İncirin Faydaları ve Yararları

Yazar:   Tarih:   Kategori: Alternatif Tıp 

Uzmanlar, incirin bol vitamin ihtiva etti?ini, enerji vermesinin yan?nda, çocuklar?n geli?iminde anne sütü kadar faydal? oldu?unu ve kolesterolü düzenledi?ini bildirdi.

554453_detay

Enerji deposu oldu?u için açl?k hissettirmeyen ve yiyenleri sizi tok tutan incirin faydalar? bu kadarla da bitmiyor!

MUC?ZEV? FAYDALARI VAR
Ama en önemlisi müthi? bir enerji deposu olmas?d?r… Özellikle de cevizle birlikte tüketildi?inde vücudun dinamosu olur… Sadece meyvas? de?il, yapraklar?ndan akan beyaz s?v?n?n da mucize etkileri vard?r… Bak?n incir nelere iyi geliyor…?ncir, kan ?ekerini düzenliyor, hazm? kolayla?t?r?yor, enerji veriyor. Pek çok vitamini bünyesinde bar?nd?r?yor. Çocuklar?n geli?iminde anne sütü kadar faydal?d?r. Her gün bir adet incir tüketilmesi, kolesterolü de düzenliyor.

KURUSUNUN FAYDALARI:
Ya? incir kurutuldu?unda bünyesindeki kalsiyum 4.6 kat artar. Bu sayede de müthi? bir enerji deposuna dönü?ür. Kurutulmu? incir çok de?erli olup, iyi bir besin kayna??d?r. Balgam söktürücü, yumu?at?c? olarak kullan?l?r.
Kuru incir, içerdi?i protein miktar? yönünden fakir, sentezinde kullan?lan aminoasit çe?idi aç?s?ndan zengindir, bu nedenle hücre geli?imini destekler.
Ayr?ca kuru incir, bo?az a?r?s? bron?it ve öksürü?e de faydal?d?r.
K?? aylar?nda vücudun direncini artt?r?r, pek çok sa?l?k sorununa kar?? güç ve dayan?kl?l?k kazand?r?r.

BA?IRSAKLAR ?Ç?N FAYDALARI:
?ncir ba??rsaklardan toksik maddelerin temizlenmesi ve kandaki kollestrol seviyesinin dü?ürülmesi için faydal?d?r. Ba??rsak iltihab? olanlar?n çok incir yemesi gerekir.
?ncirin bünyesinde ?eker, albüminli maddeler, organik asitler, pektin, provitamin, A, B1, B2, C vitaminleri, magnezyum, kükürt, fosfor ve unlu maddeler bulunur.

CEV?ZLE ?NC?R?N KARI?IMI
?ncir cevizle birlikte yenildi?inde hem vücudunu zehirlerden korur, hem de bron?ite iyi gelerek öksürü?ü keser.. Nezle için de faydal?d?r.

SÜTLE ?NC?R YEN?RSE
?nciri sütle ya da sirkeyle e?er oda olmazsa yaln?zca zeytinya??na bat?r?p yiyerek basur ?ikayetinizi ortadan kald?rabilirsiniz. Sesiniz k?s?ld???nda hemen bir inciri bir su barda?? kadar sütün içine koyup bir cezvede kaynat?n. Il?k ?l?k bu ?urubu için, çok yarar?n? göreceksiniz.
BEYAZ SIVISI NEYE ?Y? GEL?R
Ya? dallar? k?r?ld???nda akan sütümsü beyaz s?v?, nas?r ve si?illere sürülür. Anasonla beraber yenen incir ise hem kan yapar, hem de ?i?manlat?r.

İncirin Faydaları ve Yararları adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.