Henry Jacob Bigelow 1818 – 1890

Yazar:   Tarih:   Kategori: Genel Sağlık 

Bigelow Evakuatörü

Bigelow’un Y Şeklindeki Ligamentumu

Henry Jacob Bigelow 1818 – 1890

BİGELOW NE idrar yollan taşlarının kırılma ameliyesini uygu­lamış ve ne de bir evakuator kullanmıştır. Buna mukabil Jean Civiale adlı bir Fransız 1824 yılında bir Litotrit keşfetmiş ve bu alet sa­yesinde taşların küçük parçalara ayrılabileceğini göstermiştir. Bu alet üzerinde daha sonra çeşitli değişiklikler yapılmakla beraber yine bazı noksanları kalmıştır. Kullanılan evakuatörler bu yüzden her zaman tat­minkar sonuçlar sağlamamıştır.
Bostonlu bir hekim olan Bigelow’un bu sorunu 19. yüzyılın ortala­rında ele almasına kadar bu durum devam etmiştir. Bigelow yıllarca sü­ren ve büyük bir sabır isteyen mesaisinin sonunda oldukça sert taşlan da kırabilen bir litotrit icat etmiştir. Litotritle kırılan taş parçalarının dışarı çıkartılması için oldukça geniş bir tüp düşünmüş ve bunun ucuna lastik bir puar ve bir cam kap ilave etmiştir. Aşağıdaki resim bu aleti gayet açık bir şekilde şematize etmektedir. İlk tasarladığı şekli gittikçe geliştiren Bigelow nihayet 1883 yılında en mükemmel hale sokmuştur.

Bigelow 1818 yılının Mart ayının 11 ‘inde Boston’da dünyaya gel­miştir. Babası da doktordu ve Boston’un en büyük hekimlerinden ad­dedilmekte idi. İlk öğrenimini Boston Latin Okulu’nda tamamladıktan sonra Harward Üniversitesi’ne girdi. Fakat bir süre sonra ciğerlerinden rahatsızlanmış olduğu için öğrenimini geçici bir süre terk etmek zorun­da kaldı ve Küba’ya gitti. 1839-40 kışını burada geçirdi ve bu kışı iz­leyen baharda Avrupa’ya göç etti. Bigelow, Avrupa’da uzun zaman kaldı ve ancak 1841 yılına kadar anavatanda yaşadı ve bu zaman zar­fında Harward Üniversitesi’nden tıp doktoru unvanını aldı.
Avrupa’da uzun yıllar yaşadıktan sonra Boston’a avdet eden Bige­low bir kilisenin bodrum katında bir poliklinik kurarak genel tababete başladı.

Bigelow’un hayatında en önemli gelişmelerden biri anestezinin keşfi ile olan ilgisidir. 1846 yılında Morton pek muhtemel olarak Bigelow’un etkisi ile Massachuselts hastanesinde bir hastaya eter tat­bik etti. Bigelow bu konuya ait bir tebliği aynı sene Amerikan İlimler Akademisi’nin huzurunda okudu.

Bigelow’un gerek anatomi ve gerekse cerrahi alanında çeşitli bu­luşları vardır. Özellikle kalça eklemi üzerindeki tetkikleri çok meşhurdur. İliofemoral ekleme ait Y şeklindeki ligament’i tarifeden Bige low’dur. Ortopedik Cerrahı el kitabı adi, eseri kendi memleketinde kaleme alınmış çok kıymetli eserlerden biridir.

Henry Jacob Bigelow 1818 – 1890 adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.