınca göre iyice ayarlanmalı ve durum, iyi işleyen kontrollü ve hassas yazıcı bir manometre ile izlenmelidir.
4)Bu gibi işlerde çalışacak işçiler işe alınırken klinik ve laboratuar usulleri ile genel sağlık muayeneleri yapılmalı ve özellikle E.K.G. ve akciğer fonksiyon testleri ile birlikte kalp dolaşım, solunum ve kemik sistemleri üzerinde gerekli incelemeler yapılmalı ve sağlık yönünden sakınca görülenler bu işlere alınmalıdırlar.
5)Bu gibi işlerde çalışanlar, işe başladıkları günden itibaren (15) gün sonra adaptasyon muayenesine tabi tutulmalı ve işin devamı süresince de bunların periyoduk genel sağlık muayeneleri yapılmalıdır.
Özellikle kalp, dolaşım, solunum ve kemik sistemi hastalığı ve arızası görülenler, bu işlerden ayrılmalı, kontrol ve tedavi altına alınmalıdırlar.

6) Radyoaktif ve Radyoiyonizan Yerler

Tabii veya suni radyoaktif ve radyoiyonizan maddeler veya diğer korpüsküler emanasyon kaynaklan ile yapılan çalışmalarda aşağıdaki tedbirler alınmalıdır:

l)Her çalışma için gerekli radyoaktif maddenin zararlı en az miktarı kullanılmalıdır.
2)Kaynak ile işçiler arasında, uygun bir aralık bulunmalıdır.
3)İşçilerin kaynak yakınında mümkün olduğu kadar kısa süre kalmaları sağlanmalıdır.
4)Kaynak ile işçiler arasına, uygun koruyucu bir paravana (ekran) konulmalıdır. Bu paravanalar, gama ve (X) ışınları için kurşun, beton ve benzeri, beta ışınları ve nötronlar için plastik ve benzeri malzemeden yapılmış olmalıdır.
5)İşçilerin ne miktarlarda radyasyon aldıkları özel cihazlarla ölçülmeli ve. bunlar en geç ayda bir defa değerlendirilmelidir. Alınan radyasyon, izin verilen dozun üstünde bulunduğu hallerde, işçi bir süre için bu işten uzaklaştırılmalı yıllık total doz korunmalıdır.
6)İşyerinde uygun aspirasyon sistemi kurulmalı boşaltılan havanın radyasyon yönünden süzülmesi sağlanmalı, temizlik sırasında, özel maskeler kullanılmalıdır. İşyeri ve işçinin temizliğine dikkat edilmeli, radyoaktif atıklar, usulüne uygun bir şekilde yok edilmelidir.
7)Taşınabilen radyoaktif malzemeler uygun ve özel kutularda bulundurulmalıdır.
8)Tabii ve suni radyoaktif ve kadyoinizan maddeler veya diğer korpüsküler emanasyon kaynakları ile çalışacak işçilerin işe alınırken genel sağlık muayeneleri yapılmalı ve özellikle sinir, kan ve kan yapıcı sistemi incelemeli, sonuç olumsuz olursa bu işlere alınmamalıdır.
9)Tabii ve suni radyoaktif ve radyoiyonizan maddeler veya diğer korpüsküler enamasyon kaynakları ile çalışacak işçilerin periyodik olarak sağlık muayeneleri yapılmalı ve özellikle sinir ve kan hastalıkları ile ilgili bozuklukları görülenler çalıştıkları işlerden ayrılmalılar, kontrol ve tedavi altına alınmalıdırlar.

Fiziki Mekanik Etkiler (Meslek Hastaliklari) adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.