Közlenmiş soğanın faydaları

Yazar:   Tarih:   Kategori: Bitkisel Sağlık 

Bile?iminde uçucu ve sabit ya?, ?ekerler, fermentler ve amino asitler vard?r. A, B ve C vitaminleri ile potasyum, magnezyum, kalsiyum, sodyum, iyot, fosfor ve kükürt mineralleri bak?m?ndan oldukça zengindir.

So?an?n Faydalar?

 • ??tah açar.
 • Kan? temizler.
 • ?drar söktürür.
 • Bayg?nl??? geçirir.
 • Zay?flamay? sa?lar.
 • Hazm? kolayla?t?r?r.
 • Haf?zay? güçlendirir.
 • Ya?lanmay? geciktirir.
 • Böbrek a?r?s?n? dindirir.
 • Yüksek tansiyonu dü?ürür.
 • Ba????kl?k sistemini güçlendirir.
 • Mikrop öldürücü etkisi vard?r.
 • Kemik erimesine kar?? etkilidir.
 • Karaci?erin çal??mas?n? düzenler.
 • Uyku problemi çekenlere faydal?d?r.
 • Cerahatlerin bo?almas?na yard?mc? olur.
 • Zihinsel ve bedensel yorgunlu?u giderir.
 • Cinsel gücü art?r?r. ?ktidars?zl?kta faydal?d?r.
 • Cilt rengini güzelle?tirir.

Vücuda batan ve içinde kalan bir maddeyi atmay? kolayla?t?rmak için bir ba? so?an s?cak külde közlenir, yar?l?r ve içine biraz beyaz sabun k?y?l?r ve bu yaran?n üzerine sar?l?rsa vücudun içinde kalan yabanc? cismin at?lmas?na yard?mc? olur.Kabu?u ile birlikte közlenen so?an?, yemeklerden önce veya yemeklerle birlikte yiyebilirsiniz. Közlenmi? so?an kürü, ?eker hastalar?na,romatizma hastalar?na ve bütün gribal hastal?klara ?ifal?d?r.S?k yoculuk yapan ki?ilerde de yorgunlu?u gidermek için, oldukça faydal?d?r.

Közlenmiş soğanın faydaları adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.