Henry Drysdale Dakin ve Alexis Carrel

Yazar:   Tarih:   Kategori: Genel Sağlık 

Carrel – Dakin Solüsyonu

Henry Drysdale Dakin ve Ayı Yaşta Olan Alexis Carrel

CARREL-DAKIN solüsyonu ilk defa 1. Dünya Savaşı’nda kul­lanılmıştır. Dr. Dakin 21. Fransız Ordusu Hastanesi’ne Baş Kimyager olarak getirilmişti. Değişik antiseptiklerle yaptığı deneyler sonucunda borik asitle nötralize olmuş kiorine soda solüsyonu üzerine dikkati çekmiştir. Dakin’in orijinal solüsyonu savaş yaralarında kulla­nılacak şekilde Dr. Carrel tarafından modifiye edilmiştir. Müttefik or­dularında infekte yaralara bu solüsyonun intermittanl irrigasyonu uy­gulanmış ve çok iyi sonuçlar alınmıştır.

Carrel-Dakin solüsyonu klorun germisid etkisine dayanır. Öyle kuvvetlidir ki sudaki stafilokok süspansiyonu 1/1000000 oranındaki hipoklorid solüsyonu ile iki saatle tamamen öldürülür.

Carrel-Dakin solüsyonu ile yara tedavisinin esası yaranın aseptik şartlarda eksizyonundan sonra kalın bir lastik boruya bağlı ince lastik borular vasıtasıyla solüsyonun bulunduğu bir rezervuardan iki saatte bir yaranın yıkanmasından ibarettir.
Tedavinin özelliği akıntının bakteriolojik muayenesidir. Bu bakte-riel kontrol, preparatta bakteri görülmeyinceye kadar devam ettirilir.

Henry Drysdale Dakin 12 Mart 1880’de Londra’da doğdu. Leeds, Hcidelberg ve Londra Üniversiteleri’nde çalışarak 1907’de doktor ol­du. Hemen sonra Herler Tıbbi Kimya Laboratuarı’na direktör olarak Nevv York’a gitti ve orada kaldı.

Alexis Carrel 28 Haziran 1873’de Lion yakınında Sainle-Foy (Sent Foy)’da doğdu. 1900 tarihinde Liondan M.D. olarak mezun oldu ve aynı şehir hastanesinde bir müddet çalıştı. 1905’de Amerika’ya muhaceret ederek Nevv York Rockfeller Enstitüsü Tıbbi Araştırma Direktörü oldu.

Kan damarlarınınki araştırmaları ile dünyaca meşhur olarak [912’dc Nobel Tıp Ödülü’ıuı kazandı. Dr. Carrel dokuların vücut dı­şında besleyici bir sıvı içerisinde büyüyebileceğini (yaşatılabileceği­ni) bulmuş ve böyle dokuları birkaç yıl “kultive” (üretme)yi başarmış­tır. Daha sonra bütün organların arlıfisyel olarak üretilebileceğim iddia etmiş ve bu konuyla ilgili kitabı meşhur “aviator” Colonel Lind-bergh’ın yardımı ile yayınlamıştır.

Carrel-Dakin tedavisi uzun zaman aldığından ayrıntılara çok dikkat icap ettirdiğinden son zamanlarda popülaritesini kaybetmiştir, fakat bazı özel olgularda kullanılabilir.

Henry Drysdale Dakin ve Alexis Carrel adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.