Jacob Benignus Winslow 1669-1760

Yazar:   Tarih:   Kategori: Genel Sağlık 

Winslow Deliği

Jacob Benignus Winslow 1669-1760

JACOB BENİGNUS Winslow’u deskriptiv anatominin kurucu­su olarak vasıflandırmak hiç de yanlış olmaz. “İnsan Vücudu­nun Anatomisi'” adlı eseri 1732 yılında Fransızca olarak yazılmış ve iki sene sonra da İngilizce’ye çevrilmiştir. Bu eser 1543 yılında Vesalius ve 1801 yılında da Bichat’ın kaleme almış oldukları eserler arasında değerli bir yer tutmaktadır. Winslow anatomik olayları bir araya getir­miş, bunlardan sonuçlar çıkarmış ve nihayet bulgularını sistematik bir ayırıma tabi tutmuştur. Bu klasifikasyon şekli gerçekten çok değerli bir metoddur.

Winslow, 1669 yılının 2 Nisanı’nda Danimarka’nın Odensee şeh­rinde dünyaya gelmiştir. 13 kardeşten en büyüğüdür. Ailesi aslen İs-veçli’dir. Bu ailenin diğer şahısları arasında iskolastik konularda ün sa­hibi olmuş pek çok insan vardır. Jacob’un baba ve dedesi Luther mez­hebinin papazları idiler. Doğal olarak oğullarının da kendilerini taki­ben bir protestan papazı olacağını ümit etmekte idiler. Bu yüzden Ja-cob pek bilgili bir insan olan babasının amansız mesaisi altında çalış­maya başlamış ve nihayet Kopenhag Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ne girmişir. Winslow’un büyük amcası parotis guddesi kanalını keşfetmiş olan Niels Slensen’dir. Belki de bu zeki akrabasının kendisine örnek teşkil etmesi Winslow’un ilahiyattan ayrılıp tababete geçmesinde ne­den olmuştur denilebilir.

Winslow’un çalışmaları Danimarka Kralı tarafından da ilgi ile karşılanmış ve kral “Anatomi ilminin ilerlemesi için kazanmış olduğu za­ferlerin ülkesi için de birer başarı teşkil edeceğini ve bu buluşların şe­refini paylaşmakta olduğunu” söylemekten kendini alamamıştır. Bir süre sonra Winslovv’u Hollanda’da tababet icra ederken görüyoruz. Kı­sa bir zaman sonra Winslow Paris’le ünlü anatomisi Duverney’in öğ­renciliğini yapmaktadır. Nihayet 1705 yılında Paris Üniversitesi nden hekim olarak mezun olmuş ve hocasına yardım etmeye başarmıştır. Winslow’un anatomik bilgi ve yeteneği o kadar yüksek idi ki hocası kendisini anatomi dersleri vermek için ödevlendirdi. Duverney öldük­ten sonra bu şerefli kürsüyü işgal eden Winslow yıllarca anatomi ve cerrahi dersleri verdi. 1732 yılında yayınlamış olduğu bir eserinde pe­ritonun iki boşluğunu birbirine bağlayan bir deliği yani “Foramen Winslow”u tarif etti. Bu delikten ince bir boru geçirdi ve bu boruya üf­leyerek peritonun diğer boşluğunu şişirdi. Bu suretle havanın büyük omentumu şişirdiğini ispat etti. Winslow bu buluşunda aynı zamanda ilk defa olarak omentum tabirini de kullanmış oluyordu. WinsIow bun­dan başka ismini dizin arka tarafından bulunan bir bağa “Ligamentum Winslow’i” ve Koroid kapiller ağına “Winslow Yıldızı’na da vermiş­tir. Bu bilgin 1732 yılında sinir ganglionlarını tarif etmiş ve bunlara ikinci derecede ganglionlar adını vermişti.

Winslow, Fransa’ya hicret ettikten birkaç yıl sonra Protestanlığı terk ederek Katolik olmuştur. Ailesi bunu hiçbir zaman tasvip etmemiş olduğu için bir daha doğduğu şehire dönmemiştir. Winslow kendisine ikinci bir vatan olarak kabul ettiği Fransa’da çalışmalarına devam et­miş ve ilmi mesaisini ilerletmiştir. Birçok eserler yazan Winslow el ya­zısı ile otobiyografi de bırak­ır Fakat bu otobiyografi an­cak 1912 yılında basılabildi. 1711 yılında Catherin Gilles adlı bir kızla evlenen bu bil­ginin bir kız ve bir oğlan, iki çocuğu oldu, 91 yaşına kadar yaşadı.

Jacob Benignus Winslow 1669-1760 adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.